Nyhedsbrev den 1. Maj 2020

Nyhedsbrev den 1. Maj 2020

Vi mener at vi i Danmark er klar til Borgerløn og klar til at se på økonomi på en Alternativ måde:

Normalt ville man 1. Maj snakke overenskomst forhandlinger, fagforeninger, social dumping, lønmodtageren og arbejdsgiveren. Men ikke i år. I år griber vi det an på en alternativ måde. For vi vil nemlig gerne tage snakken om borgerløn. Det er noget som vi i alle de forskellige kroge af Å snakker om i denne tid. Så det vil vi selvfølgelig også tale op i Alternativet Odense.
På Alternativet Odense Facebook side vil du kunne finde en arbejdsgruppe hvor der debatteres borgerløn.

Vision for ubetinget borgerløn:

Danmark er i dag foregangsland for mange andre lande, ikke mindst på grund af den danske (velfærds) model. Men den er under pres, og det er Alternativets ambition at genopfinde den danske velfærdsstat 2.0.
Vores velfærdsmodel bygger på de tre grundpiller frihed, lighed og fællesskab, der er hinandens forudsætninger – ikke modsætninger. Sammen sikrer de universelle rettigheder, fundamental tryghed og sammenhængskraft, og alle er de indeholdt i den danske flexicurity model.
I en tid, hvor globalisering, robotteknologi og jobløs vækst, Corona-arbejdsløshed redefinerer hele vores samfund, er der behov for grundlæggende at genoverveje, om vi stadig har de rigtige værktøjer til de rigtige udfordringer. Aktuelle udfordringer er øget ulighed, utryghed, fattigdom, stress og bureaukrati, og samtidig står arbejdsmarkedet overfor skærpede krav om øget fleksibilitet, kvalitet og innovation.
Borgerløn har potentialet til at afhjælpe flere af de aktuelle udfordringer, og samtidig skabe hjørnestenen for en opdateret, retfærdig, effektiv og bæredygtig dansk velfærdsmodel, der sikrer alle tre bundlinjer. Derfor er det Alternativets vision at indføre en garanteret, individuel og ubetinget basisindkomst for alle danske borgere.
I de her tider hvor Corona gør så mange mennesker ledige så synes vi at det påkræves at gøre noget ny end det vi plejer. Der kan hjælpes mange ved at vi får indført borgerløn nu. For der er et Alternativ.

Oplæg - Borgerløn i krisetider:

Det er ikke kun os gamle som interesserer os for borgerløn. Det gør vores skønne unge parti også. Se bare dette skønne arrangement som Alternativets Unge har stablet på benene. De skriver: Borgerløn er blevet en af coronakrisen store buzzwords, men hvad er det og hvordan kan det også bidrage til klimakrisen? Det vil Andreas Korntved Mortensen fra Borgerlønsbevægelsen prøve gøre os klogere på i det første, men bestemt ikke sidste, digitale oplæg i ÅU. Så tune in! Der er rig mulighed både for at blive klogere og for at stille en masse spørgsmål. Link til Zoom-mødet kommer senere
Se arrangementet på dette link.
:point_down::point_down::point_down:

Borgerløn, 30 timers arbejdsuge, Alternativet har mange gode grønne løsninger:

Politisk leder Josephine Fock skriver - En lille hilsen fra mig, hvor jeg siger lidt om boost af grønne investeringer, borgerløn og 30 timers arbejdsuge.
Se filmen her:
:point_down: :point_down: :point_down:

Borgerforslag for borgerløn:

Det skal lige siges at disse borgerløns forslag fra borgerforslag.dk som sådan ikke er udstødt fra Alternativet men de omhandler forskellige former for borgerløn. Derfor anbefales at man læser hele forslaget hvis man gerne vil støtte. Alternativt opfordre ikke til støtten, viser blot at Borgerløn intressen er stigende.

