Ny bestyrelse valgt på Fyn - referat af årsmøde

Referat af ekstraordinært årsmøde d. 06.02.2022

15 personer deltog i mødet, her i blandt repræsentanter fra Alternativet Sydjylland, sekretariatet, hovedbestyrelsen og Torsten Gejl.

 1. Ordstyrer: Erik Stent Pedersen, referent Hanne Høfsten, stemmetæller Bente Kjær.

 2. Der var ingen indsigelser imod, at kandidater kunne opstille direkte ved mødet.

 3. Til bestyrelsen valgtes:

 • Ole Dupont Kofoed
 • Carsten Roed Jensen
 • Jakob Holm
 • Kasper Krebs
 • Helle Kirkegaard Bachmann, som suppleant

Den nye bestyrelse konstituerer sig efter mødet.

 1. Som revisor valgtes Edvard Korsbæk fra Alternativet Sydjylland.

Herefter bortfalder punkt 5 og 6 vedr. nedlæggelse af foreningen.

  • Sekretariatet tilbyder at hjælpe og støtte op om den nye bestyrelse.
 • Hanne Høfsten tilbyder, at stå til rådighed ved overgang til ny bestyrelse.
2 Synes om