Ny organisering - Nyt Fly - To forslag til generalforsamlingen

Udviklingen er mere spændende end ordet generalforsamling antyder:

Generalforsamlingen, forslag og endelig dagsorden
• Vi bygger flyet, mens det er i luften
• Sidste nyt: Sara og Kenneth er valgt til Folketingskandidater

Vi minder dig om:

Generalforsamling mandag d. 9.4.2018 kl. 19 - 19.50 på Rønde Højskole

Oplæg til generalforsamlingen er kort og godt:

Vi bygger flyet, mens det er i luften
Vi er ved at skabe en ny og åben struktur i Syddjurs. Samtidig skal dagligdagen fungere omkring byrådsarbejde, årsmødet, valg af folketingskandidater osv osv. Og det lykkes, fordi vi alle vil i samme retning.

Det nye på vej er, at initiativgruppen overtager det daglige ansvar og arbejde. Og at gruppen skal arbejde videre hen mod, at dette ansvar og arbejde lægges ud i arbejdsgrupper. Det handler om at fordele arbejde og ansvar, at den hierarkiske struktur ikke hører til i den fremtid, vi er ved at skabe lige nu. Fra et lukket rum til et åbent rum. Pyh hvor det letter. jeg mærker det. Og Århus har vist en måde at gøre det på.

Det er nyt, det er spændende, og det er nødvendigt. Nødvendigheden mærker jeg selv. Jeg trækker mig fra rollen som forperson og genopstiller ikke til bestyrelsen. Det er nødvendigt for mig selv, men det er også blevet tydeligt, at denne rolle skal deles op, og ansvaret for at alt fungerer skal deles ud. Og den proces er jeg klar til at være en del af.

Vi kommer til at tale mere om dette, både ved generalforsamlingen og ved et senere møde.
Det er sat i gang i initiativgruppen, og jeg vil senere uddybe det i beretningen fra bestyrelsen. Alle er velkomne til at være en del af det.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning v/ Jørgen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/ Kenneth
 5. Behandling af forslag
  • Forslag 1, der giver initiativgruppen kompetence (se nedenfor)
  • Forslag 2: om nedsættelse af et økonomi-udvalg (se nedenfor)
 6. Valg til bestyrelsen (der er plads til flere)
 7. Valg:
  a) Valg af revisor (er)
  b) Valg af repræsentant til Storkredsens kandidatudvalg og evt suppleant
  c) Valg af økonomi-udvalg
 8. Eventuelt

Om de enkelte punkter:

Punkt 3 og 4: vi tilstræber at udsende både beretning og regnskab inden årsmødet.

Punkt 5. Der er to forslag:

Forslag 1: Årsmødet overdrager hermed ansvaret for foreningens daglige drift fra bestyrelsen til initiativgruppen.

Initiativgruppen er ansvarlig for udviklingen af en ny struktur for foreningens drift med arbejdsgrupper og tovholdere, med en tilpasset Århus-model som mål**.

Initiativgruppen uddelegerer ansvar til arbejdsgrupperne.

** “tilpasset” handler blot om, at vi er ikke så mange som Århus, og vi må afprøve, om modellen virker for os, eller om vi må foretage justeringer.

Forslag 2. Generalforsamlingen nedsætter et økonomiudvalg, som skal høre under initiativgruppen.
Begrundelse: kenneth er valgt til Folketingskandidat må han ikke fortsætte som kasserer, men fortsætter gerne i et økonomiudvalg.

Punkt 6 - Valg til bestyrelsen:
Jakob og kenneth er ikke på valg ( de er valgt for en 2-årig periode)
Jørgen er på valg og genopstiller ikke til bestyrelsen.

Såfremt forslaget pkt 5 er vedtaget, er bestyrelsen fremover næsten arbejdsløs i det daglige, men den træder sammen, når situationen måtte kræve det.

Punkt 7
7a) Trine er på valg som revisor

7b) Denne repræsentant skal indtil Landsmødet være et bestyrelsesmedlem, men vi fremsender sammen med andre lokalforeninger et forslag om at slette denne begrænsning.
Vi søger således et medlem, der kunne tænke sig at deltage i dette arbejde, som består i at planlægge det årlige opstillingsmøde.

Arbejdet ligger typisk hvert år i årets 3 første måneder, frem til opstillingsmødet i marts.
Jørgen sidder i udvalget lige nu,men fratræder efter vores generalforsamling og er ikke på valg til dette udvalg.

7c) Da kenneth er valgt til Folketingskandidat må han ikke fortsætte som kasserer. Bestyrelsen foreslår derfor, at vi straks nedsætter et økonomiudvalg, som skal høre under initiativgruppen.

Sidste NYT - 2 Folketingskandidater fra Syddjurs
Ved opstilingsmødet i eftermiddag er Sarah og Kenneth begge valgt som Folketingskandidater i Århus Storkreds. Der er valgt 11 kandidater i alt med Josephine Fock som spidskandidat, og vi forventer, at Sarah og Kenneth sammen skal dække Djurs og Favrskov opstillingskredse.
Vi ønsker dem til lykke med valget - og tak fordi I siger ja til at gøre denne indsats.

Glædelig påske til alle

Jørgen