Nyhedsbrev # 1 - Maj 2018

Kære lokale, betalende medlemmer af Alternativet.
Her kommer vores første nyhedsbrev. Vi står i en overgangsface nu, hvor vi skal kommunikere også indefra lokalforeningens side i Alle Os. Derfor vil nogle af jer modtage nyhedsbrevet to gange. Dette skal vi få styr på med lidt tid. (Medlemslisten fra det centrale Alternativet er skjult for mig, derfor kan jeg ikke redigere i modtagersiden p.t.).

Nyhedsbrev # 1 til Alternativet Fanøs betalende partimedlemmer, via Alle Os.

Som tovholder i kommunikations-gruppen, er det min opgave at stå for at sende nyhedsbreve ud om hvordan det går i lokalforeningen Alternativet Fanø. Disse nyhedsbreve vil ikke komme ud så tit. Men når det føles naturligt med en opdatering.

Stiftende Generalforsamling

Den 14. marts holdt vi stiftende generalforsamling i et klasseværelse på Fanø skole.
Om aftenen skrev Sofie på vores facebookside følgende om dette, som billedtekst under et foto af de 13 fremmødte omkring bordet der:
“Stiftende generalforsamling i Alternativet Fanø med en tovholdergruppe istedet for den klassiske bestyrelse efter inspiration fra Aarhus lokalforening. Det bliver super spændende at være en del af opbygningen af en organisation, hvor alle har mulighed og ansvar for at deltage i kun de opgaver de brænder for.” :slight_smile:

Konstituering af tovholdergruppen

Efter påskeferien, konstituerede vi os så i tovholdergruppen. Det var den 11.april, og dagen efter skrev jeg dette på vores facebookside, som beskriver vores spændende bestyrelses-form efter “Aarhusmodellen” ret overskueligt, så jeg kopierer lige teksten fra det fb-opslag her ind:

“Igår blev Alternativet Fanøs tovholdergruppe konstitueret. :slight_smile:

De 5 tovholdere repræsenterer følgende ansvarsgrupper:
Økonomi-gruppen: Jan Nielsen
Koordinations-gruppen: Tine Allin
Årsmøde-gruppen: Julie Frey
Politikmøde-gruppen: Vibeke Gjessing
Kommunikations-gruppen: Lene Kaltwasser

For at tegne forening, skal der vælges en forperson, næstforperson og kasserer. Disse titler indebærer ingen særlige opgaver i vores organisation, andet end at underskrive formelle papirer med bank etc.

Sådan konstituerede vi os:
Kasserer: Jan Nielsen
Forperson: Lene Kaltwasser
Nestforperson: Tine Allin
Referent: Vibeke Gjessing

Opgaverne tilknyttet de forskelllige ansvarsgrupperne, er defineret i vores vedtægter, der bliver lagt op her på siden snarligt. (Vi har adopteret en bestyrelses-struktur fra Alternativet i Aarhus, som er meget inspirerende at arbejde med).

I tillæg til ansvarsgrupper, har vi også arbejdsgrupper.
Disse kan oprettes omkring “nærmest hvad som helst”.
Alle kan oprette en arbejdsgruppe i Å Fanø, man behøver ikke engang at være partimedlem. Man skal bare sende en beskrivelse af sin idé og gruppens formål/intention, til vores koordinationsgruppe. (ved tineallin@gmail.com).

Hvis vi mod formodning, og efter dialog, stadig ikke synes vi kan lægge navn til en givet arbejdsgruppe (fx hvis den vil lave klit-rally på stranden, til indtægt for fossil energi-industrien), så lukker vi arbejdsgruppen.
(Efter procedure beskrevet i vedtægterne).

Man kan mao meget nemt engagere sig aktivt i Å Fanø.
Indtil videre er tre arbejdsgrupper igang med at manifestere sig: En om affaldsbehandling, en der vil undersøge betingelserne omkring lokale trafikforhold, og en om at afholde “samtalesalon”; åbne møder hvor man kan dele idéer om alt muligt som man finder interessant.

Sådan ser vores organisations-struktur ud.

Fremover
Afholder vi fast et politikmøde før hvert byrådsmøde. Møderne er for medlemmer af Alternativet og handler om sparring om den kommende dagsorden.

Der vil også blive udsendt nyhedsbreve fra kommunikationsgruppen til vores mailliste.
Nyhedsbrevene vil også blive lagt ud som noter på vores Facebookside.
(Vi har også en hjemmeside under udvikling).

Send os en melding på vores Facebookside og giv os din mailadresse, hvis du vil med på vores mailliste. Listen er for medlemmer af Alternativet og andre interesserede. (Du kan selvsagt også bare gribe fat i en af os personligt, for at komme med på maillisten).

