Nyhedsbrev februar: KV21 workshop, ordinært årsmøde, referater og sammenkomst


KV21 workshop. Hvad synes I er vigtigt?

Hvornår: Torsdag d. 20. februar kl. 18.30-20.30

Tilmelding: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4072

KV21 er lige om hjørnet, og vi vil derfor gerne arrangere en workshop, hvor vi danner KV21 sigtepunkterne med alle jeres ideer. Formen bliver som følger:

  • Vi opridser erfaringer fra de forrige valg.
  • Vi opridser nationale sigtepunkter. Skal vi have disse ned på lokalplan, og er de relevante på lokalt plan?
  • Hvad tænker I er vigtigt?
  • Hvad skal Alternativet Aarhus’ kandidater kunne?
  • Hvad skal vores strategi være?

Alternativets sigtepunkter: Politiske sigtepunkter - Google Drive


Ordinært årsmøde

Hvornår: Lørdag d. 28. marts kl. 14.00-18.00 (spisning og valgfest efter kl. 18)

Tilmelding: AlleOs // Alternativet

Så er det endnu engang blevet tid til det ordinære årsmøde i Alternativet Aarhus. Årsmødet vil finde sted d. 28. marts 2020 kl. 14:00-18:00 i lokalerne på Jægergårdsgade 164A, hvor vi sammen vil gennemgå det forgangne år.
Vi vil ligeledes mødes til valg til en ny bestyrelse. Kandidater til den nye bestyrelse, bedes meddele deres kandidatur senest d. 13. marts ved indsendelse af et opstillingsgrundlag, der kort beskriver dig selv, dit engagement og hvorfor du stiller op til bestyrelsen. Meddelelsen sendes til aarhus@alternativet.dk med emneteksten ‘Opstiller til bestyrelsen’. En stor del af den nuværende bestyrelses genopstiller.

Eventuelle indkomne vedtægtsændringsforslag fra medlemmer indsendes senest d. 13 marts. Bemærk at alle forslag skal være stillet af en gruppe på mindst tre medlemmer af lokalforeningen (jf. §8 stk. 5 i vores vedtægter). Forslag tilsendes: aarhus@alternativet.dk

Efter kl. 18:00 vil der være fællesspisning og valgfest, men mere information herom følger senere.
Dagsorden for årsmødet vil blive udsendt i begyndelsen af marts.

I den nuværende bestyrelse kan vi blot sige tak for tiden, der er gået og opfordre jer alle til at opstille!


Referater via Dialog

Link: https://dialog.alternativet.dk/tags/c/lokalforeninger/lokalforening-aarhus/240/referater

Referater fra bestyrelsesmøder kan fremadrettet læses via Dialog. Vi håber, at dette giver et større indblik i foreningens arbejde.


Åben sammenkomst

Hvornår: Mandag d. 3. februar kl. 19.00-20.30

Tilmelding: AlleOs // Alternativet