Nyhedsbrev Alternativet Samsø

Nyhedsbrev december 2016

Kære medlemmer og interesserede i Alternativet Samsø
Hermed årets sidste nyhedsbrev fra Alternativet Samsø. Det har været et helt forrygende år med opstart af lokalforeningen i maj måned, konstituering af bestyrelsen og vedtagelse af vedtægter.
Bestyrelsen har involveret sig i 2 vigtige politiske sager i år: Det påtænkte Biogasanlæg på Samsø og senest Geocon projektet ved Pillemark gl. losseplads.

Biogasanlægget:
I forhold til Biogasanlægget afgav vi et høringssvar, hvor vi bl.a. foreslog alternative beliggenheder (end det foreslåede ved Trolleborg). På Kommunalbestyrelsesmødet den 13. dec. blev det dog besluttet, at anlægget skal lægges netop der. Den forestående VVM undersøgelse vil derfor gå i gang her. I bestyrelsen er vi stadig bekymrede for, om der vil være biomasse nok på Samsø til at føde anlægget, og vi følger sagen tæt fremover.

Pillemark gl. losseplads:
Angående Geocon projektet har vi fra begyndelsen været stor modstander af et pumpestop på den gamle losseplads. Vi har samarbejdet tæt med DN angående projektet og har lyttet meget til de faglige input vi har fået fra Walter Brüsch, DN og ”vores egen” Torben Smidt Sørensen. Vi har flere gange givet vores modstand mod et pumpestop til kende overfor politikerne på Samsø, ligesom vi har været til møde med den socialdemokratiske gruppe om projektet.
Som I sikkert ved, besluttede den samlede kommunalbestyrelse sig til sidst (på KB mødet de 13. dec.) for at sige nej til et pumpestop. Det er vi rigtigt glade for – og siger herme stor tak til alle, der har været med til at afværge dette forsøg, som kunne være meget risikabelt for det samske drikkevand.
Det er kommet frem, at der faktisk siver giftige stoffer fra lossepladsen – trods afværgepumperne, så der må gøres noget mere for at sikre grundvandet fremover. Helst ser vi, at al den giftige jord køres bort fra lossepladsen, hvilket nu også har fået politikernes bevågenhed. Derfor vil vi også følge denne sag tæt fremover.

Åbne bestyrelsesmøder fremover
Bestyrelsen har afholdt 9 møder i år, og på det seneste møde besluttede vi, at møderne fremover skal være åbne. Fra januar vil vi holde møderne i Cafeområdet i Hallen hver 3. tirsdag kl. 16.15 – 18.30. Første gang den 3. januar. Du er derfor inviteret til at deltage! Dagsorden til møderne vil vi sende direkte til medlemmerne 5 dage inden mødet. Dagsorden til mødet den 3. januar bliver udsendt den 30. dec.

Politiske møder
I efteråret har vi afholdt 2 politiske møder for medlemmer – og andre interesserede. Den 30. okt. viste vi den fantastiske film: ”I Morgen”, hvorefter vi i grupper snakkede om, hvilke drømme vi har for Samsø, hvordan drømmene kan blive til virkelighed – og hvordan vi i Alternativet Samsø kan være med til at drømmene går i opfyldelse. Det var et rigtig dejligt møde, og vi fik mange ideer til vores fremtidige politikudvikling.
Den 10. dec. afholdt vi vores første Politiske Laboratorium på Samsø med overskriften: ”Hvordan kan vi få mere grøn mangfoldighed/biodiversitet i byrummene på Samsø?” Også her kom der mange konstruktive forslag på bordet.

Det nye år:
Fra januar er vi parate til at tage endnu mere fat på at udvikle vores politik. Vi har afholdt individuelle møder med alle de politiske partier på Samsø. Det har været gode møder, som alle har været meget lærerige, og det har hjulpet os til at forstå det politiske klima på øen - og de forskellige partiers mærkesager.
En af Alternativets grundideer er, at Flere ved Mere. Vi vil derfor invitere til mange flere møder i det kommende år, hvor vi i fællesskab kan udforme vores politiske mærkesager for Samsø.
Der rigeligt at tage fat på! Det kunne være: Mere gennemsigtighed for borgerne i det politiske arbejde, den kollektive trafik, cirkulær økonomi, støtte til Pendlerfærgen til Aarhus, mere økologi på Samsø. I det hele taget større tilflytning til Samsø - i stedet for fraflytning. For blot at nævne nogle få, men meget vigtige problemstillinger på øen.

