Ny dagsorden - generalforsamling Thy-Mors onsdag den 28. februar kl. 19.00 i Plantagehuset

NY UDGAVE

Dagsorden til ekstraordinært Årsmøde (generalforsamling) i Alternativet Thy-Mors
onsdag den 28. februar 2018, kl. 19.00.
Årsmødet finder i lokale 1 på 1. sal i Plantagehuset i Thisted

(Formålet med den ekstra generalforsamling er at få valgt medlemmer til bestyrelse med mere. Som sædvanligt vil der også blive indkaldt til en ordinær generalforsamling i juni.)

Dagsorden:

 • 1.Valg af dirigent.

  1. Valg af stemmetællere og referent(er).
  1. Orientering om arbejdet i kommunalbestyrelsen ved Joachim
  1. Orientering om skyggeudvalg.
  1. Orientering om udvikling af Alternativets lokalpolitik.
  1. Valg af bestyrelse. Se note a)
  1. Indstilling af nordjyske medlemmer til Alternativets landsdækkende organer (Politisk Forum (POFO), Ombudsråd og Konfliktmæglingsråd). Se note b)
 • 8 Indstilling af medlem til kandidatudvalget i Storkreds Nordjylland

  1. Indstilling af folketingskandidat til storkredsens opstillingsmøde. Se note b)
  1. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Aase Stjerne Hansen
forperson

Noter:
a) Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, så forventer vi, at du giver en kort præsentation af dig selv og dit engagement i bestyrelsen.

b) Du skal også indsende dit opstillingsgrundlag (folketingskandidater samt Politisk Forum (POFO’er), Ombudsråd og Konfliktmæglingsråd) til den nordjyske storkreds.
De nordjyske tidsfrister og afleveringssted (dvs. mail adresse) vil fremgå af storkredsens indkaldelse.
Bemærk, at storkredsen har en tidsfrist på 4 uger.
Det er storkredsen, der foretager de endelig valg af folketingskandidater, til Politisk Forum, til Konfliktmæglingsråd samt den endelige indstilling til Ombudsråd.

PS. Indkaldelse og foreløbig dagsorden blev udsendt til medlemmerne den 11. januar 2018. Den nye dagsorden står ovenfor.