Kriseløn fra staten. Her kan du læse og støtte:
:point_down::point_down::point_down:

Social retfærdig borgerløn, med mulighed for indtægt op til 7.500 kr. oveni i borgerlønnen på 19.000 kr. pr. måned. Her kan du læse og støtte:
:point_down: :point_down: :point_down:

Vi har snart brug for borgerløn. Her kan du læse og støtte:
:point_down::point_down::point_down:

Alternativet vil have borgerløn, men det er en dårlig idé, siger Mette Frederiksen:

“Vores sociale sikkerhed har nogle steder vist sig ikke at være tilstrækkelig under krisen. Alternativet går ind for borgerløn. Vil statsministeren overveje eksempelvis borgerløn?” spørger politisk ordfører Torsten Gejl.

“Nej, nej, nej. Jeg betragter borgerløn som en dårlig ide. Man har ret og pligt til at yde en indsats. Vi skal ikke betale hinanden for ikke at gøre nytte på arbejdsmarkedet,” siger Statsminister Mette Frederiksen.
Der er lang vej hjem, erkender Torsten Gejl.
Læs gerne hele artiklen her:
:point_down: :point_down: :point_down:

Ligesom Mette Frederiksen så er det desværre ikke mange i Danmark som helt præcist ved hvad borgerløn er for en størrelse. Det er en skam for i det meste i verden er borgerløn på prøve i forskellige samfunde. I Schweitz gennemførtes en folkeafstemning om borgerløn i 2016. I Finland gennemførte et borgerløns-eksperiment i 2017-2018 hvor 2.000 borgere indgik sammen med en kontrolgruppe. Ingen lande har endnu konsekvent forsøgt at indføre borgerløn og der er lavet eksperimenter med det i både Asien, Afrika, Sydamerika, Europa og Canada, og der sættes stadig nye eksperimenter i gang overalt på planten. I Alternativet mener vi ikke det samme som vores Statsminister Mette Frederiksen. Nix vi mener at vi i Danmark er klar til Borgerløn og klar til at se på økonomi på en ny og alternativ måde.

Niels Christiansen fra Alternativet Århus mener Danmark er klar til Borgerløn:

På sin egen Facebook side vil han gå Online. Niels Christiansen vil fortæller lidt om hans tanker om borgerløn i en livestreaming.
Se info her.
:point_down::point_down::point_down:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220988119825283&id=1010366887

Liv Krogshede Larsen som er Næstforperson i Tillidsgruppen er kommet gennem nåleøjet og sidder som repræsentant i Alternativets nye arbejdsgruppe. Der har været flere ansøgere fra Tillidsgruppen for at få en lokal repræsentant. Vi er glæde for at det blev Liv Krogshede Larsen som blev valgt. Ny politisk leder af Alternativet Josephine Fock og som er leder af arbejdsgruppen anbefaler at vi alle medlemmer af lokalkredsen hjælper Liv med sin arbejdsopgaver. Liv Krogshede Larsen vil blandt andet arbejde med Borgerløn og den sociale bundlinje. Kunne du tænke dig at være med i maskinrummet hvor der arbejdes med dette så skal du bare skrive til denne mail
:point_down::point_down::point_down:
odense@alternativet.dk

og mærk mailen med - Arbejdsgruppen: Politisk skærpelse, narrativ og arbejdsplan

Afslutningsvis vil vi lige dreje ind på sporet igen. Alternativt laver dette arrangement allerede kl. 10. Begivenheden heder Dan 1. Maj tale fra fremtiden:

  1. Maj er ikke helt sig selv i år. Derfor holder 5 Alternative politikere en 1. Maj tale fra fremtiden. Året er 2030 og Danmark er både blevet grønnere og dejligere at bo i. Flere af Alternativets mærkesager er nemlig blevet vedtaget.

Talen består af korte fremtidsglimt fra:

Københavns Kulturborgmester Franciska Rosenkilde,
Byrod fra Aarhus, Liv Gro Jensen,
Fanøs borgmester Sofie Valbjørn, Alternativets politiske leder Josephine Fock og
medlem af Folketinget, Torsten Gejl.
Det skal da se inde på Alternativet Facebook side.
:point_down::point_down::point_down:

Se gerne teser her.
:point_down: :point_down: :point_down:

Glædelig 1. Maj og god weekend.

:green_heart::green_heart::green_heart:
De grønneste hilsner

Alternativet Odense
Tillidsgruppen, Forperson
Dan Eskekilde
odense@alternativet.dk