Nyhedsbrev 07.09.16

Nyhedsbrev
07.09.16

Alternativet Rebild

Tænk globalt - Handl lokalt
Den 1. september afholdt vi som bekendt en temaaften omkring Tænk globalt - Handl lokalt. Chefen, Christian Christensen, for Lokale varer i Coop startede med et energifyldt oplæg. Det blev en aften med fokus på betydningen af at købe og sælge lokale varer. På Fyn er det især lykkedes godt med salg af lokale varer, idet Fyn har mange lokale producenter og en stor opbakning blandt
kunderne, fortalte Christian og fremhævede, at lokale varer fra lokale producenter skal bidrage til at styrke produktionen hos mindre producenter i nærområdet og skabe flere arbejdspladser i yderområder. Coop satser målrettet på gode lokale råvarer, som skaber gode oplevelser.

Der var stor spørgelyst og megen debat efter oplægget blandt de 17 deltagere. Biodiversitet blev også drøftet og Christian fortalte, at I Norge er biodiversiteten på markerne 35, hvilket betyder, at der er 35 planter pr m2, hvor tallet i Danmark kun er 2, uden at det har gjort produktionen i Danmark mere effektiv. Udover en mere bæredygtig produktion vil en forkortet
transportvej også være gunstig for miljøet.
Der var blandt de fremmødte en meget positiv stemning i forhold til gode, lokale og giftfri produkter, for bl.a. at undgå pesticider i maden.
Permakultur blev vendt som en mulig fremtidige produktionsform. Det blev også foreslået at lægge afgifter på usunde varer, fx de meget sukkerholdige, og/eller sænke afgiften på de sunde varer. Ligesom en momsdifferentiering kunne være en mulighed for at styrke folkesundheden.

[Visuelt referat af Tænk globalt - Handl lokalt](http://IMG 8899)

Christian opfordrede os til at møde op til Brugsens generalforsamling og blive valgt ind i bestyrelsen, hvilket sandsynligvis ikke vil være svært. Han sagde, at vi vil bliver forbavset over, hvor stor en indflydelse, vi ville kunne få i bestyrelsen.

Kursus i bestyrelsesarbejde
Den 3. og 4.september var der bestyrelseskursus i Albertslund for alle landets bestyrelser og tillidsvalgte.
Kristian, Lars og undertegnede deltog i kurset. Vi fik så mange gode inputs i forhold til afholde involverende og positive møder, involvering af frivillige, inddragelse af borgere, udvælgelse af de bedste mærkesager til kommunalvalget, “klargøring” af kommunalvalgsaspiranter (folk som ønsker at blive kandidater) strategi til kommunalvalget o.s.v.
Der var selvfølgelig også dejlige engagerede oplæg både af Uffe Elbæk og landsformand Maj Baltzarsen.
Der er konkrete ting, som vi tænker, at vi direkte kan gå igang med. Det vil blive et punkt på næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde
Du vil ca den 12. september modtage dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøder er åbne for alle interesserede og placeres rundt omkring i kommunen. Næste bestyrelsesmøde holdes hos Tanja Yvonne Zier Larsen, (suppleant i bestyrelsen) den 19. september kl 17 - 21, hvor alle medlemmer og interesserede inviteres til spisning og rundvisning i deres produktion af afgrøder. Her får gæster dels mulighed for at se, smage og høre om permakultur, dels at blive delagtiggjort i bestyrelsens arbejde.

Forrige bestyrelsesmøde
Det blev et kort møde, for det lå forud for vores temaaften, så vi brugte også lidt tid på at spise lokal mad fra MacQ og klargøre lokalet. Alligevel nåede vi en masse. Vi fik besat udvalgsposter og drøftet rent drikkevand - grusgravning.
Der var et Alternativmedlem udover bestyrelsen, som deltog i mødet.
Referat Bestyrelsesmode i Alternativet Rebild 01.09.16.pdf (58.5 KB)

Der var nyt for denne gang.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte mig eller benytte dig af de 10 minutters spørgetid, som vi starter med på vores åbne bestyrelsemøder. Det er til gæster, medlemmer eller interesserede, som har brug for at få uddybet dagsordenspunkter eller andet.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fremover, må du bare sende mig en mail herom.

Ha´ en dejlig alternativ dag.

De bedste hilsner

Susanne Zimmer
Forperson
Alternativet Rebild
rebild@alternativet.dk
Tlf 41171899