Nyhedsbrev 2 oktober 2023

Kære skønne medlemmer af Alternativet

Efteråret er en smuk årstid, vi oplever farveskiftet og mærker naturens cyklus på egen krop. Men på mange måder er det også en voldsom tid, vi lever i. Verden omkring os står i brand, både udtrykt ved klimakrisens ubønhørlighed, men også ved at krig og ufred atter har fundet ny næring. Det er som om, det ingen ende vil tage, mens de, der kunne gøre den helt store forskel, prioriterer andre agendaer og mest af alt tænker i den økonomiske bundlinje. Det er frustrerende, men bekræfter samtidig, at der mere end nogensinde er brug for Alternativet og de stemmer, der arbejder for og tror på en systemforandring.

September måneds varme demonstrerede hvor udfordret vi er på Parisaftalens målsætninger. Og vi fik en stærk dokumentation af, hvordan livet i de indre farvande lider. Heldigvis har vi en dedikeret Folketingsgruppe og allerede sidste år dokumenterede Torsten Gejl det samme med sine aktivistiske dykninger. I Alternativet vil vi utrætteligt pege på, hvor problemerne er ved at trække ministre i samråd, anvise alternative handlingsveje og udfordre systemet gennem aktivisme og med videnskabelig dokumentation. Ikke kun i Folketinget, men også i byråd og gennem lokale projekter og samarbejde.

Europaparlamentsvalget

Og i Europa - for Alternativet har et stærkt og topmotiveret hold af kandidater, der arbejder på at gøre en forskel dér, selvom EP-valget først er i juni 2024 - er vi allerede godt i gang med forberedelserne. De fleste opstillingsmøder har været afholdt ude i storkredsene, og vi skal nu have sat den endelige liste og (gen-) vælge, hvem der skal være spidskandidat.

ÅIEU

Med andre ord, er der Ekstraordinært Landsmøde torsdag d. 16. november kl. 19 - 21.00 på zoom. Tilmeld dig på AlleOs her. Vær med til at komme i europæisk stemning og mærke, hvordan vores politiske program folder sig ud i en europæisk sammenhæng. Det er en fantastisk mulighed for at skabe opmærksomhed om Alternativets grønne profil, mobilisere hinanden og blive endnu skarpere på, hvilke opgaver vi prioriterer, og hvad der er vores aktuelle fokus. Alternativet er et parti med et internationalt udsyn; vi arbejder for de tre bundlinjer i vores blik på verden. Og den europæiske vej er en anledning til og mulighed for at stå endnu skarpere. Så kom og vær med til at løfte energien og sende vores kandidater godt af sted.

En mulighed er at storkredsene samler medlemmer og lokale kandidater til fysiske møder efter samme model, som vi brugte til nytårskuren med en blanding af fysisk møde og zoommøde. Storkredsene er i det hele taget et vigtigt omdrejningspunkt for aktivitet i Alternativet, og det vil HB gerne bidrage til at styrke yderligere. Vi skal nok sørge for, at der den kommende tid vil være dialog med og information til storkredsene om jeres rolle i forbindelse med EP- valget. Valgoplægget har været i høring og skal nu behandles og godkendes i Politisk Forum (POFO).

Halvårsmøde

Halvårsmøde 21

Og så glæder vi os helt vildt til at være sammen på et fysisk halvårsmøde for Alternativets medlemmer. Det er lørdag d. 4. november fra kl. 10-17, Nature Energy Park, Højstrupvej 7B i Odense. Der er plads til 150 deltagere, og du kan læse mere om køb af billet mv. på AlleOs. Her vil vi også lægge dagsordenen, når den er klar: AlleOs // Alternativet.

Vi har mere eller mindre ryddet pladen for at åbne for en proces med 2 spor:

  • Medlemsinddragelse, gennemsigtighed og ny politisk kultur
  • Alternativets profil og politiske fokus i indeværende periode

Det er en proces, vi i Hovedbestyrelsen og MF- gruppen giver en særlig prioritet frem mod Landsmødet i 2024. Vi har kontakt med gode medlemmer, der har henvendt sig til HB for at sætte skub i temaerne, og vi vil også inddrage storkredse, eksterne ordførere og byrådsvalgte i den videre proces.

Det er blevet tydeligt, at vi har brug for at genbesøge måden vi udvikler politik på, og hvordan vi udfolder vores eget interne demokrati. Vi ser frem til en super spændende og konstruktiv samtale om, hvordan vi styrker Alternativets fælles muligheder som parti og bevægelse. Det har tidligere været nævnt, at vi kunne bruge det Ekstraordinære Landsmøde d. 16.11 til at åbne for denne samtale i partiet, men i stedet har vi valgt Halvårsmødet til at åbne for samtalen og derfra fortsætte processen.

