Nedlæg regionerne

Den helt katastrofale patientjournal skal sløjfes. Den er med til at presse personalet - ikke mindst lægerne - unødigt og gøre patienterne utrygge. Kan vi nu også være sikre på at alle oplysninger er bragt videre? De fem regioner kan ikke blive enige om en samlet løsning der dækker hele sygehusvæsnet. Den eneste løsning jeg kan se er at vi nedlægger regionerne og - med statsligt indgreb - sikrer at vi får samme patientjournalistering i hele landet. Altså at Region Sjælland og Hovedstaden får den samme journalisering som de har i Jylland/Fyn og som de er tilfredse med.
Jeg er blevet overbevist om at det skal være sådan efter at have læst Jes Olesens indlæg i Politiken den 16. september. Han ved hvad han taler om.

Du blander to problemer sammen: At der ikke er valgt en samlet løsning, og at den løsning som Hovedstaden/Sjælland har valgt er “katastrofal”. Jeg kan ikke gennemskue om det første er et større problem - hvis ellers man havde valgt to fornuftige systemer, der kunne snakke sammen. Og jeg kan ikke gennemskue hvad der er den bedste vej fremad for RH og RS - økonomisk og administrativt. Det lyder som om at du mener at du kan, på baggrund af et indlæg i Politiken, bedre end de folkevalgte politikere i regionen. Det er muligt du har ret - men jeg har det svært med argumentationen om, at løsningen på dårlige lokale beslutninger er at afskaffe det lokale selvstyre. På samme måde har jeg det, når det gøres til et problem, at nogle kommuner bruger færre penge på folkeskolen, ældrepleje etc end gennemsnittet - så skal der straks lovgives, så det lokale beslutningsrum indskrænkes.

1 Synes om

For to måneder siden ville jeg entydigt argumentere for at beholde regionerne. MEN jeg er desperat over at patientjournalen ikke fungerer og når en der kender systemet indefra kun kan se at den eneste måde der kan ske en samlet koordinering er ved at samle alt under en hat så ændrer jeg opfattelse. En nødvendig koordinering kan tilsyneladende ikke lade sig gøre med fem “kongedømmer”.

Jeg har ikke adgang til Politiken-artiklen. Det er derfor lidt svært at fortsætte samtalen, når jeg kun har konklusionen, men ikke argumentationen.

Jeg tror, man skal være endog meget varsom med at lukke ned for de demokratisk valgte organer.
De borgerlige vil gerne underminere det fælles (mindre stat kalder de det). De ønsker et samfund, hvor den enkelte tager vare på sig selv og fanden tager resten.
Der har lige i partiet været en afstemning om minkavl. Jeg deltog ikke i den, da jeg finder det er et perifert problem (selvfølgelig ikke for minken;), men der er dog større ting på spil i det politiske liv.
Det ville være ulige mere interessant at kunne indgå i en direkte diskussion med folketingsgruppen om de på gående forhandlinger om sundhedsreformen.
Er det ikke det vores medlemsdemokrati betyder?
Jeg kan i avisen se, at Uffe taler om at borgergrupper skal afløse regionerne.
Jeg mener, det bliver kaos. Der skal meget stærke kræfter og meget overordnet udsyn til at hamle op med embedsmænd, der selv ønsker magt og indflydelse og med læger, der også har egeninteresser.
Jeg tror simpelthen ikke borgergrupper kan blive stærke nok til at modstå presset.
Men kunne vi få lov at diskutere med folketingsgruppen i stedet for at vi en lille flok medlemmer kan skrive til hinanden?
Venlig hilsen
Marianne Bentsen
medlem i Silkeborg

1 Synes om

Jeg er enig i at vi skal sikre at embedsmændene får et modspil, og jeg er blevet stærkt i tvivl - som dig - med hvorvidt det er klogt at fjerne det demokratiske element som de valgte regionsmedlemmer er.
Når jeg i sin tid skrev indlægget var det i frustration over at sundhedsportalen ikke er den samme over hele landet og at vi på Sjælland har valgt et system der bare ikke fungerer under danske forhold. Jeg tvivler dog på at nedlagte regionsråd vil kunne rette dette.