Ny bestyrelse og støtte til vores byrådskandidat

Kære medlemmer

Vi er så glade for, at vi nu er blevet repræsenteret i byrådet. Mira Issa Bloch blev, som i nok ved, valgt ind. Hun er kommet i udvalget for kultur, sundhed og beskæftigelse og i socialudvalget. Derudover har hun en plads i det særlige udvalg for bæredygtighed der oprettes til sommer, og hun bliver udvalgsformand for det særlige udvalg for demokrati, der oprettes i 2019.
Mira er nu gået i gang med at fornemme stemningen og arbejdsgangene i byrådet, og mærker allerede, at der også i Skanderborg kan være brug for en ny politisk kultur. Det gælder om at stå fast på vores politik, på en måde som ikke skubber os op i et hjørne.
Mira er meget åben for hvad baglandet mener og kan bidrage med. Baglandet, det er os der er medlemmer af Alternativet. Derfor ønsker hun at holde møder med os før udvalgs- og byrådsmøderne. Der vil ca. blive 2 møder om måneden. Disse vil foregå på Fælleden typisk fra kl. 16-18. Mira lægger datoerne for møder ud på Facebook siden Alternativet Skanderborg som begivenheder. Man er velkommen til at deltage når man kan, og behøver altså ikke at deltage i alle møder.
Det er en god mulighed for at være med til at præge den politik, vi som Alternativet skal føre lokalt. Flere ved mere, og derfor kan vi bruge alle jeres input. Du kan også skrive til Mira, hvis du ikke har tid til at komme til møde. Det kan være en ensom post at være den eneste fra et parti i byrådet, så vi i bestyrelsen vil støtte så meget op om Mira som vi kan. Vi opfordrer medlemmerne til det samme.
Der blev valgt ny bestyrelse på årsmødet i januar. Vi består nu af: Poul Møller, Hanne Beyer Carlsen, Jørn Simonsen, Karen Rasmussen, Torben Linnemann og Hanne Stender Damkjær.

Vi har på vores første bestyrelsesmøde konstitueret os således: Forperson: Hanne Stender Damkjær, næstforperson: Jørn simonsen og kasserer: Karen Rasmussen.

Vi har også fået en repræsentant for Alternativet i regionsrådet. Han hedder Rasmus Foged og kommer fra Aarhus. Rasmus vil også meget gerne have medlemmernes støtte og input til hans arbejde.
Du kan ligeledes på Facebook siden finde opslag om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at støtte Rasmus.

Mange hilsner fra Hanne.