Nyhedsbrev december 2017

  1. december 2017

Kære medlemmer

Alternativet fik et godt kommunalvalg - også i Rudersdal, selvom vi ikke fik stemmer nok til et mandat. Vi fik 828 stemmer, og det er ganske flot for et nystiftet parti, som opstiller for første gang. Tak til alle jer, der har støttet økonomisk eller været ambassadører for Alternativet i jeres omgangskreds.

Vi fik sat vores præg på valgkampen bl.a. med emner som frihed til folkeskolen, bedre normeringer på børneområdet, elbiler i kommunen og oprettelse af en borgerrådgiver. Og det vil vi følge op på de næste fire år.

Vi har lavet en evaluering af valgkampen, som vi kom sent i gang med og havde en begrænset økonomi til. En mindre gruppe har lavet en stor indsats og fik effekt. De mange historier om Alternativet på Christiansborg og i København i valgkampens slutfase kunne vi godt have undværet.

Vi har lavet en evaluering af valgkampen og forbereder en henvendelse til Folketingsgruppen om ”sagerne”. Begge dele kan du få ved at skrive til Henrik Hjortdal på henrik.hjortdal@gmail.com.

Vi vil de næste fire år arbejde på - udenfor kommunalbestyrelsen - at påvirke klima, velfærd og økonomi i Rudersdal i en grøn, social og ansvarlig retning.

I den forbindelse vil vi fokusere på helt konkrete forandringer, som vi i Alternativet sammen med ligesindede kan skabe i Rudersdal. Vi har modtaget henvendelser fra medlemmer og sympatisører, som er klar til at komme i gang med dette lange seje træk.

Blandt de foreløbige ideer kan nævnes Klima, Vild natur, Borgerinddragelse, Integration af flygtninge og Borgerløn. Dine ideer er også velkomne! Og din medvirken er afgørende, hvis vi skal blive en bevægelse, der skaber reel forandring.

Vi vil invitere medlemmer og andre interesserede til at være med til at starte denne bevægelse på et møde den **tirsdag den 30. januar kl. 19-21 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7 A i Birkerød. ** Vi sender invitation ud i begyndelsen af det nye år.

Bestyrelsen ønsker jer alle en hvid jul og et grønt nytår.

Henrik Hjortdal (forperson - nyvalgt), Christa If Jensen (næstforperson - nyvalgt), Gunvor Larsen (kasserer), Ejvind Slottved (sekretær), Søren Klebak, Michael Macdonald Arnskov og Alexander Skytte Jensen**