Ny politisk profil, nyt HB og valg af forperson

Vi vil fra Storkreds Østjylland gerne gøre opmærksom på at:

Hvis ingen af de opstillede personer til forperson opnår valg, så vil der alligevel være mulighed for at HB vælger forperson, hvis der vedtages et ændringsforslag til vore vedtægter. Vi ønsker ikke at gå fra årsmødet uden mulighed for at have en valgt ledelse.

Vi ønsker, at årsmødet lander et grundlag og en ny energi, som vi i Alternativet kan være glade for.

Hej…kan I være lidt mere konkrete i forhold til jeres syn på forslagene til vedtægtsændringer - jeg forstår ikke helt budskabet - måske er jeg bare træt:-)
Grønne hilsner Mark

Vi har i Østjylland tilstræbt at være nogenlunde neutral, således at vi ikke på forhånd anbefaler et ja eller nej til de mest “kontroversielle” vedtægtsændringsforslag.

Man kan måske læse ud af teksten, at det ikke gør noget, hvis ikke forpersonen vælges på landsmødet. Men det er min tolkning, teksten er som sagt tilstræbt nogenlunde neutral.

At jeg personligt ikke ønsker nogen af de to kandiater til forpersonposten, er min egen personlige holdning.

Tak Juma - så tror jeg, at jeg tolkede rigtigt:-)