Ny årsmødedato // Referat fra opstillingsmøde med præsentation af vores to kandidater til KV21

Ny dato for Årsmødet i Alternativet Fanø

Vi har været nødt til at finde en ny dato for årsmødet, og det er blevet

Tirsdag 6. juli 2021 kl. 19.30-21.30
Hos byrådskandidat Benjamin Strand Andersen
Navigationsvej 8, st, Nordby

Vi håber I stadig kan deltage.

Dagsorden iflg. vedtægterne – og der vil være en let forplejning

Kom glad, kom trygt, ingen vil blive tvunget ind i bestyrelsen! Alternativets stil er også på dette punkt selvfølgelig generøs, ydmyg og empatisk – i tråd med vores partiværdier.

Årsmødet munder ud i en lille fejring af, at vi er endnu et år ældre som partiforening, og at vi har siddet snart en hel periode i Fanø Byråd.

Vi glæder os til at se jer! :green_heart:

Klik deltager på AlleOs.


Referat fra opstillingsmøde

Onsdag 16. juni 2021 kl. 19.00-20.30 på Fajancen i Sønderho

Deltagere: Benjamin Strand Andersen, Lene Kaltwasser Leonhardt, Tine Allin, Pernille Dalmar og Ane Line Søndergaard

 1. Valg af referent
  Ane Line Søndergaard

 2. Beslutning om sideopstilling eller listeopstilling
  Listeopstilling enstemmigt vedtaget

 3. Præsentation af opstillingsgrundlag til kommunalvalg 2021 samt valghandling
  Begge opstillingsgrundlag er godkendt.
  Enstemmigt vedtaget, at Benjamin er spidskandidat og Lene kandidat nr. to.

 4. Eventuelt
  Intet at referere.

Opstillingsgrundlag, Benjamin Strand Andersen :green_heart:

Jeg hedder Benjamin Strand Andersen – er 28 år – og vil i aften bede jer om opbakning til at opstille som Alternativets spidskandidat til kommunalvalget om præcis 5 måneder, sidstnævnte vender jeg tilbage til.

Jeg er født 3 måneder for tidligt med cerebral parese i mild grad. Et handicap som i den grad har præget min barndom men også givet mig en menneskelig indsigt og masser gå-på mod. Jeg har ingen uddannelse, men til gængæld har jeg prøvet mere end de fleste på 28 år. Gennem en barndom og ungdom, der har lært mig at kæmpe for hvad jeg vil opnå, men også at livet ikke kun er medvind på cykelstierne.

Til dagligt er jeg ansat i Fanø Boldklub som servicemedarbejder og arbejder desuden frivilligt i en del foreninger på Fanø. Det er 2. gang jeg stiller op til byrådet, dog 1. gang for Alternativet, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er det rigtige sted jeg er.

Jeg stiller op, først og fremmest fordi jeg mener at kunne bidrage positivt til udviklingen af Fanø Kommune. Jeg har aldrig set, at en mudderkamp eller bagtale-krig i ugebladet har ført noget godt med sig, faktisk tvært imod. Et byråd skal kunne samarbejde, og det kan ikke diskuteres! Det kan derimod stort set alt andet, og jeg vil være klar til at søge samarbejdet der, hvor mulighederne opstår, hvis ellers retningen er rigtig. Jeg vil i dag zoome ind på de to ting, der ligger mit hjerte nærmest:

 • Borgeren i centrum
  Borgeren skal meget mere i spil. Jeg tror på, at du er mere ekspert på dit liv, end jeg er. Derfor søger vi også magten for at dele den. At flere ved mere, tvivler jeg overhovedet ikke på, for det handler om ligeværd og respekt. For nøgleord som ligeværd og respekt gælder også, når vi snakker mennesker med udfordringer, såvel psykiske som fysiske. Et handicap skal ikke være en naturlig bremseklods for at nå sine mål og drømme. Derfor skal vi se den enkletes ressource frem for udfordring, og ikke først se begrænsningen. Det er der en stigende tendens til, ikke blot på Fanø, men hvor kunne det være fedt at se Fanø gå forrest i den kamp. Uanset om du er 14, 44 eller 84 ved du helt sikkert noget, jeg ikke ved - også selv om jeg skulle blive byrådsmedlem. Derfor skal borgerinvolvering tænkes ind på alle planer, hvor det giver mening, så vi kan træffe oplyste og relevante beslutninger. Jeg ser også gerne, at vi kigger på udvalgsstrukturen, og ser hvor der er mere plads til mange flere §17, stk. 4 udvalg.

 • Bæredygtig turisme på naturens præmisser
  At vi på Fanø lever af vores gæster, er indiskutabelt – og alle skal være hjertelig velkomne. Vores erhvervsliv og byer blomstrer i sommermånederne. Men jeg drømmer om, at flere vil komme uden bil, så derfor vil jeg arbejde for gratis og tilgængelig offentlig transport. Vi er nået et godt stykke, men vi skal længere. Lad os også her bruge de kompetencer der er i samfundet. Det er et naturligt sted for et opgaveudvalg sammen med borgerne. Fanø er en dejlig ø, det bedste sted at vokse op. Vi har så meget at byde på af foreningsliv, kulturhistorie og natur.

