Nyhedsbrev, Årsmøde og kandidatvalg Storkreds Bornholm

store%20%C3%85

Kære medlemmer af Alternativets Storkreds Bornholm

Som tidligere skrevet afholder vi årsmøde og kandidatvalg til folketinget på onsdag d. 26/9 kl 19 i Multihuset Østerlars, i caféen .

Vi håber meget på din deltagelse.
Alternativet Bornholm har stor politisk indflydelse i kraft af Anne Thomas’ arbejde. Men vi kan godt styrke vores organisation indad til, derfor er du meget velkommen til at deltage i årsmødet og høre nyt og se om du vil komme med et lille eller .

Dagsorden for kandidatvalget er udsendt i tidligere Nyhedsbrev.

Dagsorden for årsmødet er som følger:

1.Valg af dirigent.
2.Valg af stemmetællere og referent.
3.Bestyrelsens beretning for Storkredsen.
4.Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5.Behandling af forslag fra medlemmer. (skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag)
6.Valg af 5 personer til storkredsbestyrelse, samt 2 suppleanter.

7.Eventuelt.

Med venlig hilsen

Alternativet Storkreds Bornholm