Nyhedsbrev august 2017

Nyhedsbrev August 2017

Den 7. juni 2017 havde vi årsmøde i Alternativet Thy-Mors.
Her ændrede vi i vedtægterne og vi valgte medlemmer til bestyrelsen.
De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer holdt et indledende møde den 27. juni. Her aftalte vi bl.a. de første møder efter sommerferien, men vi udsatte konstitueringen til den 15. august.
Bestyrelsen består af
Aase Stjerne Hansen, Joachim Kjeldsen, Ove Andersen, Gustav Sieg Sørensen, Christian Nereus Grant og Anni margon Andersen. Suppleanter: Jette Jacobsen Sørensen og Jens Kristian Overgaard.

Vigtige datoer:

  • Tirsdag, den 15. august: Konstituerende bestyrelsesmøde.
  • Tirsdag, den 5. September :
    Opstillingsmøde til kommunalbestyrelsen.
    Indstilling af kandidater til regionsrådet og folketinget
  • Søndag den 10. september: Den nordjyske storkreds’s endelige opstillingsmøde til regionsrådet.

Om opstillingsmødet tirsdag den 5.september:
Den 22. november 2016 opstillede vi fire foreløbige kandidater til Thisted Kommunalbestyrelse. Vi har senere valgt Joachim Plaetner Kjeldsen som kommunal spidskandidat.Øvrige kandidater er Jens Ole Hald, David Jessen og Gustav Sørensen
På mødet den 5.september skal vi opstille flere kommunale kandidater, og vi skal nummere kandidaterne fra nummer to og listen ud (dvs. for resten af listen).
På mødet den 5.september skal vi også indstille kandidater fra Mors og Thy til regionsrådet – og evt. til folketingsvalget. Her er produren, at den endelige opstilling sker på møder i storkredsen, men at vi som lokalkreds kan indstille kandidater.

Kommunale kandidater.
Hvis du gerne vil opstille til kommunalvalget, så bedes du indsende dit opstillingsgrundlag til forperson Aase Stjerne Hansen ( mail: ) senest tirsdag den 15. august (tre uger før opstillingsmødet). Bestyrelsen vil så udsende dit opstillingsgrundlag til medlemmerne i god tid inden opstillingsmødet.

Regionale kandidater.
Vi har p.t. ingen kandidater fra Mors til regionsrådet. Vi vil gerne opstille én eller flere kandidater fra Mors. Derfor vil vi gerne opfordre til, at regionsrådskandidater fra Mors tilmelder sig til forperson Aase Sjerne Hansen. Vi har p.t. én regionsrådskandidat fra Thy, men vi kan godt bruge flere. Derfor vil vi også gerne opfordre til, at regionsrådskandidater fra Thy tilmelder sig til forperson Aase Sjerne Hansen.
Regionsrådskandidater skal huske, at de også skal indsende deres opstillingsgrundlag direkte til Alternativets nordjyske storkreds.

Med venlig hilsen
bestyrelsen