Ny bestyrelse, nye aktiviteter, valgkamp og kommende møder


Marts 2019

Kære medlemmer af Alternativet Odsherred!

Vi har siden sidst afholdt årsmøde, hvor der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen, som herefter ser sådan ud: Ivan Andersen som forperson, Marianne Hammelboe som kasserer samt Åse Bytov, Kirsten Hørlyck og Margrethe Astasdatter som bestyrelsesmedlemmer.

En vigtig opgave for bestyrelsen er koordinering af aktiviteter og kommunikation mellem medlemmer. Vi vil fortsætte med jævnligt at udsende nyhedsbreve som dette, men vi vil også gerne udvide muligheden for at I kan kommunikere mere direkte med bestyrelse, andre aktive og hinanden. Så er du interesseret i at lære Alternativet Odsherred bedre at kende og meget gerne involvere dig, så giv bestyrelsen en melding på odsherred@alternativet.dk, så bliver I sat på den interne mailliste.

Ellers rummer dette nyhedsbrev adskillige andre muligheder for at lære Alternativet og vores politik at kende, både via konkrete aktiviteter og via organisatoriske møder. God fornøjelse!

Nye aktivitetsgrupper
I forbindelse med årsmødet blev der taget initiativ til at danne grupper omkring ønskede aktiviteter. Flere af grupperne er allerede i gang med at planlægge aktiviteterne. Har du lyst at være med, så tøv ikke med at tage kontakt til de nævnte tovholdere/kontaktpersoner. Har du selv en aktivitet i Alternativets ånd, som du gerne vil samle en gruppe omkring, så henvend dig til bestyrelsen, så støtter vi op!

Her er en kort beretning om tre af grupperne:

Lokale mødecaféer i Odsherred
Gruppen skriver: Hensigten er, at cafeerne skal bidrage med mere viden om aftenens valgte tema (der vil have berøring til lokalpolitik), så valg af handlinger kan tage udgangspunkt i tankevækkende samtaler, kreative dialoger og afklaring. Sloganet ”flere ved mere” vil vi gerne udfordre med en tilføjelse: ”men ved de/vi nok?”. Endnu er det ikke planlagt, hvor hyppigt og hvordan det skal foregå. Kontaktperson: Ruth Johnsen, ruth.johnsen@alternativet.dk.

Medlemsmøde om ny organisering
Det handler om at åbne op, så flere kan være aktive med det, vi brænder for. Det handler om at skabe en forening, hvor glæden og lysten driver værket. Det handler om at skabe en forening, der binder bevægelse og parti sammen.

Jørgen Finnemann (joergenfinnemann@gmail.com), tovholder for gruppen, foreslår, at det gøres ved at danne en gruppe, vi kan kalde for en aktivgruppe eller initiativgruppe. Denne gruppe overtager en del af bestyrelsens opgaver, især med at skabe liv i foreningen. Alle medlemmer af Lokalforeningen er velkomne. Gruppen mødes måske 4 gange og året, hvor arbejdsgrupper inspirerer hinanden, og hvor man samtidig kan tage ud og besøge interessante projekter i Odsherred.

Tanken er at skabe en bred gruppe af medlemmer, der vil være med i et fællesskab, der arbejder for Alternativets værdier og politik, der mødes og inspirerer hinanden, der skaber de arrangementer, der udspringer af gruppens ideer, og som arbejder langsomt frem mod det næste kommunalvalg, KV-21.

Lyder det luftigt? Måske, men Jørgen kommer med erfaring fra Alternativet i Syddjurs, som nu er repræsenteret i byrådet. Erfaringer der fortæller, at uden stærke lokalforeninger kommer Alternativet ikke videre. Vi indkalder til møde om dette efter sommerferien.

Prioriteringsspil
Sidste år inviterede vi til prioriteringsspil og afviklede 6 møder. Igen i år vil vi invitere til spil og endda udvide spillekredsen til hele Sjælland. Vivi Arklint er tovholder på projektet. Hun skriver:

Hvis man har blot et minimum af interesse for sit lokalsamfund, er spillet opløftende og lærerigt at udføre sammen med ligesindede. Spillet kan gennemføres med alt fra 2 til 15 deltagere.

