Nyhedsbrev Februar 2021 II & Årsmøde, Alternativet Vejle & Opland

AlternativetAa VejleKommune

Kære medlem af Alternativet Vejle & Opland,

Husk det er i morgen aften mandag den 1. marts kl 19 vi holder mandagsmøde. Mødet er pga gældende corona restriktioner stadig virtuelt, følg linket her til mandagsmøde på meet
Husk vi holder åbent formøde med KV21 kandidaterne kl 18 og åbent bestyrelsesmøde kl 18.30, alt på samme link.

2. indkaldelse til årsmøde
Mandag den 15. marts holder Alternativet Vejle og Opland årsmøde - forhåbentlig kan vi holde det fysisk. Bemærk at nuværende lokalformandstiller op, hvorfor vedtægterne dikterer valg af ny formand. Bestyrelsen anbefaler Hans Biering Fonsbøl.

Dagsorden ifølge vedtægternes §5 stk 4

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere og referent.
Beretning fra bestyrelsen.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Behandling af forslag fra medlemmer.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Eventuelt.
Derefter lokalpolitik mod KV21!

Forslag til behandling på årsmødet bedes indsendt senest mandag den 8. marts.
Vi glæder os også til at høre fra dig om du ønsker at stille op til bestyrelsen.

Har du spørgsmål send dem til vejle@alternativet.dk
følg os på twitter @KomVejle
eller facebook https://www.facebook.com/vejleogopland samt
https://www.facebook.com/groups/alternativet.vejleogopland

Må den grønne omstilling være med dig
Alt det bedste
Lars