Nyhedsbrev Alternativet Silkeborg

Kære medlemmer af Alternativet Silkeborg
Hermed opdatering af ting som sker i byen.

 1. Kalender
 2. En opringning fra lokalforeningen
 3. Byrådsaktiviteter - vi har brug for ildsjæle og eksperter
 4. Teaterstykket No Planet B

Ad1. Kalenderen over sommeren
28. juni kl. 19-21 i Kulturhuset Hostrupsgade 14
Ordinært medlemsmøde med emnet kommunalvalget 17 - vi sætter fokus på at nedsætte researchteam(-s) til at understøtte vores fremtidige byrådsmedlemmer i byen, og få en arbejdsplan i hus. Læs Ad3

16. august kl 19-21 i Medborgerhuset på Bindslevsplads
Poltisk Salon - vi sætter fokus på nærdemokrati, iværksætteri og lokalråd (lokalindflydelse)

27. august kl 10-20 i Lunden
Omstilling Silkeborg inviterer til endnu engang til Klimaets Dag - find os på facebook og snart online. Programmet bliver løbende opdateret

30. august kl. 19-21 i Medborgerhuset på Bindslevsplads
Byrådsmedlem Elin Sonne fortæller om byrådsarbejde, valgforbund, konstituering og udvalgsarbejde.

6. september kl. 18.30-21 i Kulturhuset, Hostrupsgade 14
Å i Byrådet: Fællesmøde for research-gruppen, kampagnefolk, frivillige, politikudviklerne og aspiranter.

6. oktober kl. 19.30 i Kedelhuset
Teater ‘No Planet B’ Læs mere i Ad4

Ad2 En opringning fra lokalforeningen Alternativet
Vi er sammensat af en umådelig mængde kompetente folk med så meget at byde ind med i Verden. Derfor har vi brug for at høre hvad du brænder for. Hen over sommerferien vil nogle folk fra Alternativet Silkeborgs bestyrelse ringe til dig som medlem af Alternativet og høre hvad du brænder for, hvad du ønsker mere af lokalt og hvordan dine tanker kan bliver til virkelige handlinger i Silkeborg. Vi glæder os til at snakke med jer og håber I har lyst til at snakke med os.
Skriv endelig til os, hvis dette ikke ønskes.

Ad3 Byrådsaktiviterer - vi har brug for ildsjæle og eksperter
For at være anderledes politisk i Silkeborg ønsker vi at forberede os på at blive medlem af byrådet. Vi vil gerne være de bedste for Silkeborg og syntes det er drønsmart hvis alle vores brilliante og kompetente medlemmer kan være med som rådgiver for Alternativet i byrådet.
Derfor har vi valgt listen over kommunens politiske udvalg som retningslinie for hvilke emnegrupper der skal tænkes tanker om og rådgives i. Har du interesse for en eller følgende af følgende udvalg?

 1. Økonomi og Erhvervsudvalg
 2. Plan-, Miljø- og Klimaudvalg
 3. Vej- og trafikudvalg
 4. Kultur-, fritids- og idrætsudvalg
 5. Børne- og ungeudvalg
 6. Sundheds- og forebyggelsesudvalg
 7. Ældre- og handicapudvalg
 8. Arbejdsmarkedsudvalg
 9. Nærdemokratiudvalg

Researchteams vil komme til at arbejde tæt sammen med Alternativets Silkeborgs byrådskandidater i 2017.

Ad4 Teaterstykke No Planet B

No Planet B
Der diskuterer klodens klimasituation i en blanding af traditionelt dramatisk teater, gags og gimmicks. Forestillingens 2 skuespillere står ligesom resten af Jordens befolkning midt i en altafgørende tid for kloden.
Arr. Silkeborg Teaterkreds. Vi har 50 stk billetter købt med foreningsrabat. - rabatbilletter til 90 kr. skaffes gennem Preben Lund Foged Rasmussen preben@utiledulci.dk. Normalpris 160 kr

Lad os se hvad vi kan udrette sammen
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Alternativet Silkeborg