Ny politik i Alternativet?

Kære Bornholmske medlemmer af Alternativet

I weekenden 8-9 oktober var Bornholms to repræsentanter (Anders Klausen og Søren Wilhjelm) i Politisk Forum (PoFo) til fællesmøde med alle de andre PoFo-medlemmer. Vi blev introduceret for den nye arbejdsform for hvordan politikudvikling foregår i Alternativet. Denne arbejdsform inkluderer alle medlemmer og derfor informerer vi hermed om hvad der rører sig.
Vi skal derfor opfordre alle der har tid og lyst til at følge med i hvordan udviklingen foregår, og du skal som medlem ikke nøjes med at følge med, du må også gerne - meget gerne - blande dig i den. Hvis du har lyst;)

Hvad er Politisk Forum? (kort fortalt)
Når en gruppe medlemmer har holdt et såkaldt politisk laboratorium og er kommet frem til hvad de selv synes er et rigtigt godt bud på hvad, der kunne være Alternativets politik på et specifikt område, er det Politisk Forum, der tager stilling til om dette forslag lever op til hvad Alternativet ellers står for.

Politisk forum samles 4 gange om året og består af to medlemsvalgte fra hver af landets 10 storkredse, partiets hovedbestyrelse samt 5 folketingsmedlemmer.

Men inden forslagsideerne kommer til behandling i Politisk Forum skal alle partiets medlemmer have mulighed for at kende og evt. kommentere ethvert indkomment forslag. Dette foregår på dialog.alternativet.dk. Her ligger forslagene til åben diskussion i 14 dage hvor medlemmerne kan byde ind, kritisere eller stille spørgsmål.

Når de 14 dage er gået samler forslagsstillerne op på hvad der måtte være kommet ind af kommentarer og tilpasser herefter deres forslag, og lægger på ny forslaget op i revideret udgave, men uden mulighed for yderligere kommentarer.

Det er nu Politisk Forums opgave at tage stilling til om forslaget skal godkendes, omarbejdes ydereligere, eller forkastes. Bliver det godkendt havner det i partiprogrammet og er fremover en del af den politik, der føres i folketingssalen af Alternativets mandater.

Næste møde i politisk forum er 20.november. Inden da vil vi gerne høre om der er noget særligt vi skal slå et slag for blandt de indkomne forslag. Derfor opfordres alle til at logge ind på Dialog og læse forslagene. Er der stemning for et debatmøde over en kande kaffe og kage forud for d. 20 nov så lad os det vide, men gå først ind og læs og kommentér

Dialog.alternativet.dk kan forekomme som en jungle at finde rundt i. Derfor linker vi herunder til siden hvor de forslag der skal diskuteres d. 20.nov. findes. Der er mange emner men vælg dem du interesserer dig mest for.

Link til indkomne forslag

Husk forslagene ligger kun åbne til debat i 14 dage. Yderst til højre kan man se hvor mange dage forslaget har ligget. Husk også at man skal oprette sig som bruger af Dialog for at kunne deltage.

Venlig hilsen
Bornholms PoFo-repræsentanter.