Spillerne kommer igennem alle de områder, som udgør et lokalsamfund. Hvordan fungerer området, er der plads til forbedring i større eller mindre grad etc. Sandsynligvis ved man ikke alt, men så bliver man måske nysgerrig efter mere viden, eller man bliver oplyst af sine medspillere.

Som facilitator på spillet har jeg spillet det mange gange. Hver gang er jeg opløftet og ofte klogere gået fra mødet.

Når folketingsvalget er vel overstået, begynder vi alle at se frem til kommunalvalget. I den forbindelse er spillet særdeles velegnet til at tage temperaturen på lokalsamfundet og på ens egen viden om tingenes tilstand.

Vi kommer til at eksportere spillet til andre interesserede lokalforeninger. Holbæk lokalafdeling introduceres for det 30. marts. Lejre lokalafdeling brugte det i sidste kommunalvalgkamp. Jeg vil invitere i det kommende år, men er du/I allerede nu interesserede i at snakke prioritering og lokalsamfund, kontakt vivi@arklint.dk

Den kommende valgkamp
Bine, vores repræsentant i storkredsen, skriver: Hvis nogle vil hjælpe med valgkampen kan de enten skrive til storkredsen eller gå ind på alternativets hjemmeside, hvor forsiden er et tilmeldingsskema som så sendes videre til os. Kontakt storkreds.sjaelland@alternativet.dk

Vivi, valgplakat-tovholder, skriver: Vi mangler endnu 1 eller 2 frivillige, der vil hænge valgplakater op 6 forskellige steder i Asnæs. Kontakt vivi@arklint.dk

Kalender
I de kommende måneder er der flere spændende møder. Det kan være en god mulighed for at få mere at vide om Alternativet – og samtidig lære nogle af os at kende via samkørsel :blush:. Send en mail på odsherred@alternativet.dk

Årsmøde og opstillingsmøde i Sjællandskredsen 31.3 kl. 09.00 – 15.30
Der er årsmøde og opstillingsmøde til Folketinget i Sjællands Storkreds nu på søndag den 31. marts. Det foregår i Den gamle byrådssal, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde. Bine og Ruth her fra Odsherred kandiderer til hhv. storkredsbestyrelse, hovedbestyrelse og Politisk Forum. En god grund i sig selv til at støtte op, så Alternativet Odsherred bliver godt forankret i organisation og politikudvikling! Husk at tilmelde dig på AlleOs event eller storkreds.sjaelland@alternativet.dk. Ved tilmelding til begge møder (samme tilmelding) er der en vegetarisk smør-selv bolle til frokost.

EU og Odsherred 17.4 kl. 19.00-21.00, Vig Forsamlingshus:
Søndag d. 26. maj skal vi vælge de danske medlemmer til Europa Parlamentet. Odsherred Konservative organiserer et vælgermøde, hvor du har muligheden for at møde nogle af kandidaterne og få svar på, hvad de vil gøre for dig, for Odsherred og for Danmark, hvis de bliver valgt til Europa Parlamentet. Alternativets spidskandidat, Rasmus Nordqvist, deltager. Mere information på facebook: EU og Odsherred - Vælgermøde

Landsmøde 27.4 kl. 10.00
Alternativet afholder landsmøde i Odense lørdag den 27. april kl. 10. Vil du med? Vi er allerede en lille flok, der har tilmeldt os og vi arrangerer samkørsel.

Den direkte vej til at bestille billet til landsmødet er her:
Alternativets Landsmøde 2019 | Billetter | Odense | Forretning & Professionel | Billetto — Denmark Vælg din billet, og hvis du er vegetar/veganer, vælger du også en veganer-billet til kr. 0. Det ligner to billetter, men sådan er systemet bare.

Landsmødet er omtalt her: Landsmøde 2019 // Alternativet Program og workshop er omtalt her: https://alternativet.dk/aktuelt/landsmode/dagsorden

Bestyrelsesmøde i Alternativet Odsherred 14.5 kl. 14.00
Du er også altid velkommen til vores bestyrelsesmøder, som næste gang bliver tirsdag den 14. maj kl. 14 hos Margrethe i Klint. Kontakt bestyrelsen på odsherred@alternativet.dk og kom på vores mailliste, så får du dagsorden tilsendt. Vel mødt!

forårshilsen
:green_heart:
bestyrelsen

Det tegner godt
Kh Ruth