Yes… Det var det vi havde på hjertet her og nu.
På vegne af Alternativet Fanø:
Lene Kaltwasser, kommunikationsgruppen.”
:slight_smile:

Konstituering af ansvarsgrupperne

I tillæg til konstituering af tovholdergruppen (“bestyrelsen”), har der været konstituering af de fem forskellige ansvarsgrupper. Alle grupper laver en forretningsorden, som så skal sendes ind til koordinationsgruppen. Som er der hvor vi skaber oversigt over organisationen, inkluderet arbejdsgrupper. Koordinationsgruppen vil lave arkiv over aktiviteter, korrespondance etc. Som vil blive at finde på vores kommende hjemmeside. Gennemsigtighed er vigtigt for os. Vi ønsker at være åbne omkring hvad vi gør, og hvordan vi gør det.

Kommunikations-kanaler

Indtil nu har kommunikationen ud i offentligheden sket via vores facebookside “Alternativet Fanø”, og i vores offentlige fb-debatgruppe “Alternativet Fanø - flere ved mere”. Det fungerer rigtig godt, og vi når ud til mange ad den vej. Men vi er klar over at ikke alle er på Facebook. Og vil derfor også bygge en ordinær hjemmeside. Vi er i tillæg også at finde i Alle Os-systemet, oprettet som Fanø lokalforening. Alle Os er vi ved at sætte os ind i p.t. Det er Alternativets interne lokalforenings-net. Eller hvad det hedder. Intra lyder så… børnepasningsagtigt, for mig der har skole- og børnehavebørn. Men det er måske intranet det hedder, “Alle Os” også.

Politikmøder

Udover at vi er ved at finde styring på det organisatoriske, så er vi igang med politikmøder. Disse består af, foruden kvartalvise åbne møder hvor vi udvikler vores syn på og holdninger til lokalpolitiske sager … Så holder vi også et partimøde i forkant af hvert byrådsmøde, hvor vi gennemgår det kommende byrådsmødes dagsorden. Sådan at Sofie får sparring, og der er sammenhæng mellem Alternativets holdninger og hendes udøvelse af sit mandat.
Vi har haft to sparringsmøder indtil nu, og de giver godt indblik i hvad Sofie står i af processer og beslutninger. Og vi lærer også en del om det politiske håndværk, hvilke afvejninger der skal til, kompromisser vi skal være villig til at indgå, for at få vores vilje i de sager der vejer tungest for os…
Politikmøderne er åbne også for generelt interesserede, mens de månedlige sparringsmøder er kun for medlemmer af Alternativet, som er bosat på Fanø. (Sådan er det lige nu. Vores vedtægter kan ændres ret løbende, (dog selvsagt efter fastlagt procedure). Så giv os endelig feedback når I har noget I tænker måske burde være anderledes end det er tænkt indtil nu).

Landsmøde i Alternativet

5.-6.maj var der landsmøde i Odense, og vi drog fire afsted fra Alternativet Fanø; Sofie, Vipse, Julie og undertegnede. Det var et oplysende og opløftende landsmøde, med mange gode taler, bla. af vores egen Valbjørn. Som fortalte om processen med Esbjergs planlagte havneudvidelse. Hendes tale er at finde i videoform på vores Facebookside. På Alternativets fb-side foreligger det aller meste af landsmødet på video, sendt live imens det skete. Torsten Gejl holdt en gnistrende god tale om Danmarks fattigdom, dem der er ramt af kontantloftet. Thomas Blachmann blev interviewet af Uffe Elbæk. Mange gode indslag. Inkluderet samtale-oplæg ved bordene i salen, og gode diskussioner omkring de mange forslag til ændringer i vedtægterne.
Der var ca.500 mennesker tilstede, og det var dejligt at mærke det fælles ønske om partiets holdninger til bæredygtig udvikling, for naturen og for menneskelig helse og trivsel.

Der holdes også halvtårsmøder. Der var vi også fire afsted sidste gang. Jeg vil anbefale alle jer der er medlemmer til at komme med til det næste, og til næste landsmøde, hvis I har tid. For mig har det været to rigtig hyggelige, lærerige og mindeværdige oplevelser. Tænk at tilhøre et fællesskab hvor det vi deler er entusiasme for grøn udvikling!! En helt særlig ting at være fælles om.

Hvad mere skal jeg fortælle jer i denne omgang? Jo!

Arbejdsgruppetovholdere har møderet i Koordinationsgruppen

Så når I skriver en mail til Tine, vores koordinations-tovholder, (på tineallin@gmail.com).
For at fortælle at I opretter en arbejdsgruppe i Alternativet Fanø. Så er arbejdsgruppernes tovholdere også inviteret til at komme til møderne i koordinationsgruppen, eller at sende punkter ind til dagsorden. Alle tovholdere har møderet men ikke mødepligt.
Koordinationsgruppens kommende møder vil blive annonceret per mail til alle tovholdere af ansvarsgrupper og arbejdsgrupper. Og nok også på hjemmesiden når den er klar. Det næste møde er den 24.maj. Kl.1030, hjemme hos Tine.
I koordinationsgruppen sidder Tine og Lene (undertegnede).

