Nyhedsbrev fra Å Bornholm! Glæd dig :)

Kære Medlem af Alternativets Storkreds Bornholm!

Jeg er rigtig glad for at kunne sende dig dette Nyhedsbrev. Det forgangne halve år har været tumult i Alternativet, og jeg har været på barsel i samme periode med en skøn lille pige. Jeg er glad for at være tilbage, og glad for at du fortsat er medlem! :slight_smile: :grinning: Jeg vil gerne i dette nyhedsbrev dele hvordan vi i bestyrelsen ser vores situation lige nu og her.

Tak til Lars Randorff Nørgaard!

Lars har siddet I kommunalbestyrelsen for Alternativet siden Anne Thomas stoppede i sommeren 2019. Lars var på det tidspunkt ikke et sted i tilværelsen, hvor den store opgave i en kommunalbestyrelse passede godt. Men han tog til bestyrelsens store glæde opgaven på sig, og har gjort det rigtigt godt. Der er fuld respekt og forståelse herfra, for beslutningen om at give bolden videre. Tak for det år du holdt fanen Lars!

Alternativet – fortsat det vigtigste politiske manifest

Til trods for både Uffes og de andre folketingspolitikeres beslutning om at trække sig fra partiet, og den mindre elegante debat der fulgte i kølvandet på det, står vi i bestyrelsen for Å Bornholm det samme sted: Alternativets partiprogram er det der bedre end noget andet beskriver den retning vi mener at vores samfund har hårdt brug for at gå i. Vi er alle mennesker med vores skæve vinkler, og vi gør alle vores bedste. Til tider er det ikke kønt, men vi ser ingen andre steder hvor den slags ikke sker.

Nyt fra Hovedbestyrelsen
Vores bestyrelsesmedlem Tom Hjort Grove sidder også i Alternativets Hovedbestyrelse. Tom er vores link til ”store Å” som vi kalder det til dagligt, et meget vigtigt link, da vi ellers primært har fokus på det lokale på Bornholm. Tom har også gjort et stort og vigtigt arbejde i en tumult tid for hovedbestyrelsen. Herfra lyder det:

  • Der har været en personsag, som af helt lovformelige årsager (persondataloven) ikke har kunnet håndteres åbent. Det har skabt noget uro, men hovedbestyrelsen som helhed har håndteret det på bedste vis.

Det vigtigste ved disse interne processer har været at vi har lært meget om, hvordan vi FORDI vi har vores dogmer og værdier, kan finde vejen igennem forskellige udfordringer på ordentlig vis.

  • Josefine er en leder der kan vise en retning og handle. Hun er ikke altid elegant, men det laver ikke om på, at hun har hjertet på rette sted, og gør det godt. Vi står bag hende som politisk leder.

  • Vi har fået et bedre landssekretariat, som vi forventer at vi i den kommende tid vil opleve giver partiets profil mere retning, især i medier og presse.

  • Og sidst men ikke mindst, har vi efter weekendens (digitale) landsmøde også fået en rigtig god, kompetent række personer ind i hovedbestyrelsen. Det glæder os naturligvis meget.

Det har været et halv-år med stor udskiftning, og herfra Å Bornholms bestyrelses position, til det bedre. Det har været hårde slag, at gå ned i medlemstal på landsplan og de ikke-konstrutive debatter der har været ført. Men vi står tilbage med et mere tydeligt og handlekraftigt Alternativ. Nu er det op til alle os, at få det bredt ud igen, så vi kan gå et godt kommunevalg i møde om et år.

De bedste grønne og varme hilsner
Caroline
Forperson

P.S. Opfordring til at se filmen ”The social dilemma”, der desværre kun ligger på Netflix. Den beskriver de kræfter vi er oppe imod i vores sociale medier og kommunikationsapparater i dag. Den viser hvordan samfundet på verdensplan bliver påvirket, og hvilke meget store globale, men også personlige konsekvenser dette har.

1 Synes om