Nyhedsbrev August 2019

header%20%C3%85NJ

AUGUST 2019

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god sommer. Det har allerede summet lidt hos Alternativet Nordjylland, og vi tænkte at tiden var inde til et nyhedsbrev.

Du kan her læse om:

 • Du skal også evaluere på valget
 • Susanne Zimmers opstart på Christiansborg
 • Sigtepunkter for Alternativet fremover
 • Nordjyske planer for det næste års tid
 • Kasserer søges!

Du skal også evaluere

evaluering

Alternativet er i fuld gang med at evaluere valgkampen på forskellige måder. Hovedbestyrelsen, Politisk Forum, Storkredsene, kandidaterne, folketingsgruppen og selvfølgelig medlemmerne inddrages i processen.

Du kan bidrage med din mening, ved at deltage på Dialog (vores eget sociale medie). Husk at logge ind på Dialog med dit medlemslogin (det du også bruger på AlleOs). Har du problemer med login, så skriv til medlem@alternativet.dk eller ring til Landssekretariatet Tlf. 71 79 18 64.

Har du logget ind? Så klik her. Det er de første 5 tråde der dukker op, du kan evaluere i. Du har til udgangen af uge 35. Benyt eventuelt lejligheden til at gå på opdagelse i Dialog. Her sker mange ting.

På forhånd tak for dit input.

Susanne Zimmers opstart på Christiansborg


Den 5. juni sluttede med en lang aften med valgresultater, og pludselig stod det klart at vi i Nordjylland havde bevaret vores mandat, og i løbet af nogle flere timer, at Susanne havde fået flest personlige stemmer blandt vores 8 kandidater. Dermed var Susanne på vej direkte i Folketinget. Derefter gik det stærkt:
 1. juni kl 6.45 - Interview med TVNord. På igen live om aftenen.

Så skulle det ganske vist, selv om det er for vildt, - at jeg skal i folketinget. Jeg er vildt taknemmelig og ydmyg. Desværre er vi gået tilbage fra 9 til 5 mandater på landsplan, men så må vi bare arbejde lidt hårdere.

Tak til alle jer, som har stemt på mig, kæmpet sammen med mig i valgkampagnen og støttet mig.Vi har haft en vild kampagne. Det har været sjov, spændende og hårdt.

Jeg startede kl. 6.15 i morges med et interview til TV2 Nord og i aften kl. 18.24 skal jeg igen på TV2 Nord. I morgen forlyder det, at jeg skal møde op på den grønne gang i folketinget. Det ér for vildt !

Udtræk fra Susannes Facebook

 1. juni - Første dag på Borgen.

 2. juni - Dag 2 på Borgen

Det godt nok en speciel arbejdsplads at gå rundt på, helt vildt storslået. Der er en fantastisk imødekommenhed og masser af hjælp at hente. I eftermiddag går turen til Bornholm, hvor jeg skal deltage i en masse debatter torsdag, fredag og lørdag. Næste uge bliver en “almindelig” arbejdsuge, hvilket almindeligvis betyder fuld skrald - har jeg forstået - tirsdag til fredag og arbejde i lokalområdet om mandagen. Jeg håber, at jeg snart får en af de små lejligheder, som folketinget stiller til rådighed. Hotel er ikke så fedt i flere dage i træk. Nu er jeg i gang​:+1:t2: og der er så mange ting, jeg gerne vil gøre :grinning:

Udtræk fra Susannes Facebook

12-15 juni - Folkemøde på Bornholm

Den første dag på Folkemødet har været fantastisk. Jeg startede med Walk&Talk, hvor jeg havde det 3. Verdensmål sundhed og trivsel til debat. Jeg fik en masse gode og også triste historie om vores velfærdssystem, og en masse gode input. Jeg har deltaget i tre andre arrangementer og debatter, og ikke mindste har jeg haft en masse gode samtaler. Det har været en berigende dag:four_leaf_clover:

Udtræk fra Susannes Facebook

 1. juni - Susannes første samling i Folketingssalen
Første samling i folketinget, som jeg er med til, min midlertidige plads er nr 81😀 Der er hele ting nye oplevelser. I dag startede jeg med en fotoseance og interview til Nordjyske. De bringer i morgen lidt om alle vi nye nordjyske medlemmer. I morgen er der også en højtidelig ceremoni, hvor vi skal skrive under på, at vi vil overholde Grundloven.

Udtræk fra Susannes Facebook

 1. juni - Underskrift af Grundlov

 2. juni - Valgkampsevaluering

1 juli - Ferie

 1. juli - Lejlighed i København - En lille sommeropdatering fra en nyvalgt
I tirsdags fik jeg overdraget min skønne lille lejlighed, som gør livet som politiker noget lettere. Min plan er at tage det tidligste morgentog, til staden tirsdag morgen og retur fredag eftermiddag. Mandagene er tiltænkt besøg, møder m.m. i regionerne.

