Nyhedsbrev April 2017 Alternativet Skanderborg

#Kære medlem!#
Der er mange ting på tapetet frem mod kommunalvalget og vi går en spændende tid i møde. Vi glæder os til arbejdet med at sætte Alternativet på det lokale politiske landkort.
Der er allerede valgt 2 kandidater til byrådet, men vi vil meget gerne have flere. Vi skal også i gang med vores valgkampagne. I den forbindelse er der flere arrangementer i forår og først på sommeren, hvor vi gerne vil ud og vise flaget. Vil du med?

Dette nyhedsbrev bliver inddelt i punkter for overskuelighedens skyld:

 • D. 18/5 afholdes Supplerende opstillingsmøde med henblik på at få flere valgt til at være byrådskandidater. Efter valg til byrådskandidater, bliver der en fælles snak ang. evaluering og opstart af valgkampagne.
  Der er kommet indbydelse ud på mail til jer alle d. 5/4-17.
  Tænk lige en ekstra gang over, om ikke det er noget for dig at stille op!
  Du kan dog roligt møde op, selv om du ikke vil stille op. Vi skal nok lade være med at prøve at presse dig. Vi vil bare så gerne møde nogle af jer medlemmer, som vi ikke kender :slight_smile:

 • D. 19/5 afholdes der Lys Nat i Skanderborg. Vi vil gerne være til stede der med en bod, hvor folk kan komme og få en brugt ting gratis. Slogan for dette skal være: ”Der er nok til alle, hvis vi deler”. Du vil høre nærmere om dette, da vi får brug for medlemmernes hjælp, til at donere og evt. indsamle effekter til boden, eller til at stå i boden på aftenen, hvis man har lyst til det. Du må gerne allerede nu lægge noget til side til os, hvis du har noget du vil donere :slight_smile:

 • Bestyrelsen har udarbejdet et velkomstbrev til nye medlemmer. Dette kan også læses her Velkomstbrev nye medlemmer .pdf (115.6 KB)

 • D. 31/5-5/6 afholder Alternativet deres eget folkemøde over hele Danmark. Alles Folkemøde

 • Bestyrelsen vil derfor gerne invitere til et planlægningsmøde ang. denne uge. Vi vil gerne rundt i kommunen i løbet af ugen. Ud at møde folk i Ry, Galten, Skanderborg, Låsby og Hørning. Vi vil gerne i dialog med folk og høre hvad de savner, og vi vil gerne fortælle om, hvad vi står for.
  Mødet afholdes d. 25/4 kl. 19. i VIP-mødelokale 1.S.04 på Skanderborgs nye rådhus.

 • D. 23/5 er Alternativet Skanderborg og folketings-kandidat for Østjyllands Storkreds Rasmus Foged vært, ved et møde der omhandler borgerløn. Dette er for alle interesserede, medlemmer som ikke medlemmer.
  Mødet afholdes på det nye rådhus, Fælleden kl. 19.30. Tag naboen, kollegaen eller andet godtfolk med :slight_smile:

 • Vi har et udvalg der udarbejder vores miljø-politik. De er i gang med at arrangere et borgermøde der omhandler rent drikkevand nu og i fremtiden. Her vil komme kompetente folk udefra og fortælle og der vil blive mulighed for dialog. Dato og sted for dette følger snarest.

 • Vi er 6 medlemmer i bestyrelsen. 2 af disse er også valgt som byrådskandidater. Da der må sidde op til 7 i bestyrelsen, spørger vi nu, om der er nogle interesserede som kunne tænke sig at stille op til denne. Der er ca. møder hver 3 uge i bestyrelsen og derudover evt. deltagelse i nogle udvalg og forskellige arrangementer i løbet af året. Send en mail til os, hvis du har lyst til at prøve kræfter med bestyrelses-arbejdet. Så vil vi foranstalte en ekstra-ordinær generalforsamling, så du kan blive valgt ind.