Ny dagsorden for Årsmødet i Alternativet Mariagerfjord den 28.08

Ny dagsorden for Årsmødet i Alternativet Mariagerfjord samt opstillingsmøde for evt. flere der ønsker at opstille til Kommunevalget 2017.

På baggrund af ændrede vedtægter, jævnfør årsmødet, sendes hermed ny indkaldelse. Omhandlende de nye vedtægter.

MANDAG den 28.08 kl 19-21.30 på Hobro bibliotek
Tilmelding til Birgitte på miehs@live.dk
Eller på Facebook indkaldelsen.

Registrering: Ved ankomst. (Udført af Sabrina)
Årsmøde:

 1. Velkomst v. Birgitte Miehs.
 2. Valg af dirigent. (Den der vælges som dirigent skal have opmærksomhed på vedtægterne – specielt de afsnit der er nederst i denne indkaldelse).
 3. Valg af stemmetællere og referenter.
 4. Bestyrelsens beretning for kommuneforeningen.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne.
 7. NYT PUNKT: Nye vedtægter med baggrund i minimums vedtægterne/ændringer efter årsmødet. (Det der er farvet med bordeaux, er hvad bestyrelsen selv har tilføjet. Det der er farvet grønt er beslutning fra årsmødet).
 8. Valg af revisor(er).
  Se § 16:
  Stk. 5 Regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på årsmødet. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen og behøver ikke være medlem af Alternativet.
 9. Eventuelt.

Supplerende opstillingsmøde:

HUSK: Hvis du er interesseret i at stille op som byrådskandidat til kommunevalget 2017, skal du senest 3 uger forud for opstillingsmødet, dvs. senest den 7. august kl. 7.00, indsende dit opstillingsgrundlag til forperson Birgitte Miehs, miehs@live.dk, som senest 2 uger før mødet, dvs. den 14. august, vil sende dit opstillingsgrundlag videre til medlemmerne.

1.Valg af supplerende kandidater

Bestyrelsen i Alternativet Mariagerfjord glæder os til at se så mange som muligt.
På bestyrelsens vegne
Melanie Simick