Nyhedsbrev April 2021

NYHEDSBREV APRIL 2021 - ALTERNATIVET ROSKILDE

Kære Lokale Å’er,

Hermed et nyhedsbrev for at huske jer på vores snarlige årsmøde i Lokalforeningen Roskilde torsdag den 15. april. Der er en del vigtige sager på dagsordenen. Vi har i bestyrelsen brugt det meste af 2020 på at drøfte muligheder for sammenlægning med de omkringliggende lokalforeninger på Sjælland, for at aflaste bestyrelsesarbejdet administrativt og samtidig samle kræfterne lidt mere. Det kan du læse mere om i forslaget nedenfor i dagsordenen. Herudover skal vi selvfølgelig have det ordinære årsmøde, med valg til bestyrelsen mm. Og tilslut skal vi se om der er kommet nogle lokale kandidater til det efterårets snarlige kommunalvalg – og hvis ikke se om vi i fællesskab kan finde nogen. Det er vigtigt for Alternativet at være synligt til valget, så vores politiske stemme bliver hørt og vi ikke bliver glemt.

Vi håber på at så mange af jer som muligt kan deltage enten fysisk eller via zoom.

Kærlige hilsner Lene, Line og Lova

ÅRSMØDE OG KV-OPSTILLINGSMØDE I ROSKILDE LOKALFORENING

Tidspunkt: Torsdag den 15. april kl. 19-21

Sted: Bofællesskabets Glashusenes Fælleshus, Tønsbergvej 2, 4000 Roskilde

Tilmelding: Du tilmelder dig på AlleOS under Roskilde Lokalforening eller ved at sende en mail til en af os tre i bestyrelsen. Hvis du vil deltage over Zoom, så skal du tilmelde dig til en af os, så sender vi dig et link kort før mødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent(er)

 3. Bestyrelsens beretning for 2020

 4. Regnskab

 5. Indkomne forslag

 • Forslag fra bestyrelsen: Administrativ sammenlægning af Roskilde lokalforening under ”Alternativet Midt- og Vestsjælland” – se Bilag 1
 1. Valg til bestyrelsen

 2. Valg af revisor

 3. Eventuelt

Opstillingsmøde til kommunalvalg

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Præsentation af kandidater
 4. Valg
 5. Eventuelt

Send dit kandidatur og eller punkter til årsmødet roskilde@alternativet.dk - ring evt. og tag en snak med en af os tre fra bestyrelsen, hvis du har brug for det.

Bilag 1

Oplæg til beslutning om administrativ sammenlægning af Roskilde lokalforening under ”Alternativet Midt- og Vestsjælland”

Der har gennem det meste af 2020 været en drøftelse i Storkreds Sjælland om at lægge de kommunale lokalforeninger sammen til blokke, som vi lige nu kalder for ”zoner”.

Hovedformålene er:

 • at samle kræfterne

 • at aflaste de lokale afdelinger administrativt, så der kan være fokus på politik og aktivisme mm.

 • at arbejde mere på tværs, når dette giver mening og derved skabe mere inspiration, sikre bedre sparring og flere hoveder og hænder om de aktiviteter vi sætter i gang.

Beslutningen om dette skal træffes her i foråret, så vi alle kan drage nytte af den nye struktur hurtigst muligt – og op til efterårets kommunalvalg.

Den zoneforening som Roskilde påtænkes at blive en del af kaldes “Alternativet Midt- og Vestsjælland”, og tænkes som det ser ud nu, at dække følgende kommuner: Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Holbæk, Sorø, Lejre, Ringsted, Roskilde, Greve, Solrød og Køge.

En ny, fælles “Alternativet Midt- og Vestsjælland” vil bestå af én bestyrelse (forventeligt på 5-7 personer), som vi vil tilstræbe får bred, geografisk repræsentation. Foruden bestyrelsen vil der være mulighed for at etablere arbejdsgrupper mv. (kommuner, tema/emner, aktiviteter el.lign.)

Med den sammenlægning i zoner, der lige nu ligger til beslutning, vil der i Storkreds Sjælland være tre zoneforeninger - hhv. “Alternativet Lolland-Falster”, “Alternativet Sydsjælland” og “Alternativet Midt- og Vestsjælland”. Det er vigtigt, at vi som zoneforeninger - uagtet størrelse - fortsat holder sammen, sparer med hinanden og udvikler regional/kommunal politik sammen.