Nyhedsbrev fra Alternativet Esbjerg - Nu kommer der snart valg!

Kære, dejlige medlem!

:green_heart: Vores åbne bestyrelsesmøder er generelt en succes. Vi ser mange interesserede medlemmer, og der er altid plads til flere, både på en lytter, en snakker eller bare til en god kop kaffe eller te.
Næste møde finder sted den 28. marts klokken 17:00 på Esbjerg Museum (ovenlyssalen - indgang fra Nørregade) forud for vores årsmøde.

:green_heart: Den 15. marts 2019 klimastrejker børn, unge, voksne, bedsteforældre, folkeskolelærere, tømrer, pædagoger, jurister, journalister OSV, i over 40 lande verden over!
To af strejkerne finder sted her i kommunen, i henholdsvis Ribe og Esbjerg, så der er god mulighed for at deltage:


:green_heart: Som antydet ovenfor afholder vi årsmøde i Alternativet Esbjerg den 28/03 2018. Dette finder sted klokken 19:00 i ovenlyssalen på Esbjerg Museum (indgang: Nørregade 25).

Dagsordenen er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Orientering om vedtægtsændringer
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor (er)
  9. Eventuelt

Link til lokalforeningens årsmøde: https://alleos.alternativet.dk/events/view/3176

:green_heart: Storkredsen holder i år sit årsmøde i Esbjerg. Dette sker den 23. marts klokken 13:00-17:00
https://alleos.alternativet.dk/events/view/3102

:green_heart: Der er snart valg - hvornår ved vi endnu ikke præcist, men i dén forbindelse kunne vi godt bruge nogle frivillige til at sætte plakater op. Hvis du har lyst til at hjælpe til, så kan du henvende dig til os på esbjerg@alternativet.dk - Gerne med ønsker om hvilket område du gerne vil hænge op i. Så koordinerer vi resten :green_heart:

Opfordring til plakatopsættere / søger frivillige

:green_heart:-Og så kan i forøvrigt glæde jer til 20 valgvideoer med vores politik, som vores folketingskandidater i Syddanmark ser den. Videoerne blev optaget i går, og vil snart være at finde overalt på facebook (og nok også andre steder) :green_heart: