Nyhedsbrev den 27. juni 2017

Kære medlem af Alternativet Samsø

Dette nyhedsbrev er svært at skrive, men nu må det gøres: Jeg kan ikke længere tage det pres, som en lille gruppe medlemmer i lokalforeningen lægger på mig. Jeg har i længere tid været inde i det, der på nydansk hedder en ”shitstorm” - med aggressive emails, telefonopkald og opslag på dialog@alternativet.dk , trusler og påstande om, at jeg handler ulovligt. Jeg har ikke villet tage til genmæle, men har forsøgt at ”passe mit arbejde” og arrangere et sommermøde, hvor vi kunne snakke politik og jeres ønsker til Alternativet Samsø – et ekstraordinært årsmøde, hvor jeg ville give stafetten videre til de, der forhåbentlig vil tage imod den – og endelig et nyt opstillingsmøde. Imidlertid ønsker den føromtalte gruppe ikke at Alternativet Samsø opstiller til valget – og slet ikke at jeg gør det. Uden at jeg helt kan begribe hvorfor, er min person åbenbart blevet skyggebærer for det gode samarbejde i lokalforeningen.

Alt i alt giver det ikke mening, at jeg bliver siddende i den lille, proformative bestyrelse i Alternativet Samsø for at give stafetten videre på det ekstraordinære årsmøde i august. For mig er sagen/Alternativet vigtigere end min person – og mine ønsker. Jeg har derfor i dag besluttet mig for at overlade min ”post” som tovholder for foreningen til Østjyllands Storkreds. Storkredsen vil herefter tage over – og I vil høre fra dem.

Vist er jeg ked af det, men livet er heldigvis andet end Alternativet Samsø. Og jeg vil stadigvæk være medlem af Danmarks bedste og grønneste parti. Tak til jer, der har deltaget i vores aktiviteter, og tak til jer, der mundtligt har støttet mig. Det har mest af alt været en fantastisk oplevelse at være med til at oprette Alternativet på Samsø. Vi har haft mange hyggelige og spændende møder i den ”gamle” og den ”nye” bestyrelse, og jeg vil hermed give stafetten videre med ønsket om, at det bliver muligt at danne en ny ”bæredygtig” bestyrelse – med fokus på Alternativets politik, værdier og debatdogmer. Held og lykke – og tak fra mig.

Til sidst: Når jeg overgiver min tovholderpost til Østjyllands Storkreds, overdrager jeg også lokalforeningens Facebookside og emailadressen: samsoe@alternativet.dk til storkredsen. Hvis du fremover vil i kontakt med mig, kan du gøre det på: nannasamsoe@gmail.com

Mange hilsner og god sommer til alle fra

Nanna Salicath


Meddelelse fra Alice Steenor
På baggrund af de kommunikationer, der har fundet sted den seneste tid, og som vist ikke er i Alternativets ånd, ser jeg ingen grund til ikke at trække mig allerede nu fra den i øvrigt afgående bestyrelse.
Jeg ønsker Alternativet på Samsø alt det bedste fremover.

Venlig hilsen Alice Steenor

Meddelelse fra Torben Smith Sørensen
På baggrund af den seneste udvikling i Alternativet Samsø finder jeg Nannas beslutning om at overlade tovholderposten til Østjyllands Storkreds (og om at trække sig fra “bestyrelsen” sammen med Alice) for rigtig fornuftig. Da jeg er det tredje medlem af denne “bestyrelse”, trækker jeg mig ligeledes, da Østjyllands Storkreds så kan give stafetten videre til en ny bestyrelse, som forhåbentlig vil agere mere fornuftigt, end vi har været i stand til. Jeg håber, at vi stadig kan være venner, Nanna, og passe hinandens høns. Jeg så ikke
dette indlæg, mens jeg redegjorde for mit syn på skibbruddet i bestyrelsen i et svar til Morten under rubrikken “Indkaldelse til x-ordinært årsmøde og sommermøde”. Jeg henviser hertil. Tak for din indsats med at oprette lokalforeningen Alternativet Samsø, Nanna!