Det kommende kommunalvalg i 2017:
Vi synes, der er brug for Alternativet på Samsø! For Alternativets værdier, debatdogmer, Ny Politisk Kultur – og politik. Vi vil derfor arbejde seriøst på at opstille nogle dygtige og engagerede kandidater til kommunalvalget i november 2017. I begyndelsen af det nye år vil vi derfor invitere til et Aspirantmøde for de, der måske kunne tænke sig at lade sig opstille til KV 17. Det ville være skønt, hvis vi kunne samle en lille flok interesserede, som vi kunne hjælpe med at blive klædt på til opgaven. Østjyllands Storkreds vil tilbyde undervisning og møder om det at sidde i en kommunalbestyrelse, så meld dig endelig, hvis du har mod på og lyst til at indgå i gruppen!
Inden sommerferien skal vi afholde det egentlige opstillingsmøde, hvor vi bliver enige om, hvem vi vil opstille til KV 17.

Årsmøde
Der skal ligeledes være et nyt Årsmøde i løbet af første halvår af 2017. (Måske vælger vi at lægge Årsmødet sammen med Opstillingsmødet). På Årsmødet er alle bestyrelsesposterne på valg, da vi kun vælges for et år ad gangen. Så du kan allerede nu overveje, om du har lyst til at indgå i bestyrelsen!
Vi ønsker ikke at lukke os om os selv! Derfor deltager vi i så mange møder udenøs, som vi kan overkomme – i Alternativets regi. Det kræver, at vi er mange, der vil være med til at trække læsset og give en hånd med. Vi håber derfor på, at I vil være med os – også i det nye år.

Til sidst er der kun at sige: Rigtig glædelig jul til alle! Og et aktivt og lykkeligt nyt år 2017!

Mange hilsner fra Lokalforeningen, Alternativet Samsø

1 Like

Tak for et godt og inspirerende nyhedsbrev!
Heldigt at vi opdagede det, for der skal emne “nyhedsbrev” på forneden, når du opretter det, før det sendes ud automatisk som nyhedsbrev. Og vi er flere der abonnerer…

1 Like

Tusind tak for informationen! Det er første gang vi prøver dette - og det var vi ikke opmærksom på! Så kan jeg bedre forstå, at det ikke kunne sendes til medlemmerne. Mange hilsner Nanna

Sendt fra min Samsung Galaxy-smartphone.
-------- Oprindelig besked --------Fra: Alternativet Odsherred webmaster@alternativet.dk Dato: 17/12/2016 11.17 (GMT+01:00) Til: samsoe@alternativet.dk Emne: [Dialog // Alternativet] [Medlemsområde] Nyhedsbrev Alternativet Samsø

     Odsherred
      Alternativet Odsherred
     

     17. December
    
   
  
 


 Tak for et godt og inspirerende nyhedsbrev!

Heldigt at vi opdagede det, for der skal emne “nyhedsbrev” på forneden, når du opretter det, før det sendes ud automatisk som nyhedsbrev. Og vi er flere der abonnerer…

Besøg emnet eller svar på denne email for at svare.

Klik her hvis du ikke længere vil modtage disse emails.

Godt initiativ med åbne bestyrelsesmøder! Et enkelt spørgsmål: “Cafeområdet i Hallen”… er det i Energiakademiets hus?

Til gengæld er det så tilsyneladende nu gået ud til medlemmer i hele landet :slight_smile: Glædelig jul til jer på Samsø.

1 Like

Hej Morten. Nej, det er cafeområdet i Samsøhallen/Kultursalen. Det er gratis. Vores økonomi for 2016 er endnu ikke afklaret (har ikke modtaget støtte i år) - eller for 2017 for den sags skyld - og det koster 500 kr. at leje os ind i Energiakademiet hver gang.
VH Nanna

Hej Nis.
Ja, det var så ikke meningen! Beklager meget! Vi skal nok lære det!
VH Nanna

Så vidt jeg ved, skal I slå nyhedsbrevet op herinde, for at sende til Samsø - og ikke hele landet :four_leaf_clover:
https://dialog.alternativet.dk/c/lokalforeninger/lokalforening-samso

Men altid sjovt at læse hvad der sker på Samsø :slight_smile:

2 Likes