Nye foreninger i Københavns Omegn Storkreds

Kære medlemmer af Alternativet i København Omegn Storkreds

Alternativet er vigtigere end nogensinde i dansk politik!

"Corona-nedlukningen har gjort det tydeligt for mange af os, præcis hvor afgørende vores relationer og fællesskaber er, og hvor vigtig adgangen til kultur og natur er for vores livskvalitet og følelse af meningsfuldhed” siger Franciska Rosenkilde, Alternativets nye politiske leder.

I Alternativet København Omegn Storkreds vil vi op til kommunalvalget i november 2021 forsøge at samle lokalforeningerne til en fælles indsats for bæredygtig omstilling i kommunerne.

Storkredsforeningens bestyrelse vil foreslå, at de nuværende kommuneforeninger nedlægges. Det skal selvfølgelig besluttes af medlemmerne i hver kommuneforening.

Samtidig vil vi forsøge at oprette 2 nye foreninger, der dækker henholdsvis 6 og 7 kommuner i Københavns Omegn Storkreds. Det vil især betyde, at medlemmerne i de enkelte kommuner får mere tid til at fokusere på de politiske aktiviteter frem for administration. Kommunale aktivitetsgrupper vil fortsat kunne dannes og få finansieret lokale aktiviteter af de partistøtte- og medlemsmidler, der er til rådighed for medlemmerne i den enkelte kommune.

Oprettelsen af to nye foreninger og den formelle nedlæggelse af hver enkelt kommuneforening vil kunne ske på storkredsens årsmøde, der planlægges afholdt 10. april 2021.

Skriv til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk og fortæl os, om I ønsker at fortsætte som selvstændig kommuneforening. Alle medlemmer er også meget velkomne til at skrive til os om jeres tanker om og evt. forslag til strukturen i Alternativet København Omegn Storkreds. Vi ser frem til at modtage jeres mail inden den 20. februar.

Bestyrelsen i Alternativet Københavns Omegns Storkreds vil også meget gerne høre fra kommuneforeningernes fungerende bestyrelser eller andre medlemmer, der er tegningsberettigede over for foreningens bank m.v.

I foreninger uden en fungerende bestyrelse, er det i forbindelse lukning af bankkonti også vigtigt, at storkredsforeningen ved, hvem der stadig står som tegningsberettiget hos banken. Står du som tegningsberettiget i en forening, eller ved du, hvem der gør, må du meget gerne skrive til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk snarest muligt og helst inden den 20. februar.

Grønne hilsner
København Omegn Storkreds Bestyrelse