Ny Storkredsbestyrelse

På det ekstraordinære årsmøde d.13 oktober 2019 blev der vedtaget to vedtægts ændringer, foreslået af den daværende bestyrelse og der blev valgt nye medlemmer ind.

Som konstituerede sig med: forperson Kaj Løvstrøm Nilsson, næstforperson Hanne Lene Høfsten, kasser Mogens Nielsen, bestyrelsesmedlem Jes Romme og suppleant Bente Margrethe Kristoffersen.

Vi er nu næsten blevet klar med overdragelsen mangler “kun” at få adgang til vores bankkonto.

Tirsdag d.26 november holder vi vores første ordinære bestyrelsesmøde.

Dagsordenen, som er ved at blive udfærdiget, kommer nok sådan cirka til at indeholde følgende:

Gennemgang af vores vedtægter.

Fremtidige forretningsorden.

Overblik over økonomien, skal udbetalingerne til lokalforeningerne foregå som projektansøgning ?

Gennemgang af hovedbestyrelsens evaluering af valget.

Planlægning af møde med kandidaterne.

Betydningen af at vi ikke har lokaler mere, økonomisk og organisatorisk ?

Gennemgang af Kåre og Ingvards beretning.

Hvordan arbejder vi bedst for at styrke Storkreds Fyn ?

Evt. herunder næste møde.

Kærlig hilsen Storkreds Fyns bestyrelse.