Udtræk fra Susannes Facebook

29.-4. august - Pressevagt

Som presseansvarlig for alle ordførerskaber i denne uge, har jeg forholdt mig til Trumps eventuelle besøg.

Selv om han ikke er inviteret, må vi tage imod ham som en demokratisk valgt allieret. Det bør i givet fald blive anledning til en kritisk dialog, og der er nok at tage fat på.

Udtræk fra Susannes Facebook

20. august - Video-opdatering

Hvis du bruger Facebook kan du se videoen her. Det anbefaler vi. Ellers er her et lille udtræk af essensen:

Arbejdet er så småt begyndt at blive hverdag, selvom det kommer lidt i lag.

Susanne har haft et såkaldt kaffemøde med henholdsvis Transport- og skatteministeren. Der har de blandt andet drøftet ny Limfjordsforbindelse, og skat på finansielle transaktioner. Den 21. august havde Susanne et nyt kaffemøde med sundhed- og ældreminister.

Susanne har ligeledes stillet spørgsmål til Transportministeren (under åbent samråd) om at inkludere en tunnelløsning i ny VVM i forhold til en ny Limfjordsforbindelse. Hun har ligeledes spurgt miljøministeren om gentaget forurening med dioxin på forbrændingsanlæg i Hørsholm, og fået skriftligt svar om at kontrol fra nu af vil blive udført en gang om måneden, og ikke hvert hele eller halve år.

Susanne ser regeringen som særdeles lyttende og samarbejdsvillig, og har fået tilsagn om at kunne bruge skatteministeriets “regnemaskine” til eventuelle forslag fra Alternativet (som skat på finansielle transaktioner).

Tak til Susanne for at dele hendes oplevelser så ærligt og varmt med os andre.

Sigtepunkter for Alternativet fremover

Politisk Forum har startet en proces, for at finde frem til en ny strategi for Alternativet. Processen startede med drøftelser i alle 10 storkredse, og de respektive storkredsrepræsentanter i Politisk Forum tog derfra input med til første strategimøde. Resultatet af en spændende drøftelse, og masser af godt input, var en slags første udkast til strategien. Den indeholder sigtepunkter for fremtiden. Disse er:


Ønsket

Alternativet ønsker en ny politisk kurs i Danmark. Vi arbejder for en bæredygtig klode, hvor miljø og samfund er i balance, og hvor vi gør op med myten om, at verden kan holde til fortsat økonomisk vækst. Alternativet ønsker et samfund, der respekterer, at mennesker er en del af naturen og livets fællesskab. Vi ønsker et solidarisk og samskabende samfund, hvor vi arbejder på tværs af grænser for at muliggøre personlig frihed og tryghed, medborgerskab, civilsamfundsengagement, mangfoldighed og ligestilling i et udfoldet og aktivt demokrati.

Radikal og løsningsorienteret tilgang

Alternativet vil arbejde for at opnå dette ved at insistere på behovet for radikale, gennemgribende forandringer og inspirerende og samtaleskabende handlinger, der fortsat er baseret på faglighed og grundighed. Alternativet tager udgangspunkt i bæredygtig, lokal, eksperimentel virksomhed, innovation og iværksætteri over alt i verden, som inspiration for det politiske virke. Alternativet ønsker at inspirere samfundet og dets politiske praksis ved at gå foran som arkitekter for et bæredygtigt samfund, og på et fagligt og videnskabeligt grundlag påpege, hvilke forandringer, der er brug for, og vise, hvordan et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt samfund kan se ud.

Vi ønsker at indgå i alle de politiske aftaler, vi kan, hvis aftalen skaber en tydelig forandring og forbedring i forhold til vores mål om at skabe et bæredygtigt samfund, og ikke strider mod vores værdigrundlag og vedtagne politik. Vi går gerne på kompromis men vil ikke kompromitteres.

Mod og muligheder

Vi vil have modet til at sige det nødvendige – også, når det opleves som upopulært eller kontroversielt – og derved vise ansvarlighed og hæve ambitionsniveauet for politisk udvikling på alle niveauer. Vi ønsker at vise muligheder frem for begrænsninger og sikre inddragelse af og engagement blandt bredere interessenter – ikke mindst de, som direkte påvirkes af politikken. Vores tilgang til politik og samfundsengagement er eksperimenterende og lærende.

Synergi og udveksling

Vi ønsker at skabe størst mulig værdi for det samlede politiske projekt alle de steder, vi er repræsenteret. Vi vil sikre synergi ved at skabe et videns-, erfarings- og inspirations-flow i hele partiet, så vi kan skabe sammenhæng mellem nationale, regionale og lokale politiske udspil og tiltag. Vi vil være det parti i Danmark, der er mest åbne for udveksling af idéer og viden fra så mange som muligt. Vi vurderer altid, hvordan fremsat politik gør livet og samfundet bedre både internationalt, nationalt og lokalt.

