Nyhedsbrev februar 2023

Kære Alternativister i Storkreds København

En uge er lang tid i politik, siger man. Det er bestemt også vigtigt at tage sine kampe når de er der. Men for alternativister der ser klimakrisen som vor tids største udfordring, er det altafgørende at kunne sætte den politiske dagsorden på den lange bane. Læs derfor nyhederne nedenunder fra Københavns Rådhus om 2036 og de initiativer som er på vej.

Årsmøder
Et andet vigtigt fixpunkt for at lægge kursen på den lange bane, er de kommende årsmøder
d. 12. marts. Det er alle medlemmers chance for, at møde bestyrelsen, hinanden og netop få snakket om fremtiden for partiet. Der er samtidig opstillingsmøde til folketing og valg til hovedbestyrelse og PoFo(Politisk Forum).
Husk at melde jer til på AlleOs.

SøndagsbrÅnch
Heldigvis er der nu også SøndagsbrÅnch som vores nye faste arrangement hver måned. Stedet hvor medlemmer, lokaludvalgsfolk og BR medlemmer møder hinanden helt afslappet til en snak om politik og alt mulig andet. Det har vist sig at være en succes. Et godt fremmøde blandt både nye og gamle medlemmer gør SøndagsbrÅnch til det ideelle sted at blive opdateret på Alternativet i København.
Næste møde er d. 5 marts kl 11 - 13 i Liflandsgade 2.

Storkredsen er mere end København
Vi glemmer nu ikke, at storkredsen også rummer Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner. Vi håber I kommer ind og hygger i København. Men der kommer også en kommunalvalgkamp igen som vi, også her med det lange lys på, er ved at tegne de første streger til. Vi skal finde på måder at organisere os på i alle de fire kommuner. Bestyrelsen ser frem til at samarbejde med alle de lokale alternativister.

Kvindernes kampdag, 8 marts
Marts måned bliver ekstra festlig i Alternativet. Foruden årsmøderne, Bag rådhuset og SøndagsbrÅnch, er I også indbudt til at fejre kvindernes kampdag d. 8 marts. Kom til hygge og en rundvisning på Københavns rådhus. Rundvisningen har kvindernes historie på rådhuset som tema.
Meld jer til på AlleOs.

Endelig vil vi gerne takke alle jer som meldte sig til at blive lægdommere i den kommende periode fra 2024. Jeres navne er nu sendt til kommunen, som herefter tager stilling til hvem der kan optages på Grundlisten.

Mange grønne vinterhilsner fra bestyrelsen

Rådhuset er også dit hus – nyt fra Københavns Rådhus

Vær med til at sætte rammerne for Københavns udvikling frem til 2036. Hvad er strategien for byens udvikling? Hvordan bliver den nye kommuneplan, der sætter mange bindende rammer for byudviklingen. Skal vi lave en ny bydel på Refshaleøen? Hvordan skal parkeringsnormen være – antal parkeringspladser per bebygget kvadratmeter?

Det er en væsentlig opgave for Alternativet, for det har meget med natur- og klima at gøre – og du kan være med til at påvirke Alternativets holdninger og politik – både i det forløb om ny kommuneplan, vi har inviteret til, og i det nye politikudviklingsspor, som Jonathan Ries snart iværksætter.
Din medvirken er vigtig for os. Både for Birgitte og Troels som vores repræsentanter på rådhuset, og for os som parti; at politik ikke kun bestemmes af de folkevalgte.

På seneste BR-møde var vores oprindelige forslag om forsøg med kortere og mere fleksibel arbejdstid igen til afstemning, og blev vedtaget af et stort flertal. Det blev dog uden kortere arbejdstid, fordi forvaltningen mener, at det vil være ulovligt. Det betyder, at der fra næste år vil være forskellige forsøg med fleksibel arbejdstid – f.eks. 4 dages arbejdsuge. Det vil være forsøg på forskellige typer arbejdspladser, for at skaffe forskellige erfaringer, så vi sidenhen kan rulle fleksibel arbejdstid ud i hele kommunen, som jo er en af Danmarks største arbejdspladser. Et lille og vigtigt skridt i den rigtige retning.

Vi har flere nye forslag og politiske projekter i støbeskeen.

Fra marts begynder et tværpolitisk forløb om handicappedes vilkår i kommunen, vi sammen med #En MIllion Stemmer har taget initiativ til. Målet er at få løst konkrete problemer i kommunens forskellige forvaltninger, som borgere med handicap ofte støder på.

Vi har påbegyndt et samarbejde med flere af byens non-profit anden aktører på social- og beskæftigelsesområdet. Det handler i første omgang om at få så mange som muligt af de unge, der sidder fast i jobcentret ud derfra, og over hos netop de lokale non-profit aktører, hvor man kan slippe for det tunge system, og blive mødt i øjenhøjde og som et rigtigt menneske.

På den grønne bane kommer vi til at fokusere på træpolitik, biodiversitet og vand som modgift til byens varmeøer. Altså den ophedning byen vil opleve mere af, jo mere gennemsnitstemperaturen stiger, og jo mere ekstremt vejr, vi risikerer. På baggrund fra flere henvendelser fra medlemmer, borgere og en NGO sætter vi også gang i et arbejde omkring luftforurening.

Skriv til Troels ( QZ0D@kk.dk ) eller Birgitte ( Birgitte_Kehler_Holst@kk.dk ), hvis du har mod og lyst på at være med til en eller flere ting.
Hver mandag har Troels også reserveret tid til at mødes på rådhuset.

D. 15. marts begynder vi også den nye og centrale, tilbagevendende begivenhed, Bag Rådhuset, som byder på en halv times intro og info om den aktuelle situation, og derefter samvær i mindre grupper om de emner eller opgaver, du har mod og lyst til. Her er der også hver gang en velkomstgruppe for nye aktive medlemmer.