Nyhedsbrev februar 2017

Nyhedsbrev februar 2017 fra Alternativet Samsø

Visionsspil
Den 7. februar mødtes en lille, engageret flok med det formål at konkretisere Alternativet Samsøs visioner og mærkesager frem mod kommunalvalget. Den metode, vi tog i brug, hedder visionsspillet og er udformet af Alternativet i Odsherred.

Spillet består af en spilleplade med en ”lagkage” inddelt i stykker – eller ”oste”, som de også kaldes. Der er 4 blå oste, indeholdende kommunens kapacitet: Organisering, Mennesker, Fysiske forhold og Erhverv – 1 gul ost med overskriften Fornyelse (det vil sige: Kommer der fornyelse og inspiration udefra i forhold til de blå oste?). Endelig er der 3 grønne oste, der skal indeholde vores visioner for Samsø – hvad synes vi, at Samsø skal være kendt for? Hvad skal være vores vigtigste mærkesager?

Vi kastede os ihærdigt ud i spillet. Hver overskrift er inddelt i 4 mindre oste – og det var nu gruppens opgave at ”spille” /drøfte sig frem til, hvordan vi vurderer hver ost – så vidt muligt ud fra Alternativets 3 bundlinjer (den miljømæssige, den sociale og den økonomiske) – og give dem en grøn, gul eller rød smiley (ved hjælp af knappenåle) – alt efter, hvordan vi synes, det forholder sig på Samsø.

Diskussionerne gik livligt, vi fik nogle rigtigt spændende snakke – og tiden fløj af sted. Vi blev derfor kun næsten færdige med de blå oste, som vi startede med.

Alle var enige i, at dette er et rigtig godt redskab til politikudvikling, så vi fortsætter, hvor vi måtte slippe i tirsdags. Det sker den 1. marts 2017 kl. 15.30. Og nye spillere er mere end velkomne!


Møde med S, SF og Enhedslisten med henblik på samarbejde/valgforbund
Alternativet Samsø var den 8. februar inviteret til møde med Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, Samsø. På mødet tilkendegav vi, at vi endnu ikke har taget formel beslutning om at indgå i et teknisk valgforbund, at vi overvejer fordele og ulemper ved dette – men at vi mest hælder til, at det er hensigtsmæssigt for os, som et lille parti, at indgå i et teknisk valgforbund med de 3 partier. Når vi beslutter os, vil vi selvfølgelig argumentere for vores bevæggrunde.

Mødet forgik i en meget gemytlig tone, så i alle tilfælde er vi sikre på, at vi fremover kan få et godt samarbejde med de 3 partier.


Alternativet Samsø støtter Hurtigruten til Aarhus
Vi har fra sidelinjen fulgt med i debatten om hurtigfærgen til Aarhus. Debatten har ikke været køn, og det er fløjet med argumenter, beskyldninger og stærke påstande om økonomi, Kommunens mulige risiko for at tabe penge på en projektansøgning - og Issehoveds sødygtighed og mulighed for at besejle ruten om vinteren.

Vi synes, det har været relevante bilag, man har ønsket fremlagt, for at kunne tage en kommunalbestyrelses- beslutning. Men vi synes herefter, at argumenterne for ikke at sende ansøgningen har været for tynde.

Da de sidste bilag var lagt frem, var det derfor svært for os at se, hvordan en ansøgning kunne skade Samsø Kommune, så stor var vores overraskelse, da et flertal i kommunalbestyrelsen valgte at sige nej til at sende en ansøgning.

Men sådan blev det altså – og nu må der tænkes fremad og i nye muligheder! Heldigvis er der driftige og dygtige iværksættere/aktivister på Samsø, der straks er gået i gang med at indsamle den nødvendige, nye kapital – således at Issehoved kan komme i vandet igen til april/maj. Selvfølgelig i tæt samarbejde med rederiet, foreningen og bestyrelsen.

Alternativet Samsø støtter kampen for at (gen) etablere ruten mellem Samsø og Aarhus, da vi finder denne rute essentiel i forhold til pendlere, at få nytilflyttere og flere turister til Samsø.

Vi erkender, at Issehoved ikke er den mest miljørigtige færge – men vi finder det alligevel vigtigt at få færgedriften i gang igen – snarest – med Issehoved. Vi kan så håbe på, at succesen bliver så stor, at der senere (forhåbentlig snart) bliver mulighed for at købe en ny og mere miljørigtig færge.


Årsmøde den 18. marts
Som tidligere nævnt afholder vi ordinært Årsmøde den 18. marts 2017 kl. 13.00. Stedet er ikke helt på plads endnu – men vil snarest være det.

Dagsorden efter de gældende vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 3 uger før mødets afholdelse – det vil sige senest den 25. februar 2017.
Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum 3 medlemmer af Lokalforeningen (i følge vores vedtægter).

Nogle af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet, at de gerne vil genopstille, men vi har brug for flere medlemmer (inkl. suppleanter) – så vi håber meget, at nye medlemmer ønsker at lade sig opstille- også meget gerne som suppleanter!


Aspiranter til Kommunalvalg 2017
Vi har et stort ønske om at kunne opstille til kommunalvalget i november måned, og vi synes i den grad, at der er brug for Alternativet i kommunalbestyrelsen. Det kræver jo så, at der er nogle, der gerne vil opstilles! Vi har nogle på vej – men vi vil meget gerne have flere på opstillingslisten. Så kunne du selv være interesseret - eller kender nu nogen, må du endelig sige til! I første omgang kunne det bare være at tilkendegive en interesse- uden forbindende.

Alt efter, hvordan det skrider frem, planlægger vi at afholde opstillingsmøde i juni måned. Man kan dog nå at melde sig senere på året. Man skal have været medlem af Alternativet i mindst 3 måneder, hvis man ønsker at lade sig opstille.


Husk åbent bestyrelsesmøde den 14. febr. Kl. 18.15 – 20.15
På dette møde får vi besøg af Ane Liebing Grøngaard og Monike Sommer fra Østjyllands Storkreds, og vi vil drøfte, hvordan man opbygger en god, meningsfuld og aktiv lokalkreds – med de ressourcer og personer, der nu engang er til stede. Hvordan afstemmer vi vores forventninger? – hvordan fordeler vi opgaverne? - hvordan opfatter vi de forskellige roller? - hvordan kan vi trække på alles ressourcer? - hvordan kan vi blive bedre til at engagere medlemmer og frivillige?

Så kom og vær med til at sætte dit præg på udviklingen af Alternativet Samsø!

Mødet finder sted hos Marianne Koldby, Sælvig 34 A

Mange grønne hilsner fra bestyrelsen i Alternativet Samsø

1 Like