Nyhedsbrev # 3: Årsberetning for 2018

Alternativet Fanøs Årsberetning 2018; ved kommunikations-tovholder Lene Kaltwasser

Første arbejdsdag, den 1. januar i 2018, på vores splinter nye borgmesterstol, startede ved et skrivebord hvor der lå en heftig bunke sager og ventede. Den nye skraldeordning, forhandling af samarbejds-aftale mellem sejlklubben og kommunen, der var en taxamand der efter loven skulle politianmeldes. Der var også en blodfersk ny bus-ordning, hvor forvaltningen selv skulle lave en rudeplan der tilfredsstillede borgernes behov.

Sofie gik igang fra en ende. Hun fik meget travlt. Fra dag 1 bakkede vi op i lokalforeningen, med faste og hyppige møder. Vores månedsmøder blev pladseret i kalenderen lige i forkant af økonomi- og planudvalgsmøderne. Her sparrer vi om den aktuelle dagsorden i byrådet, og Sofie henter sit mandat fra partiet om vores standpunkt i de forskellige sager.

Vi er blevet siddende, os der har siddet ved mødebordet siden valgkampagnen i 2017. Vi er en fast gruppe der kommer til alle møder. Ift folketal, er vores lokalforening faktisk den med flest aktive medlemmer i hele Danmark, fortalte vores partifæller fra København os, en gang de var på besøg.

Vi fandt allerede i januar ud at vi havde brug for at gå solo - ikke længere dele bestyrelse med Esbjerg. De var ikke kommet ind i byrådet derovre. Vi stod i to meget forskellige situationer, med forskellige udfordringer at løse. Vi holdt stiftende generalforsamling i marts 18.

Vi valgte at adoptere Alternativet Aarhus’ bestyrelses-eksperiment, med en tovholdergruppe istedet for en traditionel bestyrelse. Dette giver os en flad struktur der gør det nemt at komme med i vores ansvarsgrupper, og nemt at danne selvstendige tematiske arbejdsgrupper. De opgaver som blev til 5 tovholdere, er økonomi, kommunikation, koordination, politikudvikling og årsmøde. Dette lyder måske en smule kryptisk for uindviede, vi har også selv arbejde med at forstå hvordan vi bruger strukturen. Men den er interessant og giver mulighed for at udvikle vores vedtægter løbende i takt med de behov vi hen ad vejen opdager at vi har. Vedtægterne ligger som note på vores Facebookside: “Alternativet Fanø”, for de læsere der ønsker at kikke nærmere på vores bestyrelses-struktur.

Endvidere fandt vi ud, der i starten af 2018, at de 10 kolleger i byrådet ville blive svære at samle til arbejde i fælles retning for Fanø. (Nu, halvandet år senere, er der stadig en tydelig flertalsgruppe og en samlet opposition. Dog er der for nyligt kommet tegn til at der er åbninger for et mere tværgående samarbejde. Det glæder os meget).

Sofie lagde ud med at invitere byrådet til at arbejde med en vision for Fanø. Mindretallet bakkede ud af arbejdet, og en fælles vision måtte skrinlægges. Ærgerligt. For at have noget at styre efter, tog Sofie så i stedet initiativ til en 4-årsplan. Denne skemasætter hvilke tema forvaltning og byråd skal arbejde med i indeværende periode, ud fra en fastsat tidslinje. Her er bla. fokus på tema som klimasikring, energiplan, byudvikling og borgerinddragelses-strategi.

4-årsplanen blev undertegnet af alle 7 lister, og med den på plads i tillæg til konstitueringsaftalen, med dens meget klare prioritering af grøn omstilling og bæredygtig udvikling, synes vi at Alternativet Fanø har grund til at være tilfredse.

Debatten om konstitueringen og hvem der havde sagt og gjort hvad i den proces, rullede igennem hele 2018 i Facebook-gruppen Fanø Forum, samt på vores egen Facebookside. Tonen i forumet var hård - lige som mistillid også kom til udtryk kollegerne imellem inde i byrådet. Undertegnede kom på arbejde i de digitale kommentar-tråde, og i flere omgange blev konstitueringsprocessens led og plotpoints forklaret i dialog med borgere der spurgte ind. Til sidst blev der stille. Spørgsmålene var besvaret. Da var vi kommet til november 2018.

I forbindelse med denne debat-omgang, blev det tydeligt for os at borgerne generelt mangler kendskab til mekanismerne omkring kommunalvalg. Vi tænker at en del af opgaven med at skabe ny politisk kultur vil være at informere borgerne mere grundigt om det politiske spils rammer og regler. Sådan at misforståelser der giver mistillid fra borgerne til de valgte repræsentanter, kan reduceres.

