Nyhedsbrev fra Å Kbh + invitation til medlemsmøde

Kære medlemmer i Alternativet København.

Så er efteråret skudt igang, og det samme er Alternativet København også. Det kan I læse mere om i dette nyhedsbrev. God læselyst!

MEDLEMSMØDE OM KOMMUNALVALGET

Husk at vi d. 19/9 kl. 17.30-19.00 har et medlemsmøde, hvor vi tager hul på forberedelserne til kommunalvalget i 2021. Erfaring viser, at det er godt at starte i god tid. Vi vil derfor i Alternativets ånd invitere til et medlemsindragende møde, hvor der vil blive mulighed for at få indflydelse på KV21 processen.

Se mere og tilmeld her:

https://alleos.alternativet.dk/events/view/3906

FRIVILLIGE KRÆFTER

For at lykkes med de mål og visioner vi har for Alternativet København så har vi brug for flere frivillige hænder til i fællesskab løfte de mange opgaver, som der er i Alternativet København. Mange af de opgaver og kommende aktiviteter, kan læses i vores seneste referater, som også er vedhæftet mailen her. For kort at opsummere har vi brug for hjælp til vores events, såsom kulturnat, klimademo mm., medlemmer til BR-medlemmernes baggrundsgrupper, hjælpende hænder til at pleje lokalerne i Åbenrå 33 med meget mere. Skriv meget gerne til kbh@alternativet.dk, hvis du har lidt tid til overs til nogle af de opgaver, som vi har, eller hvis du selv har en god idé.


NYT FRA BR
I denne udgave af “Nyt fra BR” giver vi ordet til vores Kultur- og Fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde, som her giver et indblik i, hvordan det står til i BR gruppen:

Kære alle

Jeg håber, I har nydt sommeren, og nu er klar til et efterår i arbejdstøjet for den grønne omstilling.

For os på Rådhuset betyder slutningen på sommeren starten på et vigtigt og travlt efterår. Det byder nemlig på både budgetforhandlinger og kommuneplan.

Først kommer budgetforhandlingerne, som fordeler de fleste af de penge, som kommunen råder over. Sidste år var vi, som bekendt, ikke med i den endelige aftale, fordi vi blev smidt ud, lige så snart vi havde præsenteret vores forslag til at redde Amager Fælled.

Frem for at lave en grøn aftale med os, valgte Socialdemokratiet at lave en aftale med SF, Radikale og de borgerlige partier. Det betød blandt andet, at der blev prioriteret enorme afgiftslettelser på byggesager og lavere priser på beboerlicenser.

Vi må sande, at sådanne resultater er en fare ved ikke at have Alternativet med ved forhandlingsbordet. Derfor er vi selvfølgelig ekstra opsatte på at være med i den endelige aftale i år.

Vi er godt i gang med at udarbejde en prioriteret Å liste, med bud på det vi gerne vil have lavet om i København. Det er langt fra alle, vi kommer i mål med nu – det ved vi – men vi vil gøre vores allerbedste for at overbevise de andre partier om vores vigtigste prioriteter: Den grønne omstilling skal være i fokus for den politiske udviklingen, kulturen, naturen og byens mange socialt udsatte skal prioriteres.

Vi kommer til forhandlingerne med en lang række forslag til at hjælpe vores udsatte medborgere på tværs af forvaltningerne. Uanset om man er handicappet, har ondt i livet eller vokser op i en fattig familie, har man ret til en bedre behandling end den, vi tilbyder i dag.

På det grønne områder har vi allerede gjort en forskel. Sidste år fik vi vedtaget, at København skal arbejde for at få lov til at indføre roadpricing. Og på næste møde i Borgerrepræsentationen skal den Mad- og Måltidsstrategi, som vi har stået i spidsen for at udvikle, endeligt godkendes. Med den vil det blive et officielt mål for København at reducere CO2-udledningen fra vores fødevareforbrug med mindst 25 % i 2025 gennem bl.a. mere plantebaseret mad og reduktion af madspild.

Der brug for flere ambitiøse grønne tiltag, hvis vi skal nå vores klimamål. Det håber vi, vi kan sikre ved budgetforhandlingerne.

Når budgetforhandlingerne forhåbentligt er afsluttet med et stort grønt fingeraftryk, retter vi vores blik mod Kommuneplan 19. Kommuneplanen er den overordnede ramme, der afgør byens udvikling de næste fire år, når det kommer til boligstørrelser, parkeringsnormeringer, og hvilke områder der skal udvikles hvornår og hvordan.

Vores prioriteter vil blandt andet være, at der bygges mindre, at parkeringsnormeringer sættes ned, og at natur og kultur bliver prioriteret højere, så vi ikke bare udvikler en by, hvor københavnerne kan bo, men hvor de også kan leve.

Samlet set bliver dette efterår afgørende for Københavns udvikling de næste år, og vi glæder os enormt til at kæmpe for den politik, vi er blevet valgt ind på.

Kh Franciska

Som altid kan I se referaterne fra bestyrelsesmøderne og andre dokumenter fra Alternativet København her: Dokumenter fra Alternativet København. De seneste to referater er også vedhæftet her:
referat_bestyrelsesmøde_5.pdf (130.4 KB) referat_bestyrelsesmøde_6 (1).pdf (190.1 KB)

Grønne hilsenere

Alternativeet København