Vi skal snart til valg. Og det vil sige, at vi atter skal snakke selvstændighed. Derfor vil jeg slutte med at give mit bud på det spørgsmål. For jeg tror på Fanøs selvstændighed. Hvis vi vil – tale vores muligheder op, lægge de dybe kløfter bag os og komme videre med fornyet håb og gode ambitioner for Fanøs Fremtid. Det kræver et fremsynet byråd med visionerne på plads og med øje for et respektfuldt samarbejde byrådet imellem. Der, men først der, kan vi skabe fremtidens Fanø.

Jeg glæder mig. Jeg er klar. Tak for jeres tid.

Opstillingsgrundlag, Lene Kaltwasser Leonhardt :green_heart:

Jeg har altid været politisk engageret. Jeg skrev fx en novelle som 5-årig om julemanden der aflyste julen pga menneskernes materialistiske grådighed. Da jeg var 18, startede jeg en lokalforening af SOS Racisme i en lille by på den norske vestkyst, hvor jeg voksede op. Her var jeg leder i to år, indtil jeg tog til universitetet i Bergen som tyveårig. Jeg har været politisk aktiv i diverse foreninger igennem hele mit liv, specielt ift. asylansøgere og flygtninge og i diverse kulturpolitiske projekter for børn og unge.

Medlem af et politisk parti blev jeg dog først i 2017, hvor jeg gik ind i Alternativet for at stille op som kandidat sammen med Sofie Valbjørn. Alternativets 6 værdier, dets åbenhed ift brede samarbejder, tanker som de tre bundlinjer og fastsatte debatdogmer/ønske om ny politisk kultur, gør at jeg kan stå inde for dette partis tankegods uden forbehold. Jeg stillede op i 17, fordi jeg ønskede at kunne stemme på Alternativet på Fanø og få partiets perspektiver ind over byrådets arbejde.

Jeg har været forperson i Alternativet Fanø siden 2018. Vi har i lokalforeningen holdt rigtig mange møder med vores byrådsmedlem både ugentlige, månedlige og kvartale møder. Vi har gennem borgmesterstolen fået en ret god forståelse af de lokale politiske processers gang, og af de arbejdsmetoder byråd og forvaltning bruger. Specielt glade er vi ved vores aftryk på konstitueringsaftalen; 17.4-udvalget for grøn omstilling, der har givet området en struktur for at udvikle konkrete tiltag. I tillæg har udvalget også inddraget borgerne i sine processer omkring bæredygtigheds-strategi og energiplan. Det er vi meget tilfredse med.

Vi er også glade for, at indeværende periode har fået en 4-årsplan med en tidslinje fastsat for arbejde med forskellige politiske temaer. Fx er der i byrådet for nyligt nu endelig vedtaget en borgerinddragelses-strategi. Vi i lokalforeningen har lært en masse ved, at vi fik Sofie Valbjørn ind i byrådet. Og selv om vi fuldt ud støtter hende i hendes beslutning om ikke at genopstille, har vi både en god bestyrelse og flere medlemmer, der ønsker at fortsætte Alternativets arbejde på Fanø.

Jeg stiller op som kandidat til Fanø Byråd fordi

 • Jeg ønsker at kunne sige til mine børn, at jeg har gjort hvad jeg kunne for at dreje den politiske retning mod en bæredygtig fremtid med social trivsel og sundhed, i balance med økosystemet.

 • Jeg ønsker at bygge videre med den viden, vi har i lokalforeningen, og være en medspiller i udvikling af stærkere borgerinddragelse, en fortsat ansvarlig og seriøs grøn omstilling og en forbedring af den politiske kultur / samarbejds-miljøet i Fanø byråd.

Jeg stiller op først og fremmest som det der kaldes en vandbærer til Benjamin Strand Andersens kandidatur. Som jeg også var vandbærer for Sofie Valbjørns kandidatur i 2017. Skulle vi komme ind med 2 mandater, så vil jeg selvfølgelig gå ind i byrådet med 100% indsats. Men jeg er alternativ behandler med en klinik, som jeg ønsker at udvide til et virke online, jeg har tre skolebørn og arbejder også i hjemmeplejen på Fanø. Så i min hverdag passer det bedst for mig at fortsætte som baglands-støtte for foreningens byrådsmedlem.

Jeg bakker op om Benjamins kandidatur. Vi har været meget nære venner helt siden vi mødtes som kollegaer i TV Fanø i 2008 for 13 år siden, og han har bestandigt fortalt mig om sit brændende ønske om at sidde i byrådet på Fanø. Med hans grundighed og ordentlighed, både ift. tal og ift. sine relationer, med hans vedvarende appetit på at læse dagsordener, referater og bilags-bunker, samt hans meget gode evne til både at lytte og at komme med dybdegående reflektioner, og til i sin kommunikation både at sætte grænser og at komme kompromisvilligt i møde, er jeg helt sikker på at hans tilstedeværelse i byrådet vil være rigtig godt for hele Fanø.

Jeg opstiller som byrådskandidat for Alternativet Fanø, fordi vores partis perspektiver er dem jeg mener bedst tjener den tid vi står i – hvor vi har 9 år til klokken slår 20.30 og vi skal have styr på nye rammer for vores levemåde, hvis menneskeheden skal have en fremtid på jorden. Det lokale kan ikke løsrives fra det globale. Det er lokalt, at vi nemmest kan skabe konkrete ændringer i positiv retning.

Derfor stiller jeg op.