Ny struktur og valg til HB

Skal det midterste lag i vores struktur nødvendigvis bygge på storkredsene, kunne det ikke ligeså vel og måske bedre være baseret på regions niveau? Storkredsene kan i teorien ændres mellem hvert valg, de er fastlagt ved en bekendtgørelse, regionerne er trods alt noget der kun ændre sig hver 30-40 år, samtidig har vil en regionsforening have en sin egen politisk platform i form af regionsrådet.
Storkredsen har i virkeligheden kun berettigelse i form af opstilling af kandidater til folketings valg, og dette kan sagtens gøres i en form for frivillig tvunget sammenarbejde imellem de opstillings kredse der findes i de enkle storkredsen.
og så kan valgt til HB pludselig laves som flg. 1. HB medlem fra hver region =5 stk og så 6 valgt på landsmødet hvor også suppleant vælges, fordelen er at man så har sikret geografisk repræsentation, samt at den samlede medlems masser har stor indflydelse på den endelige sammensætning, ulemper er så helt klart at vi skal nedlægge storkredsene.

2 Likes

Jeg håber virkelig at der er nogle, der vil byde ind med respons på dette forslag. Jeg har selv en klar holdning, med en klar begrundelse, men den vil jeg gerne vente med at flashe, til andre har udtalt sig.

Så hvad synes I, skal vi skrotte Storkredsforeningerne og erstatte dem med Regionsforeninger?

Jeg er enig i at storkredsene vil få færre og færre opgaver efterhånden som der dannes lokalforeninger - og at “regionsforeninger” vil have flere (og mere interessante) opgaver fra og med 2017.

For mig er det store spørgsmål, hvad rolle dette “mellemlag” skal spille i organisationen. I hvor høj grad skal det være bindeled mellem den centrale organisation og lokalforeningerne - og hvordan? Hvis mellemlaget skal vælge HB-medlemmer, laver vi så et repræsentativt system eller et delegeringssystem (dvs kan storkreds/region pålægge det valgte medlem at stemme på en bestemt måde?)

Og hvordan samtænkes det med PoFo - som jo har medlemmer knyttet til storkredsene. Jeg er ret sikker på at vores organisation ikke pt kan “bære” 2 mellemniveauer, der skal vælge repræsentanter til centrale organer. De regionalt valgte HB-medlemmer vil jo også være fødte medlemmer af PoFo.

Alt i alt: En stor diskussion - næppe noget der skal ændres drastisk på i år.

3 Likes

Spændende diskussion - jeg kan se fordelene ved regionsforeninger. Dog er der jo også det med sammenhængskraften - hvis for eksempel Vestjylland og Østjylland lægges sammen - er der geografisk meget langt fra Vesterhavet og så ud på Djursland - 3 timers kørsel i bil. Og sådan en Midtjyllands-regionsforening vil nok blive centreret om Århus, hvilket vil kunne være frustrerende for guldkantsDanmark ude vestpå:-)

1 Like

Den med afstanden giver jeg ikke meget for, Det er den virkelighed vi har i storkreds Sjælland hvor vi har 240km fra Nakskov til Hundested det er 3 timer i bil, vi har Gedser, Roskilde og Stevns. For slet ikke at tale Møn, og Femø.
Ved storkreds systemet som vi har nu mener jeg også der er et demokratisk skævvridning i det at 33000 bornholmer har samme antal medlemmer i f.eks. POFO som 600000 sjællænder og 500000 sønderjyder.

Jeg er enig med Nis. Super spændende og relevant diskussion, som vi skal blive meget klogere på. Men som vi ikke er parate til at få ind i vedtægterne nu. Prøv bare at tænk på alle de mennesker der sidder i kredsbestyrelserne og lægger et kæmpe stykke arbejde. Hvis årsmødet beslutter et så radikalt skifte, så bliver alle de mennesker kørt totalt over. Og lige nu ligger der stadig rigtig meget kraft i storkredsene, men det betyder bestemt ikke at det skal fortsætte meget længere. Men der er som Nis også er inde på, mange overvejelser der skal gennemtænkes før det giver mening at tage det som en vedtægtsforslag. Vi skal ikke tage hastede beslutninger om noget der vil have så stor betydning for organisationen. Så jeg synes det kunne være super fedt at gå videre med i efteråret. Vi kunne fx lave et udvalg der gennem en proces ala det der har været i vedtægtsudvalget undersøger disse ting grundigt.

Enig :slight_smile: men jeg tro på sigt vi skal overveje storkreds foreninger…
kunne også være at man skulle lave landsdelsforeninger som slet ikke er bundet op på noget politisk niveau.

Det skal vi bestemt overveje. Mange bolde skal kastes op :slight_smile:

Jeg er helt enig med Maj. Der kan bestemt være fordele ved at ændre til regionerne, med nye spændende opgaver, men jeg tror ikke vi er parate til det endnu. Udfordringerne vil være ret store. Også ang. de meget store geografiske afstande. - Faktisk er de rigeligt store i storkredsene, så jeg tror det skal gennemtænkes yderligere. Sjællands storkreds feks., som faktisk rummer Sjælland fra nord til syd. - Jeg ser storkredsene bl.a. som inspiratorer, organisatoriske bindeled og med opstilling af kandidater.