Networking og Kontaktoplysninger gælder også virksomheder

Alle store virksomheder skal have et telefonnummer, og en tilhørende reception, så man kan tale med dem. Dette bør være et krav til dem, hvis de skal operere i et hvilken som helst land. Alt for mange virksomhedsstrukturer, har igennnem historien ikke levet op til Corperate Governance eller Ecological and Social Governance - så derfor “Forbruger- og generel befolkningsansvar” (og så må deres vanlige Kontrol og Effektivitets-tumlinger tude over, at de ikke kan please aktionærernes ønske om max-profit på det område, hvor næsten al kommunikation nedskæres)

->> Tre Bundlinjer, tak! Hvor den Sociale opretholdes, vha. kontaktmuligheder mennesker og virksomheder i mellem.