Nyhedsbrev August 2018, Lokalforeningen for Vejle og Opland


Kære alle,

Så er den politiske efterårssæson i gang med udsigt til valg senest i foråret. I den anledning er vi i Alternativet gået klart get i offensiven med et stærkt nytænkende valgprogram, hvor det grønne, klimaet og bæredygtigheden er klart prioriteret som bærende for en positiv bundlinje i fremtidens Danmark.

Lokalt glæder vi os over at vi har ikke mindre end to folketingskandidater i lokalforeningen, Jens Peter Broberg og Rune Ranaivo Bjerremand og vi ser frem til at høre mere om, hvad de står for såvel her i nyhedsbrevet, som i medierne generelt. På næste mandag vil vi forhåbentligt dels arbejde med såvel konkret kampagne som politikudvikling - det sidste med udgangspunkt i Uffe Elbæks “Det næste Danmark”.
https://www.detnæstedanmark.dk/

Ud over den sædvanlig begivenhedskalender har vi også Olav Bachs spændende om billigere offentlig
transport i Vejle samt Ove Kristensen brev til MEP om fælles EU regler for medicin godkendelse.

For de der gik glip af mødet første mandag i august kan I få tilsendt Sebastians oplæg om prekariatet
ved at skrive til vejle@alternativet.dk.

Alt det bedste
Lars

Kalenderen:
Politisk Cafe Politisk Café i Vejle | Facebook
Tirsdag den 28.08 kl.19-21 på Conrad Café, Søndergade i Vejle.

Alternativet Vejle og Opland
Mandag den 3. september kl 19 i Bygningen Vejle.
Specielt fokus "Grønne Skove er Guld”, https://www.detnæstedanmark.dk/

Ekstraordinært landsmøde https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/ekstraordinaert-landsmode-2018
Den 8. september i Korsgadehallen på Nørrebro, København
Mød European Spring, Alternativets EP2019 kandidater og vær med til at sætte kursen for et europæisk forår.

Olav Bach, Mobilitetsplanen
Mobilitetsplan/visionspapir.

Vejle kommune har en mobilitetsplan, som var til offentlig høring i Bygningen i juni måned. Desværre for politikerne i Byrådet havde en gruppe borgere valgt at vise deres utilfredshed på mødet. Det har fået byrådet til at ændre mobilitetsplanen fra at være en plan til at være et visionspapir. Umiddelbart lyder det ikke af noget, men lur mig. I stedet for at arbejde med en helhedsplan, som kan få mange folk op af stolene, så arbejder man videre med de enkelte dele i visionspapiret. Så det kun de aktuelle, afgrænsede delprojekter, som de påvirkede borgere protesterer mod. Alle andre er ligeglade, neutrale indtil det bliver deres problem.

Absolut en god måde at pacificere borgerne på. Men desværre også endnu en måde at skabe politikerlede på.

Uanset navnet og de bagvedliggende intentioner fra byrådets flertal er der mangler i visionerne, som vi bør arbejde videre med. Og jo flere, desto bedre.

Det er primært visioner og planer for den kollektive trafik og forholdene for de svage trafikanter(cykler og gående), der mangler. Ud af papirets mange sider handler cirka 1/10 om den kollektive trafik og de svage trafikanter, hvilket slet ikke hænger sammen med kommuneplanens overordnede visioner om flere passager i bybusserne og flere cyklister i hverdagen.

Facebook-siden Bedre Billigere Offentlig Transport i Vejle er tænkt som et forum, hvor vejlensere kan debattere og bringe ideer frem i forhold til, hvordan trafikken til og fra og gennem Vejle kan tilrettelægges i fremtiden. Her tænkes der både på kort og lang sigt.

Områder der naturligt ligger i mobilitet er:

  • Delebiler
  • Kollektiv trafik
  • Cyklisme
  • Gang og motion

Alle med en mening, ideer og tanker om transport i og omkring Vejle er velkomne på siden. Den administreres af Flemming Leer Jakobsen og Olav Bach. Arbejdsmetoder er frie, men billeddokumentation eller videoer er gode historiefortællere.

Vi håber at se jer på siden, så vi kan finde nye veje til Vejle.
Med venlig hilsen
Olav Bach

Ove Krisensen om EU regler for medicin godkendelse
Hej Margrethe Auken
EU ordfører SF.

Tusinde tak for dine ideer omkring medicin godkendelse i EU. I Alternativet vil vi meget gerne høre om dine ideer for lokal afdelingen her i Vejle har støttet mig ubetinget for, at vi I Alternativet kunne overveje om vi også kunne tilslutte os disse ideer?

I øjeblikket er det således, at det ikke er vandtætte skodder imellem Medicinalstyrelsen og Medicinalindustrien, da Medicinalindustrien betaler omkring halvdelen af Sundstyrelsens drifts budget.

Det er naturligvis utilsredsstillende for det afføder nogle alvorlige interesse konflikter, hvad Lægeforeningen også giver udtryk for ved f.eks. at meddele, at de ikke længere har tillid til Medicinalstyrelsen.

Ved at flytte medicingodkendelse til et EU organ kunne de interesse konflikter sandsynligvis forsvinde?

Derudover er det også hele problemstillingen omkring anvendelsen af DNA patientdata omkring udviklingen af medicin?

Jeg kender ikke reglerne for patient rettigheder, men jeg er yderst betænkelig hvis Medicinalindustrien vil tage patent på DNA data?

Da jeg er medlem af Patientdataforeningen har jeg spurgt vores formand om disse regler.

Derforuden er det jo hele problemstillingen omkring fastsættelse af medicin priser i EU såfremt det kan skabes et flertal, først national og siden i EU.

Det er vores forventning i Alternativet, at når medicingodkendelsen kan flyttes til EU kan Medicinalindustrien holdes i kort snor, således at de i større udstrækning også arbejde i patienternes interesser.

Derudover er det også hele sikkerheden omkring anvendelsen af Patientdata så det ikke kan misbruges af nogen. Dette har jeg også spurgt Patientdataforeningen om.

Har du loddet stemningen i EU og hvilke nationale partier er venlig stemt overfor at flytte medicingodkendelsen til EU?

mvh.
Ove Kristensen

Det var alt for denne gang
Tak fordi du læste med så langt
Alt det bedste
Lars