Nyhedsbrev, Årsmøde Storkreds Bornholm

Husk det er nu søndag den 10. juni 2018.

Årsmøde

Kom og vær med :slight_smile:

Der er mad og godt selskab :slight_smile:

Vi afholder mødet fra kl.17 i Multihuset Østerlars.
Anne Thomas kommer og fortæller mere om de første 100 dage som viceborgmester.
Sus Elisabeth Sørensen fortæller om sin oplevelse af at deltage i Alternativets Årsmøde 2018.
Vi vil traktere med et godt, sundt og nærende aftensmåltid.
Årsmødet med valg til bestyrelse og udvalg vil blive afholdt før spisningen.

Formalia for årsmødet er som følger.

Dagsorden

1.Valg af dirigent.
2.Valg af stemmetællere og referent.
3.Bestyrelsens beretning for Storkredsen.
4.Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5.Behandling af forslag fra medlemmer. (skal være bestyrelsen i hænde en 14. dage før afholdelse)
6.Valg af 5 personer til storkredsbestyrelse, samt 2 suppleanter.
(Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af 4 personer.)
7.Eventuelt.

Med de bedste hilsner

Storkreds Bornholm