Ny Politisk Ordfører og Gruppeformand

Kære medlem
Vi håber, du har haft en skøn sommer, der har givet dig ny energi og flere grønne håb.
Og netop ny energi er det, som dette nyhedsbrev handler om.
Der er sket en rokade på vores Politiske Sekretariat, både i den daglige politiske ledelse, men også i ordførerskaberne. Dette kan du læse mere om herunder.

Vi håber, du tager godt imod denne nyhed.

Sig endelig til, hvis du har spørgsmål.
Kærlig hilsen
Landssekretariatet.

politiskordfoerergruppeformand_nbcover (1)

Alternativet har henover sommeren besluttet, at René Gade bliver ny gruppeformand, mens Carolina Magdalene Maier overtager rollen som politisk ordfører.

”Det er ofte lidt af en øvelse løbende at imødekomme både de personlige men også partiets behov, der jo hele tiden udvikler sig, men det er faktisk lykkedes med den nye organisering,” siger ny gruppeformand René Gade og fortsætter:

”Med vores netop offentliggjorte samfundsprojekt, De Tre Bundlinjer, har Josephine haft et ønske om at prioritere arbejdet med den økonomiske bundlinje og finansministeriets regnemodeller langt mere. Samtidig tager hun med sit nye ordførerskab Frisætning i det Offentlige fat på de store udfordringer, der er med unødigt bureaukrati og mangel på tillid til både kommuner og ansatte. Det kræver langt mere tid, hvorfor hun ønskede at overdrage rollen som gruppeforperson og de mange ledelsesmæssige opgaver, der følger med den. At gruppens valg faldt på mig som arvtager, er jeg naturligvis glad for.”

Sommeren har også ført til endnu en markant rokade, idet Carolina Magdalene Maier overtager rollen som politisk ordfører fra Rasmus Nordqvist, som fremover vil være Alternativets klimaordfører.

”I Alternativet opfatter vi det at byde ind med løsninger på klimakrisen som helt central, og dermed også én, som vi prioriterer meget, meget højt. Vores logik er jo, at alt andet blegner lidt, hvis ikke vi lykkes med at overlevere kommende generationer en bæredygtig klode. Derfor øger vi nu vores fokus og gennemslagskraft på området,” forklarer Carolina Magdalene Maier og fortsætter:

”Herudover har vi også en ambition om at kæde klimaordførerskabet endnu tættere sammen med vores internationale politik og arbejde, hvilket der nu er gode muligheder for, idet Rasmus jo også er EU-og udenrigsordfører.”

Politisk leder Uffe Elbæk er tilfreds med sommerens rokade og ser frem til et tættere samarbejde med de to nye ansigter i ledelsen.

”Da vi blev valgt ind i 2015, trådte jeg bevidst i baggrunden for at give mere plads til de næste i rækken. Dermed ser jeg det som meget naturligt – i hvert fald hos os – at fortsætte med den logik, og at det nu bliver René Gade og Carolina Magdalene Maier, der på hver sin måde har været meget markante både udadtil og indadtil, er jeg meget glad for” siger han.

Kontakt:
Gruppeforperson René Gade, tlf.: ‪6162 4656
Politisk ordfører Carolina Magdalene Maier, tlf.: ‪6162 4659
Finans-, integrations- og retsordfører samt ordfører for frisætning i det offentlige Josephine Fock, tlf.: ‪6162 4658
Klima-, EU- og udenrigsordfører samt ordfører for fred og forsvar, tlf.: ‪6162 4655
Pressechef Magnus Harald Haslebo, tlf.: ‪6162 3163

nyeordfoererskaber_nbcover

Klik på dette link for at åbne dokumentet, der viser vores folketingspolitikeres enkelte ordførerskaber.


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk
aktiv@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk