Nyhedsbrev | December | Nordjylland

Kære medlem af Alternativet i Nordjylland.

Et forrygende år ved at være til ende.
2016 har på mange måder været utroligt spændende, nogle gange lidt for spændende; men én ting er sikkert: Der er mere end nogensinde brug for, at vi finder sammen i stærke fællesskaber, som har mod på at se og skabe en helt ny version af vores samfund.

Den bæredygtige omstilling skal vi skabe sammen - nu er vi i gang - og i det nye år 2017, tager vi for alvor fat, både på at videreudvikle Alternativet, og ikke mindst med at lave et brag af en kommunalvalgskampagne, som vil nå sit højdepunkt til valget den 21. november, hvor der også er valg til regionsråd. Dette kan du læse mere om herunder.

Vi ser frem til 2017 og ønsker alle medlemmer et rigtigt godt og grønt nytår.


I dette nyhedsbrev kan du læse om

  • Status fra Storkredsen

  • Sundhed og psykiatri


Nytårsstatus fra storkredsen

I 2016 har vi taget imod 258 nye medlemmer i Nordjylland, så vi nu har et samlet medlemstal på 633. Det er en stor glæde, at så mange mennesker aktivt har valgt at melde sig ind i Alternativet.

I samme periode er der blevet stiftet 7 lokalforeninger, storkredsen har afholdt opstillingsmøde, hvor der blev valgt 3 folketingskandidater, og straks i det nye år, går lokalforeningerne i gang med at holde deres opstillingsmøder, hvor der skal vælges kandidater til kommunalvalget.
Går du med en drøm om at blive aktiv i kommunalpolitik, så er det nu, du skal til at røre på dig. Kontakt din lokalforening eller storkredsen og hør nærmere.

Hvis vi lige skal lave et par grønne nedslag i det forgangne år, så er det vores deltagelse på Naturmødet i Hitrshals, som først dukker op. Frivillige fra alle lokalkredse lavede i fællesskab en superflot stand, og med deltagelse af MFerne Christian Poll og Torsten Gejl, og velsignet af skønt solskinsvejr, var den godt besøgt i de 3 dage mødet varede.
Mon ikke Alternativet vil være at finde igen til næste års Naturmøde, som finder sted 18.-20. maj?

Naturmødet i Hirtshals maj 2016

I august inviterede vi alle jer medlemmer i biografen, hvor vi så filmen “I Morgen”, en dokumentarfilm om alle de gode bæredygtige tiltag og positive forandringer, som finder sted overalt på jorden i denne tid. Storkredsen arrangerede, og der var så flot en tilslutning, at vi fyldte en hel biografsal. Vi har planer om at lave flere lignende arrangementer, når der kommer relevante film op.

Biffen Nordkraft 28.8.2016

Ud over disse to dejlige arrangementer, har vi haft rigtigt travlt i bestyrelsen - på den gode måde. Det er både udfordrende og meget spændende, at være med til at bygge en organisation op helt fra bunden, og vi har allesammen lært utroligt meget undervejs.
Hvis du gerne vil gå lidt i detaljen med bestyrelsens arbejde, kan du læse referaterne fra det sidste halve år herunder.

Vi vender tilbage i januar med et nyhedsbrev, hvor blikket er vendt fremad mod det nye år og de mange spændende ting, der ligger og venter på vores grønne hjerter og fælles kræfter.

Godt nytår fra storkredsbestyrelsen.


Referater fra storkredsforeningens bestyrelsesmøder kan læses her…
24.06.16 konstituerende bestyrelsesmøde
08.08.16 bestyrelsesmøde
17.08.16 bestyrelsesmøde
05.09.16 bestyrelsesmøde
26.09.16 bestyrelsesmøde
17.10.16 bestyrelsesmøde
07.11.16 bestyrelsesmøde
28.11.16 bestyrelsesmøde
19.12.16 bestyrelsesmødeSundhed og psykiatri

Bidrag til Alternativets nyhedsbrev - 16. december 2016 af Louise Ursell-Smith

Sundhedsudvalget - etableret og i gang.
I Alternativet arbejder vi benhårdt på at forberede os til Kommunalvalg 2017 og et kommende folketingsvalg. Men der kommer også et regionsvalg 2017. I Alternativet Nordjylland skal vi naturligvis være maks klædt på til udfordringen.

Vi har allerede fået etableret et Sundhedsudvalg, og det er nu klar med en køreplan for, hvordan vi bedst kommer i mål og får ikke bare et godt regionsvalg, men også en fantastisk politik på områderne Sundhed og Psykiatri.

Gustav Sieg og Louise Ursell-Smith har meldt sig som Alternativet Nordjyllands koordinatorer for Sundhedsudvalget. Begge deltog i Odense, hvor der var møde første gang i det nationale udvalg i november 2016. Louise fortæller:

Jeg har længe længtes efter at få fingrene i bolledejen, hvad angår politikudviklingen i Alternativet. I Odense håbede jeg at blive afklaret på, om det så også var muligt at lave god og sammenhængende politik på områderne Sundhed og Psykiatri på tværs af de nationale, regionale og kommunale niveauer. Desværre var FM Pernille Schnoor forhindret i at deltage i mødet, men Amalie Villesen, Pernilles politiske rådgiver klarede opgaven med at lede mødet fortrinligt på egen hånd. Min fornemmelse er helt klart, at alle forudsætninger er til stede for at lave en god og sammenhængende politik, der favner de særlige behov og interesser, vi har i Nordjylland samtidig med, at politikkerne nationalt, regionalt og lokalt understøtter hinanden. Det viste sig også, at vi faktisk er rigtig godt med i Nordjylland. Vi har fx allerede haft to møder i Sundhedsudvalget. Andre steder er det arbejde knap nok gået i gang.

Hvad så nu?
Medlemsmøde - Aalborg.
Vi er i gang med at lave seriøs bæredygtig politik på dette område i Nordjylland.

Vi lægger fra land med et brag onsdag den 18. januar 2017, hvor vi afholder medlemsmøde i Aalborg for alle i Alternativet Nordjylland. Det er her, vi sammen sætter rammerne for, hvordan vi skal arbejde fremadrettet, og hvilke temaer vi skal afholde politiske laboratorier om. Hvis du brænder for at gøre dig gældende på områderne Sundhed og Psykiatri, er det altså på mødet i januar, du skal gøre dig gældende. Vi drømmer om at lave polaer (politiske laboratorier) om mange forskellige temaer og komme ud i samtlige kommuner i Nordjylland. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi har ufattelig meget brug for dig - til at pege på relevante temaer, relevante ekspert-input, relevante kontaktpersoner i kommunerne eller i de faglige miljøer.

Se FB-begivenhed.

Sundhedsforum.
Vi laver et Sundhedsforum, hvor alle med interesse for området kan være med. Det er her, du kan holde dig orienteret om, hvor og hvornår, vi afholder næste møde. Det er også her, du kan læse om Sundhedsudvalgets arbejde og springe med på vognen, hvis du har noget særligt at bidrage med. Desuden er det her, vi deler relevant ekspertviden på området.

Tilmeld dig Sundhedsforum på facebooksiden Sundhedsforum Alternativet Nordjylland og/ eller Sundhedsudvalgets mail-service på e-mailadressen: louise.ursell.smith@gmail.com

Kandidater til regionsvalg 2017
Sundhedsudvalget vil primært arbejde med udviklingen af politik. Som bonus satser vi på få rekrutteret et fantastisk hold af kandidater til regionsvalg 2017. Så går du med en regionsrådspolitiker i maven, er det nu du skal på banen. Politikudviklingen bliver også et vigtigt element i valgkampagnen op til regionsvalg 2017. Vi glæder os til at få fyret godt op under Sundhedsforum - meget gerne med din hjælp.


Vi sparker Kommunalvalg 2017 i gang:

Grøn samskabelse i hele storkredsen!

Kom og vær med til at planlægge en grøn, samskabende aktivitet, der skal møde borgerne, hvor de er.

Det bliver en aften fyldt med kreativitet, som skal munde ud i en konkret aktivitet i det spæde forår.

Bente og Mette er facilitatorer og hjælper os med at nå i mål.

Det foregår i lokalet på Vesterbro 57, Aalborg, tirsdag den 10. januar kl. 18.30-21.30.

Link til begivenheden på Facebook: