Nyhedsbrev April II1/2, Alternativet Lokalforening for Vejle og Opland


NU SOM NYHEDSBREV SÅ ALLE ABONNENTERNE FÅR DET MED :slight_smile:

Kære alle,
Her lige en kort forårs og påskehilsner fra jeres yndlingslokalforening.

På seneste mandagsmøde havde vi, ud over mange spændende politiske diskussioner, den store fornøjelse at byde Hans Biering Fonsbøll velkommen som nyt medlem i bestyrelsen, vi ser alle meget frem til samarbejdet :slight_smile:
Herfra kan jeg kun opfordre alle lokale medlemmer til at deltage i landsmødet den 27. april i Odense, hvor det er muligt at tilmelde sig her Landsmøde 2019 // Alternativet.
Vi forsøger at arrangere samkørsel over facebook Redirecting...

Politisk bliver der pt arbejdet på to lokale udmeldinger, dels vedr politiske donationer og dels om EU valget og nærdemokrati. Mht forstyrrelserne i hovedbestyrelsen er vi i lokalforeningen let irriterede over de mærkelige partihop enkelte medlemmer tager, men trygge ved hovedbestyrelsens evne til at køre partiet videre.
Efter nyhedsbrevet er gengivet hovedbestyrelsens svar mht de økonomiske spørgsmål, som en af partihopperne bragte til torvs.
Herfra kan jeg dog kun opfordre til deltagelse i landsmødet, hvor emnet garanteret vil komme op.

Af andre interessante ting er Olav godt i gang med at arrangere Grundlovsmøde i Skyttehushaven med A, B og F

Med ønsket om en god påske til alle
Alt det bedste herfra
Lars

HUSK

Landsmøde den 27. april Landsmøde 2019 // Alternativet

Mandagsmøde den 6. maj i Bygningen Vejle kl 19-21, dagsorden følger

For teamet til bla valgplakater AlleOs // Alternativet

Redegørelse for sagsforløbet vedrørende påstået regnskabsrod

Theis henvendte sig til landssekretariatet i januar i år. Han bad om at få udleveret “ de bilag fra 2015 og til nu som har at gøre med køb og salg af tjenester mellem vores sekretariat på Borgen og LS ”.

Derudover påpegede Theis, at de indtægter, som Christiansborg-sekretariatet får fra Landssekretariatet ikke figurerer i Christiansborg-sekretariatets regnskab. Samtidig nævner Theis, at der er rygter om, at der er blevet snydt med midlerne på Christiansborg, hvilket han har gentaget i interviewet med Ekstra Bladet i går.

På baggrund af henvendelsen fra Theis, har Landssekretariatet og Christiansborg-sekretariatet i fællesskab gennemgået samtlige bilag og konstateret, at der ikke er hold i rygterne om snyd med midlerne. Dette er forelagt hovedbestyrelsens økonomiudvalg.

Derudover har Landssekretariatet i februar sendt følgende redegørelse til Theis:

Her kommer en beskrivelse af praksis/hændelsesforløb mellem PS og LS samt refusionsopgørelserne mellem landssekretariatet (LS) og Politisk sekretariat (PS) fra 2015 til og med 2018.

Beskrivelse af praksis/hændelsesforløb mellem PS og LS ;

- I 2015 oprettede LS en konto der blev benævnt Politisk Sekretariat. Kontoen indgår i LS regnskab, som du allerede har set i de regnskaber du som HB har været med til at gennemgå. Kontoen var tænkt som en styring af de LS midler der blev brugt i PS.

- Denne konto eksisterer stadig, men brugen af den blev udfaset i 2017, da LS overgik til Aktivitetsstyring og etablerede en standardkontoplan. Overgangen til aktivitetsstyring bevirker, at man ikke længere kan se de enkelte aktiviteter i Landssekretariatets overordnede regnskab, kun et samlet regnskab for aktiviteter fordelt på disse standardkonti (1800 serien).

- Derimod kan man i vores HB godkendte budget og opfølgende aktivitetsregnskaber, se de enkelte aktiviteters budget & realiserede udgifter.

I det HB godkendte budget for de respektive år vil du kunne se det budget som LS har disponeret til PS.

- I 2015 blev det kaldt et rådighedsbudget til PS. Dette budget dækkede over de udgifter som PS ikke måtte bruge folketingets midler til samt personaleudgifter som LS betalte en andel til på baggrund af fordeling af opgaver. (fx. pressechef og FB-pressemedarbejder)

- I 2016 blev de to sekretariater endeligt etableret og fordeling af opgaver blev omfordelt.

- I 2017 blev der yderligere justeret i opgaver og opsplittet. Samtidig overgik vi til aktivitetsstyring.

- I 2018 blev der yderligere justeret og der ydes ikke længere rådighedsbudget til PS. derimod er der etableret en samhandelsaftale, hvor vi køber medarbejdertimer af hinanden. Således køber PS fx. grafiker-,og administrationstimer af LS og LS køber Presse- og udviklingstimer af PS. Denne samhandel afregnes kvartårligt og kan ses i vedhæftede refusionsopgørelse for 2018.

Jeg håber denne redegørelse kan hjælpe dig til at forstå den udvikling der har været gennem årene.

Du er velkommen til at vende tilbage med spørgsmål, hvis det er aktuelt.”

Theis er aldrig vendt tilbage, så Landssekretariatet og Hovedbestyrelsen har betragtet sagen som afsluttet.

  1. april 2019