Samtidigt med at spørgsmålene omkring konstitueringen ophørte, kom budgetforliget, hvor byrådsmedlemmerne for første gang kunne række hånden op alle 11, og efter intense forhandlinger samles om en beslutning.

Fanø trak et lettelsens suk, og det gjorde sandelig også Alternativet ved borgmesterens side. “NU løsner det”, tænkte vi. “Nu kan der samarbejdes fremover. Nu sænker julefreden sig, og så får vi en ny, frisk start over nytår”.

Men januar randt, og med den kom “taxasagen” på bordet. Efter at vognmanden stoppede sin kørsel, stod øen i en forfærdelig knibe mht borgere og turisters bevægelses-muligheder.
Der blev sat ind telebus, men denne kunne ikke dække kørselsbehovet tilstrækkeligt. Der opstod en hård debat blandt en gruppe borgere, der lagde et stort pres på politikerne i aviser, på Facebook og ved borgermøder. I lokalforeningen stod vi bag borgmesteren, og partifæller fra København kom og hjalp os med at reflektere omkring hvordan vi skulle forholde os til presset i offentligheden. Vi kunne have ønsket at der havde været større grad af gensidig lytten og samarbejde mellem politikere og borger- presgruppen.
Sagen endte heldigvis lykkeligt. Vi fik taxa til øen igen, og vi har fået en god kollektiv løsning. En stærk kollektivtrafik samt det at finde frem til kreative måder at løse udfordringer på, er centrale værdier i vores lokalforening. En bedre samarbejds-dialog vil vi være mere obs på at prøve at opnå i en senere situation, når nu vi har gennemlevet denne erfaring.

1.maj i år, lavede socialdemokratiet et arrangement i forsamlingshuset. Alternativet blev inviteret til at stå på plakatens talerliste, hvor SF også stod. Dog var varslet meget kort og vi takkede derfor nej. Men Sofie og undertegnede gik derhen, og fik en god politisk samtale med de øvrige 20-30 fremmødte. Det var dejligt at mærke vi har nogle værdier fælles med andre partier i byrådet, og få en uformel politisk samtale på tværs sådan lige inden EU - og folketingsvalget.

Parallelt med alt det parlamentariske arbejde i byrådet, afholder vi også politikudviklingsmøder i partiet. Hvor vi taler om hvad vi selv ønsker at arbejde for. Derigennem kom vi her i foråret 19 frem til, at det er svært at finde balance imellem hvordan vi handler som frie borgere, når alle i lokalsamfundet ser alt man gør som et udtryk for Alternativet… Hvordan kan vi handle og ytre os frit i offentligheden, når det får konsekvenser for Sofies samarbejde med byrådskollegaerne?

I partiet så vi, at vi havde brug for en meta-snak om balancen imellem hensyn til borgmester og hensyn til bevægelse. Vi tilkaldte ekstern facilitator fra Alternativets Dialogråd, Thor fra Aarhus, og fik en rigtig god temadag sammen, hvor mange afvejninger blev meget tydeligere for os. Dette materiale er vi nu igang med at bearbejde, så vi kan lave nogle retningslinjer for kommunikation, videreudvikle vores månedmødes forretningsorden, og derigennem styrke vores parti-identitet. Vi er jo et nyt parti, de fleste af os har ingen tidligere partimedlem-erfaring, og vi står i denne ret specielle position både i kraft af at være helt nyt byrådsmedlem med borgmesteransvar, og med den dybe splittelse der hersker imellem de to grupper i byrådet.

Sofie er god til at informere os i lokalforeningen om sit virke inde i byrådet, og er meget lyttende og ligeværdig i samarbejde med os andre møde-deltagere. Som kommunikationstovholder føler jeg mig set og hørt, vi har en ærlig og direkte kommunikation om hvad vi vil formidle, som vi begge lærer noget af. Jeg har aldrig fået mundkurv på eller blevet foreslået at censurere mine ytringer i offentligheden. Vi er enige om at vi følger vores partis debatdogmer; som fx at møde debat-modstandere med respekt og saglighed, at lytte ordentligt til samtalepartnere, og at indrømme det når vi gør fejl. Vi søger også at holde Alternativets partiværdier i hævd; empati, humor, generøsitet, ydmyghed, gennemsigtighed og mod.

