Nu tager Alternativet fat i Rudersdal

Vi er nu mere end 100 medlemmer af Alternativet i Rudersdal kommune, - og vi skal drive alternativets meget tidssvarende og samfundsorienterede politik helt ud i alle kroge af kommunen.

Alt for få kender de dybt seriøse og langsigtede løsninger, vi foreslår. Vi vil rigtig gerne have din hjælp til det arbejde, så kommunalvalget kan give Alternativet en afgørende rolle i kommunalbestyrelsen. - Vil du det…?
Du kan sagtens gennem dit netværk, bekendte og øvrige forbindelse gøre dem opmærksom på, at der ikke er tale om hverken gloende rød eller velurblå politik - men alvorlige langsigtede forslag til afhjælpning af den sociale ubalance, den fatale klimasituation og nye bæredygtige økonomiske løsninger.


Bestyrelsen for Alternativet Rudersdal(Fra venstre: Christa, Søren, Alexander, Henrik, Gunver, Ejvind og Michael)

Alternativets bestyrelse i Rudersdal vil stå bi med f.eks. forslag til mærkesager i forbindelse med jeres videreformidling. Skriv til Christa(chifje@gmail.com) og kom videre. Hvis du gerne vil tilbyde hjælp ifb. med vores valgkamp kontakt Michael(macdonald.arnskov@gmail.com, tlf: 29 70 92 56)

I vil kunne få yderligere inspiration - og endda mulighed for at indvælge de opstillede kandidatemner, som allerede har meldt sig på medlemsmødet d. 26. september kl. 19-21 i Galleriet, Mantziusgården.

Allerede nu på lørdag den 2. september vil I kunne møde nogle af os til folkemødet på Havarthigården fra klokken 9:30(se: rudersdalfolkemoededag.dk) .

Kontakt os endelig snarest, så vi får en spændende, sjov og værdifuld indsats.

Mvh Alternativet Rudersdals bestyrelse

AlternativetMærkesagerRudersdal_29-8-27.pdf (57.3 KB)