Nyhedsbrev, dec.2017 bl.a. med info om vores lokale årsmøde

Så fik vi klaret kommunevalget, og kan se tilbage på en kort, men meget hektisk periode. Vores kandidater Frederik Balslev, Ditte Tholle, Anne Marie Dahler, Line Gessø og Mads Holdgaard fik gennemført en utrolig flot, ihærdig, klog og sober valgkamp - helt i Alternativets ånd.
Det kvitterede vælgerne da også for, og Mads blev med flest personlige stemmer valgt ind i kommunalbestyrelsen. Nu kan de andre politikere ikke længere være i tvivl - Mads er stemt i som Alternativ.
Line er 1. suppleant.

Vi vil gerne takke de medlemmer, som nåede at hjælpe til undervejs i valgkampen, samt til jer, der brugte en hel dag, og enkelte også noget af natten, på at repræsentere Alternativet på valgstederne.

Vi har efterfølgende afholdt et evalueringsmøde og er klar til at gøre det endnu bedre til næste kommunevalg, men nu skal vi også til at se fremad:
Hvordan får vi tydeliggjort Alternativets politik og båret den med ind i kommunens visioner og drift?
Vi får brug for at få tilført special/faglig viden, og brug for at have sparringspartnere. Vi skal være lydhøre og synlige for kommunens borgere og jer medlemmer.

FLERE VED MERE, derfor:
Vil der blive åbne medlemsmøder forud for kommunalbestyrelsesmøderne, hvor punkter på dagsordenen kan debatteres.
Der vil blive åbne bestyrelsesmøder med fællesbeslutninger.
Der vil blive behov for tovholdere til grupper, der opretter sig med selvvalgte emner og indhold. Disse skal også være med til at danne den alternative politik i FMK. Grupperne vil være åbne for både medlemmer og ikke medlemmer da det er erfaringer viden og visioner, som skal samles.

Tid og sted for alle ovenstående møder vil blive annonceret på vores hjemmeside og på vores facebookside (se nederst i brevet)
Har du/I ideer til andre tiltag - så ring eller skriv til bestyrelsen.

OBS - VI AFHOLDER ÅRSMØDE TIRSDAG D. 30. JANUAR hos Anne og Nicolai på Lindebjergvej 5, Faaborg. Se vedhæftet fil
Årsmøde Alternativet FMK 2017.doc (37.5 KB)

Selve årsmødet starter kl. 19, men vi arrangerer fællesspisning fra kl. 18. Der er tale om, at vi hver i sær tager noget mad med og deles, om det der er. Det er ikke helt afklaret, hvordan det vil blive koordineret, men Anne Kruse er personen, der samler trådene. I vil høre nærmere.

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne ønske jer alle en glædelig jul og et godt og grønnere nyt år.

Hanne Høfsten
Alternativet - Lokalforeningen Faaborg-Midtfyn Kommune.
tlf.: 20924470
e-mail: faaborg-midtfyn@alternativet.dk
hjemmeside: faaborg-midtfyn.alternativet.dk
facebookside: Alternativet, Faaborg-Midtfyn