Mindre stat, mere samfund

Vi mener, at muligheden for lokal og inkluderende demokratisk praksis er en grundlæggende byggeklods for et levende civilsamfund og demokrati. Derfor ønsker vi at styrke civilsamfundet og selvforvaltende, decentrale demokratiske miljøer. Vi vil understøtte borgergrupper, der tager demokratisk ansvar. Vi vil medvirke til at skabe meningsfulde fællesskaber og lokal aktivisme, der både skaber politisk forandring og meningsfulde liv. Alternativet er for alle med et livssyn, baseret på ønsket om balancerede relationer mellem mennesker, samfund og natur – alle som ser, at det kræver mod at gå forrest for at skabe de nødvendige ændringer i samfundets indretning og menneskers levevis.

_____________________________________________________________________

I Nordjylland vil vi gerne gøre udvekslingen mellem vores storkredsrepræsentanter i Politisk Forum, Tore og Ulla, og alle os medlemmer til en permanent øvelse. Der vil derfor løbende blive inviteret til møder, hvor de briefer os om sidste møde, og vi sammen finder input til næste møde.

Nordjyske planer for det næste års tid

Vi har allerede planlagt en masse spændende ting for medlemmerne af Alternativet Nordjylland (og andre interesserede). Der er selvfølgelig nogle ting vi skal afholde. Det drejer sig om:

Ordinære åbne bestyrelsesmøder

Afholdes fra 18.30-21.30 på følgende datoer:

12/9 - 8/10 - 5/11 - 3/12 - 14/01 - 11/2 - 10/3

Alle møderne til og med den 3/12 afholdes i partilokalet, Vesterbro 57, 9000 Aalborg. Forbehold for ændringer. Hold øje med vores begivenheder på AlleOs og Facebook.

Årsmøde/Opstillingsmøde

Vi har besluttet at afholde disse to sammen. Det bliver den 22/3 2020.

Og så alt det vi laver bare fordi vi har lyst:

På det nyligt afsluttede åbne bestyrelsesmøde drøftede vi også forskellige begivenheder vi har lyst til at lave i løbet af det næste år. Det drejer sig blandt andet om:

 • Politisk ping-pong med vores repræsentanter i Politisk Forum (som nævnt ovenover).
 • Inspirationsture. Besøg på virksomheder, hos foreninger eller hjemme hos enkeltpersoner, der har det til fælles at de har valgt en bæredygtig vej, som kan være inspirerende for os alle.
 • “Lad os tale om…”. Samtalesaloner med fokus på at lytte til andre. Der vælges emner som let kan dele lejren i to, og med forskellige øvelser forsøger vi at lytte til dem vi uenige med, i stedet for at grave skyttegrave.
 • “PolitikPolitik”. Et sted hvor vi bare skal diskutere politik. Det kan være et specifikt emne, eller flere. Det kan være en aktuel sag i medierne.
 • Politiske laboratorier. Vores politik er slet ikke færdigudviklet, for det bliver den aldrig. Glæd dig til spændende, og måske kontroversielle, emner. Glæd dig ligeledes til en workshop, så du kan lære at lave dit eget laboratorie.
 • Intro-arrangement. Nysgerrige af alle arter kan komme og høre hvad et folketingsmedlem får sin hverdag til at gå med, hvad Alternativet er for en størrelse og hvor vi vil hen. Hvad laver man i Politisk Forum? Hovedbestyrelsen? Storkredsen? Lokalkredsen?. Vi forsøger at komme hele vejen rundt, med deltagelse af repræsentanter fra alle de nævnte områder.

Alle disse opgaver har fået en eller flere tovholdere, og i den nærmeste fremtid vil en dato blive fastsat for de forskellige aktiviteter. Hold øje med vores begivenheder på AlleOs og Facebook. I bunden af disse nyhedsbreve er der også en kalender for de nærmeste begivenheder.

Kasserer søges!

Vores gode kasserer gennem flere år, Peter Van Hauen, har valgt at stoppe i løbet af efteråret. Det er vi selvfølgelig kede af, og Peter vil blive savnet.

Vores storkredsbestyrelse er derfor nu nede på 5 personer, og det tal skulle vi gerne få lidt op. Er tal lige noget for dig? Har du mod på opgaven?

Så skriv til storkreds.nordjylland@alternativet.dk, så kan vi give dig mere information om opgavens omfang.

Bare rolig, du behøver ikke at være statsautoriseret revisor, for at holde styr på tallene. Vi har allerede fine regneark, der laver det meste af matematikken, Peter er villig til at vise dig lidt om opgaven, og vores Landssekretariat er også altid klar med en hjælpende hånd.

Tak fordi du læste med. Vi glæder os til at se dig.

Kærlig Hilsen