Ledelsen på tour rundt i storkredsene

I forlængelse af og op til medlemsmødet er Politisk leder Franciska Rosenkilde og Forperson for Hovedbestyrelsen Trine Aslaug Hansen på tour. Dels for at sætte yderligere strøm til medlemsmødets dagorden, men også for at vende alt det, vi har været igennem siden Folketingsvalget.

Franciska and Trine LM23 3

Programmet er lidt forskelligt fra storkreds til storkreds, men uanset hvad planen er, glæder vi os til at se jer, lytte til hvad I har at sige, og snakke om vores fælles politiske planer for fremtiden. I kan tilmelde jer i AlleOS-kalenderen efterhånden som møderne lægges op:

Foreløbigt program:

  • 27/10 Fyn
  • 29/10 Sydjylland
  • 03/11 Vestjylland
  • 09/11 Københavns omegn (KOS)
  • 12/11 Sjælland
  • 02/12 Nordsjælland

Andre aktiviteter det er værd at huske:

Mandag d. 30. oktober er der Check in-møde kl. 20-21 med MF og Gruppeforperson Helene Liliendahl Brydensholt og Hovedbestyrelsens forperson Trine Aslaug Hansen, hvor der er dialog med medlemmerne og nyt fra Christiansborg og i organisationen.

Du kan tilmelde dig i kalenderen her.

Link til mødet er her.

Efterfølgende Check in-møde er 20.11, kl. 20-21.

Tirsdag d. 31. oktober er der efterårets første Politiske Tænkeboks kl. 19-20.30 denne gang med MF og Politisk ordfører Sascha Faxe. Temaet er: Internationale konventioner. Du kan tilmelde dig i kalenderen her.

Find link til tænkeboksen her

Samt materiale til den tænkeboksen her.

Efterfølgende politiske tænkeboks er 28.11, kl.19-20.30.

Nytårskur

Og nu vi er ved datoer for alle vores gode fællesskaber, så skriv d. 7.1.24 i kalenderen. Der er nemlig fælles nytårskur. Mere om det en anden gang🎉

Et godt og inspirerende tilbud:

Noget af det sværeste, men også motiverende ved at være et politisk parti er, at vi hele tiden skal holde os i bevægelse. Knap har vi fundet et helle, hvor vi kan være i ro med vores mærkesager og fortællinger, før vi igen må transformere os - det kræver inspiration og ikke mindst en analyse af den tid, vi befinder os i.

Uffe Elbæk har for nylig udgivet bogen: “Tvivl, håb og handling - opfordring til en venlig revolution”. Den kan du som medlem af Alternativet erhverve for 200,- inkl. fragt (normalpris 290 kr.).

Send en mail med navn, adresse og mobilnr. til: forlagettivildeheste@gmail.com og overfør 200,- til forlagets konto: 6695-1004300374 med beskeden: Å og dit fulde navn. Tilbuddet gælder til og med 30.11.

Vi glæder os til at se dig

Det var alt for nu, vi glæder os til at se jer til alle de gode og inspirerende sammenhænge. Og husk at Alternativet kun er det, vi selv gør det til!:four_leaf_clover:

Bedste hilsner

Trine Aslaug Hansen, Forperson

På vegne af Hovedbestyrelsen

Tak for et godt nyhedsbrev. Det bliver indledt med fokus på den centrale opgave i dansk politik lige nu. Klima og Miljø: I september fik vi en stærk dokumentation af, hvordan livet i de indre farvande lider. Det er tydeligt, at vi er udfordret på Parisaftalens målsætninger.
• Ekstraordinært Landsmøde torsdag d. 16. november på zoom. Det er en god ide, at vi samles lokalt som ved nytårskuren og sammen skaber en europæisk stemning. Og bliver skærpet på Ås grønne profil i en europæisk sammenhæng. Her kommer vores tænkeboksdebat fra februar i spil.
• Halvårsmødet lørdag d. 4. november i Odense med de 2 spor er godt valgt . Og initiativet fra Nicoline m.fl. ser ud til at være inkluderet. Det er godt, og viser at I lytter. Jeg håber, der flyder gode referater fra de 150 deltagere ud til dem, der ikke kan være med.
• Ledelsens tour rundt i storkredsene med Trine og Franciska ser godt ud. De kan nå 6 storkredse i efteråret. De sidste 4 kommer sikkert i forår og forsommer -24,
• Check in-mødet d. 30.10. er et lovende format med Trine og Helene sammen.
• Politiske Tænkeboks d.31.10. Temaet om de Internationale konventioner med Sascha er højaktuelt og dybt relevant. Håber kredsene finder tid til formøder.
Til sidt får vi en tilbudspris på Uffe nye bog og lovning på en herlig nytårskur.
Nyhedsbrevets format er godt - tekst, billeder og link.
Nu skal vi have skabt medlemsliv lokalt - :slightly_smiling_face:

  • Listepunkt