Nyhedsbrev alternativet odsherred maj-juni 2018


JOSEPHINE FOCK PÅ TOUR DE FRISÆTNING I ODSHERRED
Mandag den 14. maj fik Alternativet Odsherred besøg af Alternativets folketingsmedlem Josephine Fock som led i hendes Tour de Frisætning, der bringer hende rundt til udvalgte lokalafdelinger i landet. Hun fik snakket med politikere, medarbejdere og borgere om, hvordan vi kan sætte ressourcerne fri, så mennesket kommer i centrum for vores velfærdssystem. Om aftenen indkaldte vi til dialogmøde om samme emne, med besøg fra lokalafdelingerne i Kalundborg og Holbæk. Peter optog en lille film om besøget, se:
Youtube link
Nu skal vi på næste bestyrelsesmøde drøfte, hvordan vi følger op.

MEDLEMSMØDE DEN 4. JUNI KL. 18 – 19.30 I PAKHUSET, NYKØBING
Vær med, når vi afprøver et nyt tiltag, som vi håber bliver en tilbagevendende begivenhed. I forbindelse med vores bestyrelsesmøder, der så vidt muligt afholdes 1 gang om måneden, vil vi gerne invitere vore medlemmer til et lille og uformelt formøde.
1.del vil bestå af en åben runde under overskriften ”Samtaler der bevæger” (se oplæg herom på Alternativets hjemmeside). Her får alle fremmødte lejlighed til at komme til orde med det, der ligger dem på hjerte ift. Alternativet og Odsherred: Hvilken udfordring synes du er mest aktuel og/eller har du hørt om spændende initiativer og nyt i lokalområdet? Formål: 1) uøvede deltagere formulerer sig i en større gruppe, 2) der starter en udveksling uden krav om resultater og beslutninger og 3) vi får alle mere at vide om hinanden og om hvad der sker i Odsherred.
2.del bliver en mere styret debat om et særskilt emne. Vi har valgt et emne fra Uffe Elbæks oplæg om ”Det næste Danmark”, nemlig ”Grønne skove er guld”, som er vedhæftet dette nyhedsbrev. Debatten kan både være generel ift. oplægget og konkret ift. hvordan det kan omsættes i Odsherred. Formål: at sætte gang i den visionære debat om hvilket DK/Odsherred, vi ønsker os.
Vi slutter senest 19.30, hvor de, der har tid og lyst, er velkomne til at blive og deltage i det efterfølgende bestyrelsesmøde

DAGSORDEN FOR ÅBENT BESTYRELSESMØDE 4. JUNI kl. 19.30-21, PAKHUSET, NYKØBING

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering fra forperson (herunder nyt om Landsmødebeslutninger og ændringer af standardvedtægterne, samt om persondatabeskyttelse), fra kasserer (herunder status på økonomi) og udvalg
 3. Evaluering af mødet med Josephine Fock. Hvordan følger vi op? Til drøftelse og evt. beslutning.
 4. Forslag om ny forretningsorden (se vedhæftede). Nye formuleringer er markeret med gult. Til beslutning
 5. Forslag om kommissorium for demokrati-udvalget (se vedhæftede). Til beslutning.
 6. Orientering om kommende arrangementer (Mørkøv Marked, Odsherred Folkemøde og evt. flere?)
 7. Kommunikation. Discord – fungerer det? Facebook/hjemmeside - Hvem lægger hvad ud? Til drøftelse og beslutning.
 8. Eventuelt
 9. Næste møde + medlemsmøde
 10. Referat underskrives

Bilag:

 1. Grønne skove er guld, oplæg v/Uffe Elbæk
 2. Forslag til ny forretningsorden v/Ivan
 3. Forslag til kommissorium for demokrati-udvalget v/Vivi og Ivan