Folk spørger os tit om hvad vi mener med gennemsigtighed og om vi faktisk forsøger at implementere dette? Til det plejer jeg bla. svare at Sofie har formet sin rolleudøvelse som borgmester på en måde man ikke har set på Fanø tidligere. Hendes kalender ligger synlig for alle på kommunens hjemmeside. Hun har en månedlig klumme i Fanø Ugeblad. Hun skriver hyppigt opslag på sin egen Facebookvæg om sit arbejde som borgmester, såvel som når hun mødes med partifæller i Alternativet.
Hun deltager tit i Fanøs mange forenings-arrangementer, og anerkender den frivillige indsats som en kerneværdi i vores lokalsamfund. Hendes kontordør er åben en time hver torsdag hvor man kan komme og få en snak, og hun opfordrer borgerne til at sende en mail hvis de har informationer eller bekymringer de mener hun bør kende til.
Gerne istedet for at råbe utilfreds ud i medierne.
Komme til hestens mule og søge dialogen. Hun er lydhør og tilgængelig.

Alternativet Fanø har endvidere en aktiv tilstedeværelse på Facebook. Både i debat-tråde, og ved at vi holder vores Facebookside opdateret med Sofies gøren og laden. Samt med partiets nyhedsbreve, der ligges op som noter på vores side, i tillæg til at de sendes ud til Alternativets medlemmer lokalt og nationalt. I gennemsigtighedens navn.

Vi er ikke bange for det ansvar vi har taget på os. Vi er heller ikke bange for at påpege andres ansvarlighed. Vi er ikke konfliktsky. I periodens første halvandet år har vi lagt op til brede byråds-samarbejder, men vi er ikke ofte blevet mødt.

Derfor, i maj måneds klumme i Fanø Ugeblad, kunne man læse at Sofie har besluttet sig for at tage ledertrøjen på sig på mere insisterende vis end indtil nu. Hun har som borgmester helt fra start søgt at samle de 7 lister, at forsøge at stå sammen som byråd om øens politik.

Men byrådet er ikke en flad struktur, den er hierarkisk. Og selv om samarbejde stadig er en stående åben invitation til alle 10 kolleger, så vil hun fra nu af lave politisk udvikling med dem der ønsker at være med til det.
Vi har en flertalsgruppe i ryggen, og selv om vi ikke er enige om alle ting med de tre andre partier i vores gruppe, så fungerer det samarbejde godt. Vi oplever dem som lydhøre og at vi har mange fælles interesser at arbejde for, sammen. Det erfarede vi allerede under arbejdet med konstitueringsaftalen, hvor vi som sagt fik gennemslag for flere af vores mærkesager. Naturen er meget vigtig for os at værne om. Vi vil derfor bla. forsøge at opnå flere boliger på andre måder end kun ved nye udstykninger, fx ved at bygge boliger med mindre areal, som ældre enlige borgere kan finde attraktive at bosætte sig i, og derigennem kan der frigøres huse til nye børnefamilier. Der er så mange måder vi kan organisere os på. Uden at bygge ud i naturen.

En gang imellem kan vi som parti være lidt “misundelige” på Alternativet-folkevalgte i andre byråd, der kan fremsætte det ene fede, ukonventionelle forslag efter det andet til byrådsmødernes dagsordener. Det meste får de ikke flertal for, da de fleste sidder alene for Alternativet i byrådet. Men der foregår en udviklings-proces, og flere steder har de efterhånden lykkes med at fremme forslag sammen med andre lister, og på den måde fået indflydelse.

Med en borgmesterpost er vores position på Fanø anderledes end for Å i andre byråd. Sofie er borgmester for alle lister, og for alle borgere. Hendes primære opgave er at samle. Komme i møde, finde fælles fodslag. Partiets ønsker kan ikke komme foran det hun mener er det bedste for Fanøs udvikling.
Det kræver mange møder og lange snakke, at bygge en fælles forståelse af hvad borgmester-ansvaret indebærer for os som parti. Det føles begrænsende på nogle måder. Men samtdigt ser vi, at vi har en unik chance for at virkelig gøre en forskel fra denne stol. Igennem samarbejde med forvaltningen, for eksempel. Og samarbejde med borgerne. Alle de tværgående borgmester-samarbejder.

Vi kunne ønsket os at fremme flere politiske forslag til dagsorden, som for eksempel at kommunens biler, bus og taxa skal køre på grøn energi. Men ok. En borgmester skal se sagen fra alle sider, også den økonomiske. For det andet er det er spørgsmål om hvad der er relevante og opnåelige faktorer i en konkret forhandlings-situation. Et tredje aspekt ved sagen er at vi altså alligevel, selv med borgmesterposten, stadig har kun et eneste mandat ud af byrådets 11. Vi ønskede fx at spillestedet Realen blev åbnet op, sådan at flere foreninger kunne deles om at bruge huset. Dette blev dog ikke til noget. Sådan er det i politik.

