Nyhedsbrev 12.03.19

Kære medlemmer

Det er en lidt hektisk og meget spændende tid her op til valget, hvornår det nu end bliver.
Men uanset valg, holder vi årsmøde i Alternativet Rebild, og vi har brug for flere friske kræfter.

I dette nyhedsbrev

  1. Bliver du inviteret til årsmøde onsdag den 24.april kl. 19
  2. Får plakaten med Klimamessen på søndag
  3. Får datoen for Klimakoncerten på Skråen

ad 1: Årsmøde

Den 24.april kl. 19

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og refrant
  3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Hvis ikke valget har været afholdt på det tidspunkt, kan du også møde din spidskandidat og høre om valgkampagne, godt og skidt. Du kan komme med input og spørgsmål.

ad 2: Klimamesse

Tag endelig venner og bekendte med og del gerne plakaten ud.

ad 3: Klimakoncert
Den 1.april kl. 19 er der Klimakoncert på Skråen i Nordkraft. Hvis ikke valget er udskrevet, kommer Uffe Elbæk og åbner koncerten. Jeg siger et par ord om klimaet, der er stande, ønskebrønde og ikke mindst en masse forskellig musik af lokale bands.
Et eventuelt overskud går til “Nej tak til Egholmsforbindelsen”
Det bliver en fest, som du kan være med til for en symbolsk pris à 40 kr.
Du vil høre nærmere.

De bedste hilsner
Susanne Zimmer
susanne.zimmer@alternativet.dk