Nyhedsbrev august

Kære gæve Å-medlemmer

Så er vi alle så småt tilbage efter - en måske ikke helt fantastisk - juli måned, men dog en rum tid med ferie for de fleste. Forhåbentlig har I fået ladet godt op og er klar til en masse nye Å-aktiviteter. Hovedbestyrelsen glæder sig i hvert fald til at tage hul på en ny sæson og komme i gang med alle de vigtige opgaver, der ligger og venter.

Angående EP-valget og ekstraordinært landsmøde

Kandidaterne til EP-valget er i arbejdstøjet og har denne besked til jer:

Der er snart EU-valg, og en kreds af kandidater er i gang med at skrive på vores valggrundlag til det kommende EP-valg. Kredsen har formet en skrivestyregruppe på tre kandidater, Jan Kristoffersen, Mikkel Bahl og Julius Schubring, som er i gang med et første udkast. Hvis du er interesseret i at give respons på udkastet, er du meget velkommen til at sende en mail, så vil du og andre interessenter i Politisk Forum, Folketingsgruppe, Internationalt netværk mv, få det tilsendt for input, kommentarer, ris og ros. Skrivestyregruppen kan selvfølgelig ikke tilgodese alle, men vil tage alt alvorligt. Send mailen til: jan.kristoffersen@ft.dk

På vegne af gruppen,
EP-Spidskandidat, Jan Kristoffersen

I Det Nationale Kandidatudvalg (NKU) er vi også ved at sammenstrikke et undervisningsprogram til EP-kandidaterne - og for den sags skyld også kommende kandidater til andre valg. Så hvis du har lyst til at tage en intern undervisningsopgave på dig, og du har kompetencer indenfor medier, grafik eller fx har været kampangneansvarlig og ligger inde med viden og kræfter dér, så henvend dig til tovholder for NKU, Rasmus Rydahl rasmusrydahlalternativet@gmail.com

Som tidligere nævnt afholder vi ekstraordinært landsmøde digitalt torsdag d. 16. nov. kl. 19 - 21. Har I endnu ikke fået valgt to EP-kandidater i storkredsen, skal bestyrelsen sørge for at få det gjort inden da. På det ekstraordinære landsmøde skal vi nemlig stemme om spidskandidat og rækkefølgen på stemmesedlen. Kandidater, der vælges efter denne dato, vil komme nederst på listen. Er der spørgsmål i bestyrelsen til processen, er man også velkommen til at kontakte Rasmus Rydahl: rasmusrydahlalternativet@gmail.com

På samme ekstraordinære landsmøde åbner vi også op for, at man kan opstille til Hovedbestyrelsen, og vi opfordrer alle interesserede og især kvinder til at stille op. At sidde i Hovedbestyrelsen er en vigtig funktion, så vi har brug for passionerede mennesker, der er interesserede i at fokusere på alt det organisatoriske, der skal til for at holde Alternativet kørende. HB-medlemmerne deltager i møder ca. én aften hver måned plus det løse. De fleste møder klares online. Tænk over det! Invitationen med de præcise informationer kommer senere.

Check in-møder og Politisk Tænkeboks

Også diverse mødeformater starter vi stille og roligt op med igen. Denne måned er der fx Check in-møde mandag d. 28. august kl. 19.30-21. Vi forsøger at udvide mødet denne gang for at give plads til, at en af MF´erne kan være med og orientere om hvad der sker på borgen. Bl.a. er der sommergruppemøde den 13. september. Så kom og vær med. Det bliver spændende. Link til mødet: Launch Meeting - Zoom

Politisk Tænkeboks starter vi også op, og mødet ligger tirsdag d. 29. august kl. 19-21.30, og denne gang er det Emil Sloth Andersen fra Københavns Borgerrepræsentation, vi har med. Emil vil gerne snakke med jer om søvn og B-mennesker ud fra en politisk vinkel, så det bliver nok en lidt utraditionel snak, der kan vække tanker. Oplæg til debatten og refleksionsmateriale til formøde finder I via eventen på AlleOs: Politisk Tænkeboks // AlleOS (alternativet.dk)

Interessenetværk og Fokusgrupper

Som tidligere fortalt er det tanken, at vi skal kanalisere vores politiske arbejde ind i de grupper, vi kalder Interessenetværk og Fokusgrupper. Har du lyst til at finde venner, der interesserer sig for et bestemt politisk område, fordi du gerne vil diskutere forskellige politiske spørgsmål, skal du tilmelde dig Interessenetværket indenfor det pågældende politikområde, og det gør du på AlleOs under Netværk: AlleOs // Alternativet. Ønsker du/I at oprette en arbejdsgruppe, der arbejder hen imod et konkret mål, eller har I allerede en gruppe - fx et fagråd, der arbejder med at udvikle politik på et område - skal I oprette en Fokusgruppe, og det kan I få hjælp til ved at kontakte Rasmus Rydahl fra Koordinationsgruppen. rasmusrydahlalternativet@gmail.com Det smarte, ved at I opretter jer som Fokusgruppe, er, at så kan andre medlemmer se, at gruppen findes og orientere sig i, hvad I arbejder med. På den måde er der også større sandsynlighed for, at de folkevalgte eller andre kan finde jer, når de har brug for råd og vejledning på det specifikke, politiske område.

Sommerhøjskolen - tak for sidst

Fra arrangørgruppen for sommerhøjskolen skal der lyde en kæmpe tak til alle, der har deltaget i eller bidraget til årets sommerhøjskole på Kalø Højskole. Tak for at være med til at skabe den hyggelige stemning, vi oplevede. Tak for samtalerne, sangene, dansene, legene, refleksionerne, inspirationerne. Tak for festen. Vi har hygget os, og ud fra de tilbagemeldinger, vi har fået, har vi ikke været de eneste. Det varmer når gruppen af unge samstemmigt kommer og siger, at de vil med til næste år og har dannet en gruppe, de kalder familien. Vi har sammen efterladt stedet med så god en energi, at vi er i dialog med højskolen om at komme tilbage næste år i uge 30 - så sæt allerede nu kryds i kalenderen til “den alternative familiehøjskole”. Vi modtager gerne feedback og gode idéer, både fra deltagere og andre, på sommerhoejskolen@alternativet.dk

Vi glæder os allerede til næste år.

Kærlig hilsen
Den Alternative Arrangørgruppe

Nyt fra sekretariatet og ordførerne

De ansatte er efterhånden også mødt ind på Christiansborg, og der emmer igen af aktivitet derinde. Der er dog ikke afstemninger endnu i folketingssalen, hvilket giver vores MF´ere tid til at arbejde med andre ting. Har I et arrangement i jeres storkreds, er I meget velkomne til at invitere MF´erne ud til jer - nogle er selvfølgelig mere fleksible end andre - men gør forsøget, for de vil gerne ud og møde jer. Derudover ved jeg også, at Franciska har planer om snart at skyde medlemssalonerne i gang igen. Så det kan I også glæde jer til.

Det var alt for denne gang.

Vi ses derude eller på Zoom

Med grønne hilsner
Trine Aslaug Hansen, Forperson/ på vegne af Hovedbestyrelsen