Nyhedsbrev # 2 - Dec. 2018

Kære Alternativister: Nyhedsbrev # 2

Det er nu 7 mnd siden jeg sendte vores første nyhedsbrev ud, og det føles rigtigt
at opsummere lidt igen, sådan inden man går på juleferie og runder året af.
Hvad er så egentligt sket siden Nyhedsbrev # 1 udkom i maj…?

Vel.

Først og fremmest så har vi fortsat med at finde ud hvordan vi vil forme vores lokalforening i dette politiske parti, sådan helt fra scratch, både lokalt set i forhold til byrådsarbejde på Fanø, og nyt er Alternativet jo også i Danmarks-historisk kontekst som kommunalt parti. (Vi har sågar partiets aller første kommunale borgmester. En helt særlig udfordring. Marken er i den grad upløjet).

For hvad ER egentligt denne nye politiske kultur , som vi ønsker os?
Og hvordan arbejder vi konkret for at realisere teorierne?

Hvordan gør vi dette når vi ikke sidder i opposition og kan fyre af forslag til dagsorden i et udvalg, men tvært imod sidder med det overordnede administrative ansvar for den daglige drift, og mener at det bedste for vores lokalsamfund vil være at alle de 11 byrødder samarbejder, trækker vores ø-samfund i fælles retning, ind i de år der ligger foran os…?

Ind i en fremtid som vi mener kræver fokus på klimasikring og grøn energi, og på bæredygtighed.

I en økonomisk ramme der er blevet markant snævret ind i år, fra regeringens side. Og den økonomisk snævre ramme ser ud til at skulle vedvare.

Vel.

Sofie har hele vejen inviteret til bredt samarbejde i byrådet .
I starten blev den udstrakte hånd afslået af de tre partier i oppositionen, pga. de uheldige omstændigheder der skete under konstituerings-processen. Forståeligt nok.
Efterhånden er samarbejdet dog gradvis blevet bedre, synes vi.

Budgetforhandlingerne kom i mål med enstemmigt byråd.
Og de 11 har vedtaget en 4-årsplan hvor bla. tema som natur-politik og borgerinvolverings-strategi, erhvervsudvikling og “det gode, sunde liv” er sat i skema.
Det vil sige at forvaltningen systematisk, og med deadlines på, vil fremarbejde materiale til en række ændringsforslag, som så vil blive behandlet i de kommunale udvalg, og til sidst i byrådet.

Ungeområdet er blevet undersøgt og resultaterne skal snart fremlægges. Og kultur-, fritids- og idrætspolitikken er blevet revideret ved hjælp af et nyt system (indført af byrådet i sidste periode), hvor Fællesrådet (bestående af Folkeoplysningsudvalget, Stadiongruppen og Kulturelt Samråd) har stået i spidsen for en borgerinvolverende arbejds-proces, med bla. et inspirerende foredrag om frivillighed og en borger-workshop, som væsentlige elementer.

De frivillige fra Fællesrådet er godt tilfreds med samarbejdet med forvaltningen i denne arbejdsproces, hvor de har følt sig set og lyttet til. (Det ved jeg fordi jeg selv sidder i Fællesrådet, red.anm.).

Udkastet til den nye politikformulering på kulturområdet er færdigt, det er blevet overleveret til Børn- og Kultur-udvalget, og lægges ud i høringsrunde til borgerne inden den nye politik skal vedtages i byrådet om ikke så lang tid.

I lokalforeningen vil jeg sige at den mødestruktur vi har lavet , fungerer rigtig godt.
Vi har månedsmøder inden hvert økonomiudvalgsmøde, hvor vi klæder vores byrådsmedlem på og sparrer sammen omkring det kommende mødes dagsorden. Disse møder er forbeholdt medlemmer af Alternativet Fanø. Vi er en fast kernegruppe , som har været der hele vejen siden valgkampagne-tiden, bestående af en 10-12 mennesker. Flest kvinder, som tendensen også er i Alternativet ellers, på landsbasis. Men vi har også 2-3 mænd med ombord. Aldersmæssigt er vi godt spredt ud.
Vi har Nordby og Rindby repræsenteret i den faste kernegruppe, men mangler aktive månedsmøde-deltagere fra Sønderho.

Vi har dog partimedlemmer i Sønderho, og holder kontakt til disse. F.eks. da den nye busordning havde opstarts-udfordringer, så henvendte vi os direkte til borgere i Sønderho for at få mere detaljerede informationer fra dem om hvad der skulle til for at bussen skulle fungere tilfredsstillende udfra deres behov.
Tilbagemeldingen fra dem p.t. er at tilpasningen med telebussen er et hit.

Det er en stor lettelse for os at borgerne på sydspidsen af øen nu er mere tilfredse med kollektivtransporten til øens skole og færgeleje. Vi håber på at der er et partimedlem fra Sønderho der kan være med til månedsmøderne efterhånden, så vi kan effektivisere kommunikationen.

I tillæg til månedsmøder, afholder vi kvartalvise politikmøder, der er åbne for alle.
Her har vi indtil videre skullet bruge en del tid på at vende taxa-sagen, da den har haft mange aspekter, og borgerne har været meget engagerede. Det har ikke været nemt for Sofie at stå i krydsilden imellem to fløje i byrådet og samtidigt stå på mål for borgeres tidvis højlydte udspil i de sociale medier.

