Nyhedsbrev 18.10.17. Artikel i "Vores Avis" og referat

Nyhedsbrev

Se de to artikler i Vores Avis i både forrige uge og denne uge, jubiii.

Og så referatet fra vores første og konstituerende bestyrelsesmøde.
Vi har næste møde den 7.maj kl. 19, hvor du er meget velkommen til at deltage. Dagsorden udsendes inden mødet.