Øvrige jern i ilden i Å Fanø,

er at vi i facebookgruppen snakker om at måske lave et offentligt arrangement i biografen hvor vi viser en dvd der har tittelen: “Imorgen” (demain, på fransk).
Muligvis vil der komme partimedlemmer fra andre steder i landet for at deltage, mange sagde til os på landsmødet at de gerne kommer en tur til Fanø og hilser på og hjælper til hvis der er noget. Så vi vil gerne invitere dem over når der er en anledning. Måske kunne filmvisningen munde ud i et debatoplæg.

Den 11.juli arrangeres der Pride Parade på øen, hvor der vil gå optog en latenight fra færgen, gennem hovedgaden og til Realen. Vores årsmødetovholder Julie Frey er med i organisationsgruppen der står for den event. Alternativet Fanø støtter Pride Parade. Vi er selvsagt meget for både ligeværdighed og mangfoldighed.
Vi har i tovholdergruppen talt om at det selvsagt er super hvis nogen alternativister vil gå i optoget.

Så, nu har I fået en opdatering af hvordan det går med søsættingen af Alternativet Fanø som egen partiforening. Vi er godt igang, og glade ved processen vi er inde i.

I er mere end velkomne til at kontakte os, som sagt. Og inviter gerne venner og bekendte med ind på maillisten her, hvis de viser interesse for hvad vi laver og tænker.

Næste nyhedsbrev kommer som sagt når det falder sig naturligt. Sandsynligvis udpå efteråret en gang. Nu er det jo snart sommerferie. Der er ingen arbejdsgrupper oprettet endnu. Måske kunne vi nå at få en oprettet inden sommeren? Vi glæder os til at blive flere aktive, der kan vide mere og mere og mere. Husk at man kan oprette en arbejdsgruppe i Å Fanø, også uden at være medlemmer af Alternativet.
Sammen er vi stærke. Og den grønne bevægelse har brug for alle de kræfter den kan få.
Som vi ved; “Mange bække små, gør en stor Å.”

Med ønske om en rigtig dejlig sommer for alle:
Lene Kaltwasser.
Kommunikations-tovholder.

Dejligt at høre fra jer :slight_smile:

Mht. udvikling af jeres hjemmeside; der kunne jeg godt tænke mig at være lidt med på sidelinjen for at se hvordan man gør og få et skub så vi kan komme i gang i Varde afdelingen, hvor jeg sidder i bestyrelsen.
-hvis dette er en mulighed, hvem skal jeg så tage fat i for at få en aftale i hus, så jeg kan kigge personen over skulderen :wink:

Hej… Hehehe… Det er et halvt år siden du har skrevet til os, kan jeg se… Vi er mao ikke specielt gode til at bruge den her hjemmeside… Jeg skal sende ud Nyhedsbrev # 2 en af de nærmeste dage, så nu er jeg lige her inde og søger mig frem til hvordan jeg gjorde det igen… Vi har en Facebookside: Alternativet Fanø, og en debatgruppe også på facebook; Alternativet - flere ved mere. Det er nemmere for os at kommunikere derigennem og så også blive set lokalt i offentligheden online.

Vi har ringt landssekretariatet for at få hjælp til at sætte op hjemmesiden her. Så der kan I nok få lidt hjælp, fx med en mail med anvisninger… det fik vi.

Håber I har det godt i Varde. I må gerne komme på besøg hvis det er. Vi er gode på facebook og kan hjælpe jer med det, hvis det er. Eller bare få en kop kaffe.

Vh Lene, forperson i Å Fanø.

Det tror jeg rigtig gerne vi vil, vi kunne evt. lave en lille “studietur” ud af det, hvor vi kan udveksle ideer, tanker og generelt bare hvordan det går :slight_smile:

Er det noget vi skal prøve at få op at stå engang til foråret? Afhængig af valget selvfølgelig :slight_smile:

Med grønne hilsner

Dennis Hansen

2 Likes

Hej igen. Undskyld sent svar! Jeg glemmer simpelthen at kikke forbi Alle Os…

Dejligt I har lyst til at komme over på studietur. :slight_smile:
Hvis du lægger mig til som facebookven - Lene Kaltwasser Henriksen -
så kan du bare sende mig en pm i messenger, så kan vi snakke os frem til dato…
Evt send en på til vores fb side “Alternativet Fanø”.

Foråret lyder ok… Vi skal også lave en event i Fajancen i Sønderho, med Jan Kristoffersen om EU-valget, han er vores kandidat, og hans søster bor i Sønderho… til foråret en gang… Følg med på vores fb side og debatgruppe, hvor vi løbende informerer om hvad vi har gang i. Måske kunne vi forbinde jeres besøg med den event, så får I også mere ud af turen…?

Lad os tales ved nærmere. Glæder mig til at ses med jer fra Alternativet Varde.

Grønne hilsner
Lene Kaltwasser