Ny lokalforening, bestyrelsesmøde og behov for dit engagement

Kære medlemmer af Alternativet i Allerød og Rudersdal!

Så er vi rigtig godt i gang.

Vi har netop budt velkommen til et nyt aktivt medlem af lokalforeningen, Nicolaj Dam Nyholm, som gerne vil stille op til EP-valget og/eller senere kommunalbestyrelsen i Rudersdal. I vil bl.a. få lejlighed til at møde Nicolaj, på Folkemødet i Rudersdal på Havarthigården i Øverød den 2. september 2023. Temaet i år er “borgerinddragelse”.

  • Alternativet med Nicolaj som oplægsholder vil invitere til debat med udgangspunkt i bogen “Notat om den økologiske klasse” af Bruno Latour og Nikolaj Schultz. Forfatterne prøver i notatet at svar på spørgsmålet:

“Hvordan kan en stolt og bevidst økologisk klasse opstå og effektivt handle med henblik på at forme vores kollektive fremtid?”

  • Vi har brug for, at alle I medlemmer af Alternativet Allerød-Rudersdal kommer til stede og deltager i debatten!

Allerede i næste uge afholdes “et tværpolitisk laboratorium” om fremtidens folkeskole i Rudersdal den 27. april 2023 kl. 18.00 - 21.00, også på Havarthigården. Det Konservative Folkeparti står som initiativtager; alle politisk engagerede er velkomne.

  • På dette møde vil Alternativet være repræsenteret af Christa If Jensen.
  • Også her har vi brug for jer medlemmer som aktive deltagere - så tilmeld jer endelig!

I kan se mere om det her: Fremtidens skole i Rudersdal - Det Konservative Folkeparti i Rudersdal

Frem til sommerferien vil vi være aktive på Face Book sideerne “politik i Rudersdal” og “politik i Allerød”.

  • · Det kunne være rart at mødes dér.
  • · ligesom I meget gerne må melde ind, hvilke politiske emner, der optager jer i de to kommuner.

Og så til det formelle: På et ekstraordinært årsmøde har de to lokalforeninger Allerød-Lynge og Rudersdal vedtaget at slå sig sammen. Bestyrelsen har konstitueret sig med Christa If Jensen som forperson, Karen Stevnbak som næstperson, Gunver Larsen som kasserer og Nicolaj Dam Nyholm som medlem og aspirant til både EP-valget og kommunalbestyrelsen i Rudersdal.

Vi fire medlemmer af bestyrelsen er også aktive i andre foreninger og sammenhænge, som har værdifællesskab med Å. Nærmere herom i et senere nyhedsbrev. Skulle I have brug for en folder om Alternativet, De Tre Bundlinjer og “Vores værdier”, så kontakt Christa på tlf. 4116 0752.

På bestyrelsens vegne, Christa If Jensen

Tlf: 4116 0752

E-mail: chifje@gmail.com