En dygtig politiker er god til at få øje på fælles interesser, og til at indgå kompromis. “Du får A, som er vigtigt for dig, men så får jeg også til gengæld B, som er vigtigere for mig end A”.
En dygtig politiker har integritet og gennemslagskraft, og tør at ytre sig tydeligt også når andre er uenige. Tør at stå alene og holde på sit når det er dette der kræves. Er tro mod partiets værdier.
En dygtig politiker respekterer demokratiets spilleregler, og misbruger ikke sin magt til nepotistisk forfordeling eller skjulte manipulationer med interessegrupper eller medier.
Nu har undertegnede samarbejdet tæt med Sofie i ret nøjagtigt 2 år. Siden den lørdag i juni 2017 hvor vi var 4 der sammen besluttede at stille op som kandidater på liste for Alternativet. Jeg må sige at i alle mine år i foreningslivet og på arbejdspladser, så har jeg meget sjælden oplevet en så ligeværdig og på alle måder gennemsyret ordentlig behandling som den jeg oplever i mit samarbejde med Sofie. Hun har min uforbeholdne tillid.

Her idag, holder Alternativet Fanø vores første ordinære årsmøde. Endnu en spændende første gang for os. Jeg har som kommunikations-tovholder skrevet denne årsberetning på partiets vegne. Jeg har lavet ret meget på vores vegne i året der er gået. Vores tovholdergruppe-bestyrelse har holdt kun 3 møder. Fordi ansvarsgrupperne er baseret på ønskede opgaver, ikke at en bestyrelse skal forpligtige sig til partiets “daglige drift” so to speak. Jeg sidder i to ansvarsgrupper, og har så holdt møder i disse. I tillæg har jeg i et år haft ugentlige møder med Sofie, fordi vi begge kunne se der er behov for jeg er løbende informeret når jeg i hverdagen ytrer mig politisk i offentligheden.

I tillæg til at jeg er kommunikations-tovholder, er jeg også formelt set partiets forperson. Selv om dette hos os er en tom tittel, får jeg i kraft af denne betegnelse en del opgaver givet mig per automatik, når omverdenen henvender sig til os som parti. Det har jeg det fint med. Men jeg har et ønske om at vi fremover styrker vores tovholdergruppe, sådan at vi har et forum hvor vi, måske en gang per kvartal, tænker kollektivt og træffer beslutninger sammen. Når vi tænker flere sammen, kommer vi hurtigere længre.

Dette er ikke ment som en klage, selvfølgelig. Vi har også hele vejen haft vores månedsmøder, som vi for nyligt har besluttet skal rumme også partiets indre anliggender i tillæg til gennemgang af byrådets aktuelle dagsorden.
Når vi, formodentligt, har fået vores nye forretningsorden til månedsmøderne på plads her ved årsmødet i dag, får vi måske derigennem den demokratiske beslutnings-myndighed som jeg lidt har savnet i dette vores første år som partiforening. Hvorvidt der i tillæg er brug for regelmæssige møder i tovholdergruppen, kan vi kikke nærmere på sammen når den kommende tovholdergruppe konstituerer sig.

Det er for mig enormt spændende at gennemleve den her læring sammen med jer. At vi bygger et parti sammen - fra intet, og med meget frie rammer! At vi sammen finder frem til strukturer som vi ser behov for og som kan styrke vores fællesskab.
Og at vi gør dette som nybegyndere, samtidigt med at vi sidder på den meget krævende borgmesterstol og også der skal lære det hele.

Jeg er faktisk meget stolt af os! Jeg synes vi klarer dette rigtig godt sammen. Vores projekt er ikke nemt, og bølgerne kan også gå højt en gang imellem når vi diskuterer, fx balancen imellem partimedlemmers handlefrihed og vores byrådsmedlems brug for fred i byrådsarbejdet.

Bølger må gerne gå højt hos os. Følelser er ikke farlige.
Viljen til at blive siddende og tale videre, og gå endnu en runde og endnu en runde, og vise gensidig respekt og fælles vilje til at skabe det rum vi har brug for i lige det her parti i lige den her situation som vi står i. Det synes jeg virkelig vi har grund til at være stolte af sammen.

Jeg glæder mig til fortsættelsen af dette som vi er igang med.

Kh på vegne af Alternativet Fanø,
Lene Kaltwasser, kommunikations-tovholder