Nyhedsbrev, EP-valg i Storkreds Bornholm

store%20%C3%85
Valg af EP-kandidat for Storkreds Bornholm, på Rønne bibliotek, torsdag den 28.juni kl.16
Mødelokale 1

Valget af Europaparlamentskandidater er blevet lagt ud til storkredsene. Kom er bliv klogere på vores grønne ildsjæle og vær med til at snakke EU med os. Der vælges over hele landet én kandidat fra hver Storkreds.
Vi har 3 kandidater opstillet. Joan Kragh, Jakob Rerup og Susan Kjeldgaard.
Vi kan vælge 1 kandidat.
Den kandidat der får flest stemmer har vundet.
Du kan stemmes på alle kandidater, en, to eller ingen. Valget er dit.
Er der stemmelighed, vil der være omvalg til kun en kandidat har stemmeflertal.

Dagsorden:
16:00 - Velkomst ved forperson
16:15 - Præsentation af dagsorden, valg af ordstyrer, referent, stemmetællere og godkendelse af dagsorden.
16:30 - Joan, Jakob og Susan får lov at fortælle om sig selv og deres visioner. Da Joan ikke kan være til stede på valgtidspunktet vi vi vise en youtube video hun har lavet.
17:00 - Spørgsmål og dialog med kandidaterne.
17:30 - Valghandling - Hvem skal være vores kandidat?
Afrunding og tak for deltagelse.

Med venlig hilsen, Forperson Alternativet Bornholm, Frank Nielsen