Nu har dog en borgergruppe i Venstres bagland organiseret sig, og arbejder på at finde en løsning så vi kan få taxakørsel på øen. Vi håber de lykkes med dette, og ser det som meget positivt at “civilsamfundet” tænker innovativt omkring løsninger på de udfordringer som samtiden byder, ikke bare Fanø, men også mange andre danske lokalsamfund. (Ribe og Varde er fx også udfordret).

Sofie har oprettet en månedlig klumme i Fanø Ugeblad for at kommunikere ud til borgerne, hendes kalender ligger synlig på kommunens hjemmeside så folk løbende kan se hvilke sager hun arbejder på, og borgmesterkontoret har åben dør hver torsdag kl.16-17, hvor man kan komme forbi og få en snak. Gennemsigtighed og tilgængelighed efterstræbes.

Undertegnede var som den eneste fra Å Fanø afsted til Alternativets 5 års fødselsdagsfejring i København her i november. Det var meningen Sofie skulle på scenen og holde tale, som mange andre fra partiet også skulle, i samtalegrupper hvor folketingskandidater, EU-kandidater og byrådskandidater, interviewede hinanden. Det blev en meget hyggelig aften.

Sofie meldte dog afbud, desværre, fordi hun havde brug for ro med sin familie.
Forståeligt, med hendes meget lange arbejdsdage, men samtidigt ærgerligt, da det jo lige er sammen med vores partifæller at vi kan hente inspiration og støtte, så vi forbliver positivt indstillet til det ret så krævende politiske arbejde Sofies post indebærer.

Nuvel.

Det skal ikke lyde som en martyr-historie. Sofie trives meget godt, både med det daglige arbejde med forvaltningen, med regionale samarbejder med andre borgmestre og samarbejdspartnere, og med kontakten til moderpartiet , der samler alle Alternativets byrådskandidater indimellem, og giver dem diverse kursus. Generelt er Alternativets landssekretariat kun en telefonsamtale væk når vi har brug for dem, fx. med gode råd om hvordan man står igennem en såkaldt shitstorm, og andre politiske strategier vi jo ikke har kendskab til fra før. Det at de er inden rækkevidde, sætter vi stor pris på.

Os medlemmer i Fanø lokalforening bliver hele tiden klogere, idet vi gør os nye erfaringer.
Julie Frey, vores kandidat nr.2 ved KV17, var en af initiativtagerne til historiens første FANØ PRIDE her i sommers. Der kom flere hundrede mennesker! Også mange fra Alternativet rundt om i landet kom tilrejsende, tusind tak for det! Sofie åbnede Fanø Pride nede ved færgelejet, og så gik paraden med orkesteret Sambananas, op til Realen, hvor der var Dragshow, og discoparty. Skøn, skøn event. (I kan se fotos, bla.af vores sambadansende landbetjent Chris, som gik aller forrest, på vores Instagramkonto Alternativet Fanø).

Vi glæder os meget til Fanø PRIDE 2019. Håber vi kan gå mange fra Alternativet igen, mere samlet denne gang, gerne med nogle bannere eller tøj, der synliggør os.
(Enhedslisten havde fx printet små regnbueflag med sit partinavn påtrykket…) :slight_smile:

Udover bevægelses-aktivisme, har vi også oprettet arbejdsgrupper , en om grøn omstilling i hverdagen, og en om borgerinvolvering (set fra borgernes side, ikke forvaltningen / byrådets).

Vi ønsker os regelmæssige samtalesaloner, men mangler lidt et ideelt sted at mødes.
Som et “Forenede Foreningers Kontor”, eller… en hyggelig lille café uden cigaretrøg…
Mon ikke det går op i en højere enhed på lidt sigt.

I mellemtiden har vi vores mødestruktur, samt vores debatgruppe “Alternativet- flere ved mere” på Facebook. Og en lukket Facebookgruppe for kommunikation internt imellem os lokale medlemmer.

I tillæg har vi en hjemmeside i Alle Os ; Alternativets nationale, interne kommunikationssystem.
(Vi bruger ikke dette system så aktivt som vi måske burde, men vores nyhedsbreve og andre beskeder sendes ud på Alle Os såvel som via vores lokale partimedlems-emailliste. Nyhedsbrevene lægges også op som noter på vores Facebookside Alternativet Fanø).

Vi holdt lige julehygge hjemme ved en af os sidste weekend. Der blev vi ca.15 mennesker, og nogle havde også sine børn med. Vi fik juleklippet og julegløgget, først med æbleskiver og senere en skøn omgang rugbrød, sild og alt det der traditionelt hører den danske julefrokost til.

Samtalerne var mange og engagerede, og der ligger nogle rigtig gode, konkrete idéer i luften, som vi ikke vil tale for højt om endnu. Vi fik mange grin sammen, og til sidst på aftenen brød vi faktisk ud i sang og dans, børn og voksne, foran det solide lydanlæg i stuen der!

En meget opmuntrende og hyggelig samling.
Som smukt rundede af et spændende år,
og som lægger tonen an for optimisme og gåpåmod i det ventende 2019.

Alternativet Fanø ønsker alle
en fredelig & glædelig jul.
Vi tales ved i det nye.

Venlige hilsner
på vegne af Å Fanø,

Lene Kaltwasser
(kommunikations-tovholder / forperson).