Nyhedsbrev den 15. April

Nyhedsbrev den 15. April.

Nyt fra Tillidsgruppen:

I skal have mange tak for jeres anerkendelse overfor Lokalforeningens beslutning om at indsætte et Forretningsudvalg til at varetage Alternativet Odense Tillidsgruppens opgaver. Har du spørgsmål om hvad Tillidsgruppen er for en størrelse. Så er der hjælp at finde. For Tillidsgruppen afholder åbent møde ca. hver 3. uge, hvor alle interesserede kan deltage. Deltagerne til mødet vil være medlemmer af Forretningsudvalget og andre gæster, man behøver ikke at være medlem af Alternativet (selvom at det vil være en fordel) for at deltage men du skal blot have en interesse for human politik. Næste møde er allerede Mandag den. 27. April og forhåbentligt er det et fysisk møde. Du skal være så hjertelig velkommen hvis din vej drejer forbi Odense Rådhus. Ellers bliver det et online møde. Man tilmelder sig her på dette link
:point_down: :point_down: :point_down:

Nyt Årsmøde og nyt Opstillingsmøde:

Tillidsgruppen mangler stillere til bestyrelsesmedlemmer, til lokalforening og stillere til Kv21 kandidater. Vi opfordre derfor kraftigt Alternativet Odenses medlemmer, at det nu er tiden til at vi hjælper i flok og melder os mere ind og derved støtter Å. For vi er Alternativet. Man er altid velkommen til at kontakte Tillidsgruppen på denne mail hvis man nu skulle have nogle spørgsmål angående hvad det indebærer at være byrådsmedlem og bestyrelsesmedlem.
:point_down::point_down::point_down:
odense@alternativet.dk

Politisk Forum:

Susanne Bækholm som er vores fynske medlem af Politisk Forum, POFO, har skrevet dette indlæg som man kan følge på dette link.
:point_down::point_down::point_down:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1054685171599196&id=331211540613233

Baggrundsgruppe-møde den 23. Marts:

Til mødet var både nye og gamle medlemmer af Alternativet tilstede. Tilstede Byrådsmedlem Abdirashid Abukar Abdi, 1. suppleant Susanne Bækholm, Formand for Verdensmål udvalget Peer Locher, medlemmer fra Forretningsudvalget, Liv Krogshede Larsen, Kassandra Foldager Lauritsen, Benjamin Mattias Lindqvist, Mads Schjerbech, Dan Eskekilde og Dorte Jarlby som har udvist stor interesse for Alternativet. Der blev snakket om stort og småt og vi vil gerne fortælle om punkt 11 i Byrådsmødets dagsorden som du kan læse nedenfor.

Byrådsmøde den 25. Marts:

Under dette Byrådsmøde havde Enhedslisten stillet dette Initiativretssag.
Ifølge § 65 i Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) kan kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at Økonomiudvalget består af kommunalbestyrelsens formand og formændene for de stående udvalg samt eventuelt et yderligere antal kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Styrelsesloven giver således mulighed for, at byrådspartier, som ikke har formandsposter, kan være med i Økonomiudvalget. I Odense Kommune har man tidligere besluttet at begrænse deltagelsen i Økonomiudvalget til borgmesteren og rådmændene.
Økonomiudvalget varetager centrale opgaver i Odense Kommune.
Enhedslisten mener ikke, at indflydelse på disse vigtige områder skal være begrænset til nogle af byrådets partier, som på grund af deres størrelse eller gennem politiske aftaler har fået en rådmandspost. Det er mest demokratisk, at alle politiske partier, som har fået repræsentation i byrådet, bliver inddraget og får indsigt i og indflydelse på disse opgaver.
Det mener vi selvfølgelig også i Alternativet og støttede selvfølgelig 100% op for dette.
Ønsker du at læse mere om dette udspil fra Byrådsmødet så tryk på dette link og læse artiklen fra Fyens.dk
:point_down: :point_down: :point_down:

Budgetforslag:

Nu er muligheden her endelig. Kom med dit budgetforslag til byrådet 2021. Kender du et område af Odense kommune, der bør tilgodeses i næste års budgetforhandlinger?
Eller har du et forslag til hvordan budgettet kan understøtte en endnu mere grøn omstilling/social lighed eller andet?
Så har du mulighed for at bidrage. Som medlem af Alternativet Odense kan du indsende budgetforslag, som vores Byrådsmedlem Abdirashid Abukar Abdi i samarbejde med Baggrundsgruppen og Forretningsudvalget/ Tillidsgruppen vil kigge på og vurdere inden de samlede budgetforslag fra Alternativet Odense indsendes.
Send gerne dine forslag her:
:point_down::point_down::point_down:
Odense@alternativet.dk

Medlems arrangementer:

den 27. April - Åbent Tillidsgruppemøde
Bemærk at 1. Maj - 1. Maj i Munke Mose er aflyst begrund af Coved19
Tryk på linket her og se flere begivenheder
:point_down::point_down::point_down:

:green_heart::green_heart::green_heart:


De grønneste hilsner

Alternativet Odense
Tillidsgruppen, Forperson
Dan Eskekilde
odense@alternativet.dk